👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Anglická gramatika pre každého

Učebnica anglickej gramatiky, ktorá poskytuje ucelený prehľad základných gramatických javov, ktoré sú potrebné pre plynulú...


🍎 Vypredané
9,49€

Učebnica anglickej gramatiky, ktorá poskytuje ucelený prehľad základných gramatických javov, ktoré sú potrebné pre plynulú komunikáciu v anglickom jazyku. Jednotlivé gramatické javy sú vysvetlené na veľkom množstve príkladov a spracované do prehľadných tabuliek. Učebnica je vhodná pre začiatočníkov ale i tých, ktorí sa už anglickú gramatiku učili a potrebujú si ju v krátkom čase a prakticky zopakovať.


OBSAH
1. Slovosled
2. Členy
2.1 určitý člen
2.2 neurčitý člen
2.3 nulový člen
3. Podstatné mená
4. Zámená
5. Prídavné mená
6. Číslovky
6.1 základné číslovky
6.2 radové číslovky
7. Slovesá
8. Slovesné časy
8.1 Prítomný čas jednoduchý
8.2 Prítomný čas priebehový
8.3 Minulý čas jednoduchý
8.4 Minulý čas priebehový
8.5 Predprítomný čas jednoduchý
8.6 Preprítomný čas priebehový
8.7 Predminulý čas jednoduchý
8.8 Predminulý čas priebehový
8.9 Budúci čas jednoduchý
8.10 To be going to + infinitív
8.11 Prítomný čas priebehový na vyjadrenie budúcnosti
8.12 Prítomný čas jednoduchý na vyjadrenie budúcnosti
8.13 Budúci čas priebehový
8.14 Predbudúci čas jednoduchý
8.15 Predbudúci čas priebehový
9. Činný a trpný rod
10. Vzťažné vety
11. Časové vety
12. Podmienkové vety
13. Modálne slovesá
14. Otázky
15. Nepriama reč
16. Gerundium alebo –ing tvary
17. Používanie infinitívu
18. Príslovky
19. Predložky
Príloha 1: Veľké písmená
Príloha 2: Interpunkcia
Príloha 3: Predložky
Príloha 4: Prídavné mená + predložky

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9788097076238 Počet strán: 128 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách