👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Slovenská otázka v 1. ČSR

Doteraz nejestvovalo komplexné spracovanie slovenskej otázky v medzivojnovom období. Monografia mladého historika ponúka...


🍎 Vypredané
12,90€

Doteraz nejestvovalo komplexné spracovanie slovenskej otázky v medzivojnovom období. Monografia mladého historika ponúka najprv syntetický pohľad na národný, štátoprávny, hospodársky, sociálny, kultúrny a geopolitický segment slovenskej otázky a následne analyzuje názory reprezentatívneho výberu osobností slovenskej politickej a intelektuálnej elity na slovenskú otázku. Autor sa snaží vyhnúť čierno-bielemu videniu; originálnym, náročným prístupom skúma názory a postoje slovenských politikov a intelektuálov v danej epoche. Dielo vecne pomenúva alebo otvára mnohé problémy slovenskej otázky a česko-slovenských vzťahov v dynamickom období slovenských dejín.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 170×235 mm ISBN: 9788081150531 Počet strán: 284 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách