🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Anatómia domácich cicavcov 2 / Anatomie domácích savců 2 - H.E. König, H.G. Liebich

Anatómia domácich cicavcov 2 / Anatomie domácích savců 2

Splanchnológia, obehový a nervový systém Rozsiahla dvojdielna monografia, kombinácia učebnice a atlasu, česko-slovenský...


🍌 Odosielame o 14 dní.
130,00€

Splanchnológia, obehový a nervový systém

Rozsiahla dvojdielna monografia, kombinácia učebnice a atlasu, česko-slovenský preklad s doplňujúcimi poznámkami v intenciách anatomickej školy Českej a Slovenskej republiky.

Jedna zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombinácia učebnice a atlasu. Táto monografia dopĺňa o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá modernej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentácia funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia!

Obsah 2. dielu:

6. Tělní dutiny
7. Trávící ústrojí – apparatus digestorius
8. Dýchací ústrojí – apparatus respiratorius
9. Močová ústrojí – organa urinaria
10. Samčí pohlavní orgány – organa genitalia masculina
11. Samičí pohlavní orgány – organa genitalia feminina
12. Orgány krvného obehu
13. Imunitný systém a miazgové orgány – organa lymphopoetica
14. Nervový systém – systema nervosum
15. Endokrinní žlázy – glandulae endocrinae
16. Zrakový orgán – organum visus
17. Ústrojí rovnováhy a sluchu – organum vestibulocochleare
18. Kožní soustava
Literatura
Register
Latinsko-česko-slovenský slovníček termínov

Informácia o autoroch:
Autori:
prof. Dr. H. E. König, prednosta Anatomického ústavu Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni
prof. Dr. H.-G. Liebich, prednosta Ústavu anatómie zvierat Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove.
Odborní garanti česko-slovenského prekladu:
doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc., prednosta Oddelenia anatómie Fakulty veterinárneho lekárstva VFU v Brne, Česká republika
prof. MVDr. Ján Danko, CSc., prednosta Ústavu anatómie, histológie a embryológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, Slovenská republika.

Jazyk: český, slovenský, latinský Rok vydania: 2002 Rozmer: 205×275 mm ISBN: 9788088700579 Počet strán: 436 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách