⏰Posledná šanca: Akčné zľavy na knihy!

Slovník latinských citátů

Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské...


🍎 Vypredané
12,69€

Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení možno vyhledat i podle českého rejstříku či klíčových slov.
Antická kultura a civilizace se zapsaly hluboko do paměti dějin a jsou, byť už jen útržkovitě nebo dokonce nevědomky, přítomny i v našem životě: v jazyce, jímž se dorozumíváme, v literatuře a umění, které jsou s nimi přes propast věků spojeny, ve vědě a filosofii, právu či medicíně, které se v nich vracejí ke svým impozantním počátkům.
Tato kniha chce formou encyklopedicky řazených, obsahově i literárně působivých citací podat tresť tisícileté latinsky psané moudrosti. Chce za prvé čtenáři a zájemci zpřístupnit výběr dodnes živých, moudrých, často i vtipných a ve své stručnosti mistrně formulovaných aforismů, sentencí, gnóm, maxim, nápisů, hesel a výroků prominentních učenců, spisovatelů a historicky známých osobností nejen antiky, ale i středověku a novověku. Za druhé kniha přináší klíčová, často citovaná a pro všeobecnou vzdělanost nepostradatelná místa z biblických knih i z pozdějších základních děl náboženské literatury, jakož i nejběžnější liturgické pojmy. Za třetí pak uvádí některé klíčové pojmy a termíny vědy a obraty, úsloví, rčení, pořekadla a přísloví, s nimiž se setkáváme a jichž dodnes běžně užíváme, aniž často víme, že jsou latinského původu. Funkce knihy chce být inspirativní: myšlenky moudrých, učených a šarmem kultivovaného stylu obdařených latiníků minulosti mohou bohatě posloužit k citování a co víc: k rozvíjení vlastních myšlenek.
Stručně řečeno kniha chce současnému uživateli zpřítomnit to, co z těchto krátkých latinských slovesných útvarů dodnes žije v těch oborech vzdělanosti, v nichž si latina při svém historickém ústupu uhájila své místo: v humanitních a přírodních vědách, ve filosofii, v náboženském životě, v právnictví, v lékařství. Najde se v ní leccos, co je nebo může být součástí naší denní jazykové a komunikační praxe, i mnohé, co je stále literárně působivé a myšlenkově živé a podnětné.
Vyhledávání textů k určitému tématu v tomto obsáhlém, abecedně řazeném korpusu usnadňuje podrobný věcný (tematický) rejstřík, odkazující k výskytu všech klíčových slov v knize.
Textové jednotky, u každého písmene abecedy průběžně číslované, mají jednotné uspořádání: Uvedeny jsou latinským zněním textu. Následuje filologicky nebo významově přesný český překlad. Jde-li o text rytmický (hlavně v časoměrném hexametru nebo pentametru) nebo rýmovaný, je v metru originálu připojen ještě náš vlastní nebo (řidčeji) již dříve vydaný cizí překlad. Latinské texty z bible se v obecném povědomí vžily a i v naší knize jsou citovány z Jeronýmova latinského překladu, z Vulgaty. Překlad pořízený z Vulgaty se však často dosti liší od překladu ekumenické bible, pořízeného z řečtiny a hebrejštiny a dnes běžně citovaného. Proto u biblických citátů uvádíme na druhém místě i překlad ekumenický. V některých případech (např. u rčení a přísloví) jsou uváděny alternativní české obdoby. Závěrečná část, tištěná kurzívou, uvádí zdroj, z něhož latinský text pochází; u citátů z bible je vždy přesně identifikováno místo výskytu s použitím obvyklých zkratek, jejichž seznam je uveden v závěru knihy. Podle potřeby je v této závěrečné části, rovněž kurzívou, podáván stručný objasňující výklad ke smyslu latinského textu nebo k jeho kulturně historickému či literárnímu kontextu.

Jazyk: český Rok vydania: 2010 ISBN: 9788024227450 Rozmer: 134×207 mm Počet strán: 544 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách