❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Učebnica) - Milada Catlíková, Zuzana Lauková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková

Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Učebnica)

Učebnica je zavŕšením diela Slovenský jazyk pre stredné školy a zachováva systém spracovania predchádzajúcich dielov. Učivo...


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
5,50€

Učebnica je zavŕšením diela Slovenský jazyk pre stredné školy a zachováva systém spracovania predchádzajúcich dielov. Učivo je rozdelené do dvoch častí:
- V prvej časti Komunikácia a sloh, sa v modernej forme prezentuje rečnícky štýl v rôznych komunikačných situáciách. Žiaci sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu vďaka množstvu podnetných úloh. Žiak si učivo osvojuje nie len prostredníctvom výkladovej časti a rôznych rubrík, ale aj prostredníctvom ukážok konkrétneho slohového útvaru v praxi.
- Druhá časť Jazyk a reč, sa zaoberá všeobecne jazykom, písmom, jazykovými rodinami, vývinom spisovného jazyka vrátane najnovších trendov v jazyku, ako aj rôznymi formami jazyka (nárečie, slang, argot). Všetky kapitoly majú vo svojom závere test, ktorý žiakov pripravuje na maturitnú skúšku. Rôzne formy opakovania žiakov nútia neustále si obnovovať učivo i z predchádzajúcich ročníkov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081200939 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách