🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Zdeněk Schmied

Našli sme 14 titulov

Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce (Pavla Hloušková) [CZ]

Pavla Hloušková, Zdeněk Schmied, , ANAG (2013)
Nový zákoník práce prošel od doby, kdy nabyl účinnosti, několika novelizacemi, přičemž poslední z nich, svým rozsahem i...

Nový zákoník práce prošel od doby, kdy nabyl účinnosti, několika novelizacemi, přičemž poslední z nich, svým rozsahem i obsahem nejvýznamnější, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012. Jde o tzv. velkou novelu zákoníku práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,28€
17,00€

Zákon o nemocenském pojištění

Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied, ANAG (2020)
s komentářem a příklady 2020

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,61€
15,45€

Zákoník práce

Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová, Dana Roučková, Petr Schweiner, ANAG (2019)
prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 2019

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
44,06€
40,98€

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance (Jaroslava Kodrová) [CZ]

Největší změny pro rok 2012 Z nejvýznamnějších změn jmenujme zejména poskytování náhrady mzdy zaměstnanců v době prvních 3... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,70€
10,88€

Zákoník práce 2020

Zdeněk Schmied, Dana Roučková, ANAG (2020)
sešitové vydání

Stejně jako v předchozích letech jsme i pro rok 2020 pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2020 včetně souhrnného komentáře k jednotlivým věcně shodným skupinám zákonných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,81€
5,40€

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou tak? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,06€
24,24€

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky n Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,56€
11,68€

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku

Karel Eliáš, Petr Hůrka, Petr Bezouška, Dana Roučková, Zdeněk Schmied, ANAG (2018)
s podrobným komentářem k 1.3.2018

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
44,96€
41,81€

Zákoník práce (Kolektiv autorů)

Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová, Dana Roučková, Petr Schweiner, ANAG (2018)
prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 2018

Tato čtenářsky velice oblíbená publikace, navazující na souvislou řadu předchozích vydání od roku 2000, přinese ucelený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
44,10€
41,01€

Zákoník práce 2012 (Jaroslav Jakubka) [CZ]

Zákoník práce 2012 (Jaroslav Jakubka) [CZ]

Jaroslav Jakubka, Zdeněk Schmied, Ladislav Trylč, ANAG (2012)
Kromě aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2012 přináší toto praktické vydání zákoníku práce stručný výkladový komentář...

Kromě aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2012 přináší toto praktické vydání zákoníku práce stručný výkladový komentář (uvedený za jednotlivými částmi zákona), který je zaměřen zejména na změny právní úpravy, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,87€

Zákoník práce 2018 (Zdeněk Schmied, Dana Roučková)

Zákoník práce 2018 (Zdeněk Schmied, Dana Roučková)

Tak jako každým rokem nabízíme čtenářům i letos stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,81€

Zákoník práce 2013 – s výkladem ( Schmied Zdeněk, Jakubka Jaroslav) [CZ]

Zákoník práce 2013 – s výkladem ( Schmied Zdeněk, Jakubka Jaroslav) [CZ]

Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka, Grada (2013)
Právní stav k 1. 1. 2013 Již 14. vydání osvědčené publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí...

Již 14. vydání osvědčené publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci z Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2018 (Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková)

Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková, ANAG (2018)
při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,11€
11,26€

Zákoník práce 2019

Zákoník práce 2019

I v letošním roce jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,81€