👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Siniša Habijanec

Našli sme 1 titulov

Fonologické aspekty vývinu slovenčiny

Fonologické aspekty vývinu slovenčiny

Monografia obsahuje sedem štúdií, ktoré vznikli v rámci projektu Fenologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy, realizovaného v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,80€