🌸 Majáles knižných zliav 📚

Raphaël Cohen

Našli sme 1 titulov

Talmud v otázkach a odpovediach

Talmud v otázkach a odpovediach

Autor predkladá v súlade so židovskou tradíciou otázok a odpovedí (še’elot u-tšuvot) svoj výber tematických okruhov, dotýkajúcich sa Talmudu, a prirodzene, svoju interpretáciu obsahu jednotlivých tém. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€