Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Milan S. Ďurica

Našli sme 24 titulov

Dejiny Slovenska a Slovákov

Dejiny Slovenska a Slovákov

Milan S. Ďurica, Lúč (2021)
v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

6. doplnené vydanie knihy. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu dejín Slovenska a Slovákov. Jej ambíciou je doplniť a opraviť doteraz používané učebnice a príručky tam, kde je to potrebné. Autor kladie dôraz na tie skutočnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Jozef Tiso (1887-1947)

Milan S. Ďurica, Lúč (2017)
Životopisný profil

Prvú časť tejto práce tvorí zrevidovaný text vydania z roku 1992 a zachytáva roky 1887 až 1939. Druhý zväzok je oveľa náročnejšej povahy vzhľadom na to, že zachytáva obdobie rokov 1939 až 1947, teda až po prezidentovu nedôstojnú a kontroverznú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,40€

Čo ohrozuje našu štátnosť

Čo ohrozuje našu štátnosť

Milan S. Ďurica, Lúč (2008)
K 15. výročiu Slovenskej republiky

Čo ohrozuje slovenskú štátnosť? Tak ako jednotlivec, ktorý nerešpektuje zásady všeobecne platných noriem spoločenského poriadku, či už ide o čisto formálne, ale hlavne o etické a mravné postoje, stratí v tej spoločnosti dobré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Odkedy sme Slováci?

Odkedy sme Slováci?

Milan S. Ďurica, Lúč (2006)
Pôvod Slovákov a kresťanstvo

Od straty stredovekej štátnosti sa vystriedali na našom území tatárske, husitské, turecké plienenia, potom odnárodňovacie procesy zo strany južných i západných susedov až po polstoročie medzinárodnej ateistickej komunistickej tyranie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,83€

Sv. Konštantín a Metod

Milan S. Ďurica, Lúč (2013)
Dielo a dedičstvo u Slovákov

Brožúra nám v tomto Jubilejnom roku pomôže byť náležite hrdí na svoju slovenskú národnú identitu a hlásiť sa povedome ku všetkému, čo nám z dedičstva sv. Cyrila a Metoda patrí. Obnovme si historickú pamäť na naše významné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€
1,80€

Ohrozenia kresťanstva v súčasnej politickej situácii

Ohrozenia kresťanstva v súčasnej politickej situácii

Autor analyzuje nebezpečenstvá, ktoré v súčasnosti ohrozujú kresťanstvo na Slovensku. Poukazuje na rôzne taktiky, ktoré sa využívajú na potláčanie a zosmiešňovanie kresťanstva. Zároveň burcuje Slovákov, aby tieto tendencie "nenechali len tak". Knižočka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,40€

Sv. Ján Bosco na Slovensku (37)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,70€

Život Konštantína a Život Metoda

Milan S. Ďurica, Vydavateľstvo Matice slovenskej (2012)
Panónske legendy Staroslovenské...

Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia o pôsobení solúnskych bratov a umožňujú nazrieť do náboženských, politických a kultúrnych kulís Veľkomoravskej ríše... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
8,01€

Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom

Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom

Autor sa usiluje obnoviť spomienku na národného dejateľa, ktorého život a dielo prispeli k zachovaniu spoločného duchovného, mravného, kultúrneho, spoločenského i hospodárskeho života národa. Nie je to „klasický“ životopis osobnosti. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,33€

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

Kniha vyšla pri príležitosti desiateho výročia obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,09€

Slováci a Sedembolestná

Slováci a Sedembolestná

Milan S. Ďurica, Lúč (2008)
Kultúrno-historický náčrt

Osobitnú úctu voči panne Márii prejavovali naši dávni predkovia už od prvopočiatkov slovenského národného bytia, ktorého vznik a vývin bol podstatne podmienený práve prijatím kresťanstva. Knižočka vám prináša cenné informácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,33€

Jozef Tiso a Vatikán

Jozef Tiso a Vatikán

34. diel edície Priamo najbližšie k pravde približuje vzťah Jozefa Tisu s Vatikánom. Autor prof. Milan S. Ďurica o tom v úvode píše: "Pokladám za dôležité odpovedať na otázku, ktorú som častejšie dostával po svojich prednáškach na mnohých miestach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

Tretie opravené a doplnené vydanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,56€

Dejiny Slovenska a Slovákov

Milan S. Ďurica, Lúč (2013)
Piate, doplnené vydanie knihy vydané pri príležitosti 20. výročia obnovenia slovenskej štátnosti a 1150. výročia príchodu...

Piate, doplnené vydanie knihy vydané pri príležitosti 20. výročia obnovenia slovenskej štátnosti a 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€
18,60€

Dejiny Slovenska a Slovákov

Dejiny Slovenska a Slovákov

Milan S. Ďurica, Lúč (2021)
v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

6. doplnené vydanie knihy. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu dejín Slovenska a Slovákov. Jej ambíciou je doplniť a opraviť doteraz používané učebnice a príručky tam, kde je to potrebné. Autor kladie dôraz na tie skutočnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Slovenská republika 1939 - 1945

Slovenská republika 1939 - 1945

Milan S. Ďurica, Lúč (2014)
Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia

Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Jozef Tiso (1887 - 1947)

Jozef Tiso (1887 - 1947)

Milan S. Ďurica, Lúč (2014)
V roku 2007 si pripomenieme stodvadsiate výročie narodenia Jozefa Tisu a šesťdesiate výročie jeho potupnej smrti, ktorú...

V roku 2007 si pripomenieme stodvadsiate výročie narodenia Jozefa Tisu a šesťdesiate výročie jeho potupnej smrti, ktorú mnohí súčasníci považovali za národné nešťastie. Táto kniha má za cieľ čo najobjektívnejšie predstaviť osobnosť prvého prezidenta... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Salus patriae suprema lex

Salus patriae suprema lex

Milan S. Ďurica, Lúč (2015)
Pohľady do slovenských dejín Slovenské dejiny – slovenskými očami I. Formovanie slovenského národa a jeho...

Kniha Salus patriae suprema lex prináša pohľady na slovenské dejiny. Z obsahu: Formovanie slovenského národa a jeho štátnosti. Národ, Cirkev a Európa v 20. storočí. Medzi kresťanskou tradíciou a bruselským novopohanstvom. Problémy histografie a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Odkedy sme Slováci?

Odkedy sme Slováci?

Milan S. Ďurica, Lúč (2006)
Pôvod Slovákov a kresťanstvo

Od straty stredovekej štátnosti sa vystriedali na našom území tatárske, husitské, turecké plienenia, potom odnárodňovacie procesy zo strany južných i západných susedov až po polstoročie medzinárodnej ateistickej komunistickej tyranie. To všetko... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,83€

Priblížiť sa k pravde

Priblížiť sa k pravde

Okolo chronologickej príručky Dejiny Slovenska a Slovákov autora Milana S. Ďuricu už bolo veľa rozruchu a kritici popísali veľa, aby sa im podarilo odstrániť ju zo škôl. Jej 5. vydanie však svedčí o tom, že slovenskí čitatelia, ktorí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€