Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy autora Milan Budjač

Našli sme 7 titulov

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Branislav Fančovič, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2017)
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala...

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,90€
14,31€

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách

Janka Gibaľová, Jarmila Lazíková, Milan Budjač, Peter Straka, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom...

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,30€

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II. - prečítaná (bazár kníh)

Janka Gibaľová, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2015)
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,40€
17,16€

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.

Janka Gibaľová, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2015)
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I I. Exekučné tituly a začatie...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,10€
18,10€

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Wolters Kluwer (2015)
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III III. Žaloby súvisiace s exekučným...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,60€
14,90€

Zákon o správcoch bytových domov

Zákon o správcoch bytových domov

Lukáš Šurín, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy...

Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy bytových domov. Prijatie zákona o správcoch bytových domov bolo v slovenskom právnom poriadku prelomové najmä vo vzťahu k zavedeniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,45€

Zákon o mediácii - komentár - prečítaná (bazár kníh)

Jarmila Lazíková, Katarína Šimonová, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,88€
3,82€