📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Michal Demetrian

Našli sme 3 titulov

Obyčajné diferenciálne rovnice

Obyčajné diferenciálne rovnice

Obsah: 1. Obyčajné diferenciálne rovnice - základné pojmy 2. Diferenciálne rovnice prvého rádu 3. Zníženie rádu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,49€

Fourierove rady a Fourierovv integrál

1. Ortogonálne rozvoje v konečnorozmerných vektorových priestoroch, 2. Integrál a skalárny súčin, 3. Fourierove rady, 4.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,80€
13,76€

Základy teórie funkcií komplexnej premennej

Základy teórie funkcií komplexnej premennej

Obsah: 1. Komplexné čísla, Gaussova rovina 2. Postupnosti a rady komplexných čísel, funkcie komplexnej premennej 3.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,50€