📚 Horúce knižné zľavy

Martin Lizoň

Našli sme 1 titulov

Neoficiálne ruské vizuálne umenie vo vyučovaní ruského jazyka

Recenzovaná monografia je adresovaná najmä učiteľom ruského jazyka a predstavuje komplex materiálov obsahujúcich verbálnu interpretáciu založenú na kunsthistorickej na kulturologickej reflexii a ponúkajúcu metodologickú bázu, ktorá Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,77€
12,81€