🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Klára Meňhert Kausitz

Našli sme 1 titulov

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,30€