👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Karol Alexander Modrányi

Našli sme 2 titulov

Opisy krajov slovenských (e-kniha)

Opismi slovenských krajov obohatil K. A. Modrányi vlastivedno-cestopisnú literatúru na Slovensku. Je to cenný dokument snáh štúrovskej mládeže poznať Slovensko, jeho minulosť a súčasnosť a prehĺbiť svoj citový vzťah k nemu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,95€
2,89€

Básne a piesne (e-kniha)

Začítajte sa do poézie K. A. Modrányiho. Básne a piesne nadväzujú na poéziu Andreja Sládkoviča a jeho rovesníkov alebo čerpajú z ľudových piesní i povestí. Klasika zo Zlatého fondu SME... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€
3,87€