🍌 Februárová knižná akcia

Jozef Hraška

Našli sme 5 titulov

Tieniaca technika budov

Jozef Hraška, Slovenská technická univerzita (2020)
Typológia, navrhovanie a hodnotenie

Autor dúfa, že si v tejto publikácii nájdu potrebné informácie architekti, stavební konštruktéri, špecialisti na techniku prostredia budov, tiež ľudia, ktorí sa starajú o prevádzku a údržbu budov, stavebníci, výrobcovia tieniacej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,83€
15,15€

Fyzika vnútorného prostredia budov

Fyzika vnútorného prostredia budov

Ivan Chmúrny, Peter Tomašovič, Jozef Hraška, STU (2013)
Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov

Publikácia sa zaoberá kvantifikáciou a hodnotením fyzikálnych veličín vo vnútornom prostredí budov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,50€

Konštrukcie pozemných stavieb

Konštrukcie pozemných stavieb

Jozef Hraška, STU (2017)
Masívne steny

Učebné texty predmetu konštrukcie pozemných stavieb sú určené najmä študentom medziodborového študijného programu pozemné stavby a architektúra v prvom stupni štúdia, ktorý je akreditovaný v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,09€

Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb

Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb

Jozef Hraška, STU (2017)
Architektonicko-konštrukčné zásady ochrany budov proti...

Ide o prvé skriptá v predmete špeciálne konštrukcie pozemných stavieb, ktoré sa zaoberajú dvoma problémami - konštrukčnými zásadami zvyšovania seizmickej odolnosti budov a zdravotnou neškodnosťou budov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,35€

Konštrukcie pozemných stavieb

Konštrukcie pozemných stavieb

Jozef Hraška, STU (2017)
Základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb

V týchto skriptách sa venuje pozornosť najzákladnejšej terminológii pozemných stavieb, základným požiadavkám na pozemné stavby (budovy) a okrajovo aj systému technickej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,22€