🛍️ Najlacnejšie knihy so zľavou až 92 %

Jozef Chajdiak

Našli sme 8 titulov

Štatistika jednoducho v Exceli

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
9,00€

Štatistika

Jozef Chajdiak, Statis (2010)
Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade...

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Štatistika v exceli 2007

Jozef Chajdiak, Statis (2009)
Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo...

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,20€

Analýza dotazníkových údajov

Jozef Chajdiak, Statis (2013)
Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha...

Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha je určená hlavne začínajúcim výskumníkom, ktorí sa rozhodli dotazníkovým prieskumom získať podporné informácie v procese svojho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,96€
4,46€

Ekonomika firmy

Cieľom tejto knihy je napomôcť čitateľovi v lepšom chápaní vybraných ekonomických pojmov, ich peňažného merania a realizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,00€
4,50€

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,98€
4,48€

Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli

Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, pred ktorými stojí problém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,99€
8,09€

Ciele a meranie ekonomiky firmy

Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
4,14€