🛍️ Najlacnejšie knihy so zľavou až 92 %

Jozef Chajdiak

Našli sme 8 titulov

Štatistika jednoducho v Exceli

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
9,00€

Štatistika

Jozef Chajdiak, Statis (2010)
Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade...

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Štatistika v exceli 2007

Jozef Chajdiak, Statis (2009)
Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo...

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,20€

Ekonomická efektívnosť

Ekonomická efektívnosť

Jozef Chajdiak, Statis (1999)
analýza produktivity a rentability vo firme

Otázka, či firma funguje efektívne, úmerne daným zdrojom a investíciám, trápi azda každého podnikateľa. V praxi však nie je jednoduché ekonomickú efektívnosť výroby jednoznačne zmerať. Vplýva na ňu totiž veľké množstvo nie presne definovateľných.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,00€

Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli

Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, pred ktorými stojí problém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,99€
8,09€

Štatistika jednoducho

Štatistika jednoducho

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade sa prijímajú rozhodnutia. V predkladanej knihe je opis postupu od merania až po analýzu nameraných súborov údajov ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,29€

Podpora rozhodovacích procesov

Podpora rozhodovacích procesov

Podpora rozhodovacích procesov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,35€

Štatistické riadenie kvality

Štatistické riadenie kvality

Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou praktického využitia širokého spektra analytických metód štatistického riadenia kvality. Je určená širokému okruhu čitateľov, hlavne tým, ktorí sa bezprostredne zaujímajú o metódy riadenia kvality, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€