☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Ján Moravec

Našli sme 10 titulov

Strihanie reťazových kolies

Odborná knižná publikácia Strihanie reťazových kolies sa zaoberá oblasťou výroby reťazových kolies strihaním. Kniha je delená na kapitoly: Teoretické poznatky o ozubení a Teoretické poznatky o procese strihu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,00€
16,15€

Zlatá brána

Ján Moravec, EDIS (2018)
Povesti a rozprávky z Horného Považia

Kniha je určená pre milovníkov povestí a rozprávok, lokálpatriotov, ktorí si radi prečítajú nové príbehy o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče či Rajca, pre deti staršieho školského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,10€
12,45€

Technológia tvárnenia technických materiálov

Technológia tvárnenia technických materiálov

Ján Moravec, EDIS (2010)

Tvárnenie kovov je založené na ich tvárniteľnosti a preto prehlbovanie znalostí z nosných predmetov,čiže teórie plasticity,náuky o materiáli a ďalších vedných disciplín umožnia posunúť aj tradičné postupy tvárnenia na vyššiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,19€

Nekonvenčné metódy tvárnenia

Nekonvenčné metódy tvárnenia

Ján Moravec, EDIS (2011)

Publikácia s názvom Nekonvenčné metódy tvárnenia vznikala dlhší čas. Bolo to najmä z pracovných dôvodov, kedy som sa musel venovať iným povinnostiam, či už pedagogickým, výskumným alebo organizačným aktivitám súvisiacim s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,49€

Vybrané problémy objemového tvárnenia kovov

Učebnica s názvom Vybrané problémy objemového tvárnenia kovov ponúka zhromaždené poznatky o niektorých problémoch, ktoré sa vyskytujú vo sfére tvárnenia. Sú vlastne sumárom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€
16,06€

Úvod do technickej plasticity

Ján Moravec, EDIS (2019)

Učebnica s názvom Úvod do technickej plasticity vznikala dlhší čas a v nej zhromaždené poznatky sú vlastne sumárom potrebným na úspešné zvládnutie problematiky, ktorá zasahuje do rozličných oblastí viacerých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,00€
21,85€

Teória tvárnenia kovov

Teória tvárnenia kovov

Ján Moravec, EDIS (2015)
Vysokoškolská učebnica Teória tvárnenia kovov je zameraná na výučbu predmetov z oblasti tvárnenia - teóriu a technológiu...

Vysokoškolská učebnica Teória tvárnenia kovov je zameraná na výučbu predmetov z oblasti tvárnenia - teóriu a technológiu tvárnenia, ktoré sa vyučujú na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,25€

Tenzorový počet pre technikov

Učebnica Tenzorový počet pre technikov má prednostne za úlohu utvrdiť a takisto doplniť tie časti z matematiky, ktoré spoľahlivo dokážu pomôcť pri riešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,10€
15,30€

Rozviny plechových dielov v plošnom tvárnení

Ján Moravec, EDIS (2018)

Kniha Rozviny plechových dielov v plošnom tvárnení ukazuje, ako sa povrchy rozličných telies rozvinujú. V publikácii je dostatočný počet príkladov. Ak sa neuvádza priamo vzor pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,40€
14,63€

Technológia tvárnenia kovov

Ján Moravec, EDIS (2017)
Vybrané state

Učebnica Technológia tvárnenia kovov - vybrané state sa venuje sfére tvárnenia technických materiálov. Uvedené sú vybrané... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,30€
11,69€