🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Ivo Wiesner

Našli sme 17 titulov

Alchymie a theurgie svatého ohně

Alchymie nepředstavuje pouze rozměr přízemní technologie umožňující získání hmotného bohatství, ani nové perspektivní směry metalurgie, ale je především objektivně existující starobylou vědou umožňující především to, co staří Mistři nazývají transmutací.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,64€
11,76€

Do ráje projdeš peklem (1.díl)

Ivo Wiesner, AOS Publishing (2008)
Podle informací získaných během channelingu je to tím, že naše rodná planeta je součástí umělého hologramu Vesmíru 3D, který...

Během časových misí prováděných v rámci projektu Montauk a Phoenix III bylo zjištěno, že za hranicí roku 2012-2015 existuje nepřekročitelná časová... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,28€
17,00€

Do ráje projdeš peklem (2.díl)

Ivo Wiesner, AOS Publishing (2008)
V tomto podvodu v roli nastrčeného „bílého koně“ vystupovala především římskokatolická církev. Nově nalezené pergameny a...

Kumránské svitky, písemné artefakty Essenů, ale i apokryfní dokumenty rùzných prvotních křesťanských skupin jsou dokladem gigantické manipulace... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,64€
11,76€

Bohové a apokalypsy

Kniha volně navazuje na „Předpeklí ráje“. Je v ní načrtnut vícerozměrný obraz událostí a jejich příčin, které postihly Zemi za posledních 120 000 let. Do časové sítě, vymezené devatenácti ničivými cykly Nimiru, je zasazena evoluce pozemské civilizace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,05€
13,07€

Stezka draka

Stezka draka

Ivo Wiesner, AOS Publishing (2011)
Temné mocnosti proti Stezce draka

Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,47€

Předpeklí ráje

Dávno před příchodem člověka sestoupily na Zemi neobyčejně staré a vysoce duchovně vyspělé civilizace, aby ji učinily pro budoucí lidstvo mateřskou a přívětivou. Informace o nich nacházíme dnes nejen v mýtech a legendách nejstarších národů. Například Ligu Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Vimaanika Shaastra aneb Jak létali bohové

Staroindický epos Vimaanika Shaastra se do povědomí badatelů v oboru záhad historie dostal mj. i díky Erichu von Dänikenovi, který jej cituje ve své knize „Vzpomínky na budoucnost“. Dílo, které se dochovalo v tzv. šastrovém jazyce, je unikátní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Atlantida - Mýtus nebo zapomenutá historie?

Mezi tajemnými událostmi starověku nesporně fenomén Atlantidy zaujímá přední místo, pravděpodobně díky jedné z posledních Platónových knih Timaios a Kritias. Tato kniha vyvolala svého času vášnivé diskuse mezi historiky starověku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,46€
12,52€

Děti moudrých draků

Děti moudrých draků

Jsme obklopeni složitým světem záhadných jevů, podivných událostí a tajemných příhod. K jejich pochopení a objasnění naše školské vědomosti většinou nepostačují a příliš úspěšná není ani věda se svými složitými moderními přístroji... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€

Stezka draka

Ivo Wiesner, AOS Publishing (2018)
Temné mocnosti proti Stezce draka

Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Rozprávění s bohy

Rozprávění s bohy

Kmen aztéckých Tenočků zaznamenal svůj pohnutý osud spojený s exodem z atlantského ostrova Aztlan na obrázkové leporelo z březové kůry, známé jako kodex Boturini. Kodex vypráví děj začínající tím, že bůh Quetzalcoatl poslal předkům Aztéků... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,21€

Stezka Draka

Stezka Draka

Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,45€

Svetlo z dávných věků

V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědí je také... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,64€
11,76€

Gambit Mahátmů

Gambit Mahátmů

Současná věda se ocitla na rozcestí a mnoho vědců si to zřejmě ještě stále neuvědomuje, protože uvažuje a koná způsobem, nemajícím nic společného s humanitou. Jisté je, že do nejhlubších pekel vede vždy dobře schůdná a široká dálnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,28€

Poutníci do země andělů

O prapodstatě keltské kultury toho mnoho nevíme, ale stále intenzivněji se o ni zajímá rostoucí množství lidí. Potvrzuje se totiž dříve odmítaná teze o přímé souvztažnosti keltské a české kultury. Avšak ani keltská kultura nevznikla z ničeho, nese.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Atlantida Mýtus, nebo zapomenutá historie?

Mezi tajemnými událostmi starověku nesporně fenomén Atlantidy zaujímá přední místo, pravděpodobně díky jedné z posledních Platónových knih Timaios a Kritias. Tato kniha vyvolala svého času vášnivé diskuse mezi historiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€
13,07€

Národ v lénu bohů

Národ v lénu bohů

Národ, podobně jako lidská bytost, prochází zrozením, dospíváním, vyzráváním, ale také posléze spěje k zániku. Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělující se do rodícího se nového společenství. Když se uzavírá karmický osudový... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,53€