👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Ivan Kútny

Našli sme 2 titulov

Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

Ivan Kútny, Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica (2016)
Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia

V kontexte vyjadrení Gaudium et spes nachádzame popri rozlíšení kategoriálneho aspektu svedomia od fundamentálneho aspektu svedomia, ktorý je špecifikovaný transcendentnou dimenziou človeka, aj odlíšiteľnosť svedomia človeka od kresťanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,80€
5,39€

Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha

Základná voľba, predchádzaná finalistickou príťažlivosťou plnosti dobra, je odpoveďou slobody človeka, v ktorej zaangažuje seba samého v jadre svojej vnútornosti – vnútornosti srdca a svedomia – tak, aby v jednotlivých skutkoch vyjadril svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,80€
6,32€