📚 Horúce knižné zľavy

Eva Poláková

Našli sme 3 titulov

Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie (e-kniha)

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€
3,92€

Efektivní sociálně-mediální komunikace (e-kniha)

Publikácia obsahuje komprimovaný súhrn poznatkov o sociálnej komunikácii, a to o verbálnej i neverbálnej personálnej komunikácii, s významnými psychologickými teóriami, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce chyby a s účinnými... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,86€

Vybrané problémy metodológie masmediálnych štúdií (e-kniha)

Publikácia poskytuje stručný prehľad metodologických východísk spoločenských vied a  metodických výskumných trendov aplikovaných v mediálnej komunikácii. Jej cieľom je sprostredkovať začínajúcim výskumníkom poznatky, na základe k Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€
3,92€