🌸 Majáles knižných zliav 📚

Erika Backová

Našli sme 4 titulov

Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou

Erika Backová, Taktik (2021)
Pracovný zošit pre 3. a 4. ročník ZŠ

Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,20€
8,67€

Hudobníček 2

Erika Backová, Taktik (2019)
Písanka pre malých hudobníkov (takty, hudobné nástroje, hudobné značky, predznamenania)

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať takty, hudobné nástroje, hudobné značky a predznamenania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
5,87€

Hudobníček 1

Hudobníček 1

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať a písať noty a hudobné znaky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,90€

Tvrdé a mäkké spoluhlásky s Ježkovcami

Erika Backová, Taktik (2022)
Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ

Ktoré hlásky sa s tvrdým či mäkkým i/y pospájali, aby slová tvoriť pomáhali? Pracovný zošit je určený na efektívne osvojovanie a precvičovanie tvrdých (h, ch, k, g, d, t, n, l) a mäkkých (dz, dž, ž, š, č, c, j, ď, ť, ň, ľ) spoluhlások... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,70€
7,16€