🔥 Letné knižné zľavy

Emília Škorecová

Našli sme 4 titulov

Podvojné účtovníctvo pre samoukov

Podvojné účtovníctvo pre samoukov

Úlohy manažmentu podnikov sú úzko spojené s prácou s informáciami. K historicky najstarším informačným zdrojom človeka patrí účtovníctvo. Jeho postavenie sa v hospodárskej praxi významne zvýšilo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,90€

Podvojné účtovnictvo pre samoukov

Podvojné účtovnictvo pre samoukov

Jozef Pataky, Emília Škorecová, Miriam Bitterová, Effeta (2010)
Úlohy manažmentu podnikov sú úzko spojené s prácou s informáciami. K historicky najstarším informačným zdrojom človeka patrí...

Úlohy manažmentu podnikov sú úzko spojené s prácou s informáciami. K historicky najstarším informačným zdrojom človeka patrí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Podvojné účtovníctvo pre samoukov

Podvojné účtovníctvo pre samoukov

Jozef Pataky, Emília Škorecová, Effeta (2012)
Predkladaná knižná publikácia svojím obsahom chce prispeť k pochopeniu základov podvojného účtovníctva a jeho metodických...

Predkladaná knižná publikácia svojím obsahom chce prispeť k pochopeniu základov podvojného účtovníctva a jeho metodických prostriedkov. Určená je záujemcom o zvládnutie vecných problémov účtovníctva samoštúdiom. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,90€