🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Dušan Levický

Našli sme 5 titulov

Aplikovaná kryptografia

Dušan Levický, Elfa (2018)
Od utajenia správ ku kybernetickej bezpečnosti

Utajovanie správ a utajovanie komunikácie má korene v počiatkoch ľudskej civilizácie a vyplynulo z praktických potrieb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
34,00€
30,60€

Multimédiá a ochrana ich obsahu

Predložená monografia so zameraním na multimédiá a ochranu ich obsahu je výsledkom dlhoročnej výskumnej činnosti orientovanej na túto problematiku, realizovanej na báze viacerých výskumných projektov riešených na Katedre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,69€
13,22€

Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti

Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti

Knižná publikácia "Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti" vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie "Kryptografia v informačnej bezpečnosti" vydanej v roku 2005... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,49€

Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Dušan Levický, (2019)

Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných technológií priniesol aj problém ich ochrany a bezpečnosti. Aj keď sa problémy bezpečnosti riešili najmä metódami kryptografie, steganografiou a informačnou bezpečnosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí

Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí

Dušan Levický, Elfa (2016)
Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie...

Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie Kryptografia v komunikačnej bezpečnosti vydanej v roku 2014. Autor tu zhrnul problematiku, ktorej sa venoval v rámci svojej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,30€