Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Dagmar Vidriková

Našli sme 5 titulov

Ochrana kritickej infraštruktúry 2. časť (Dagmar Vidriková) [SK]

Kritická infraštruktúra sa stala novodobým fenoménom. jej význam si štáty a ich exekutívy uvedomili v ostatnom období, v ktorom vzrástol charakter a agresivita terorizmu. Objektmi útokov medzinárodného terorizmu sa stali aj objekty národnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,50€
9,55€

Personálny manažment SBS

Cieľom učebnice je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad a obsah postupov pri personálnom výbere zamestnancov. V deviatich kapitolách podrobne popisuje personálny výber... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,00€
46,55€

Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov do služieb súkromnej bezpečnosti

Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov do služieb súkromnej bezpečnosti

Táto publikácia má poskytnúť prevádzkovateľom služieb súkromnej bezpečnosti alebo osobám povereným výberom zamestnancov stručný návod na jeho realizáciu.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,23€

Ochrana kritickej infraštruktúry

Ochrana kritickej infraštruktúry

Dagmar Vidriková, Kamil Boc, EDIS (2013)
1. časť

Prvá časť skrípt "Ochrana kritickej infraštruktúry" sa zaoberá základnými otázkami bezpečnosti, základným pojmovým aparátom, právnymi predpismi a strategickými dokumentmi upravujúcim jej ochranu, bezpečnostnej analýze prvku kritickej infraštruktúre a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Ochrana kritickej infraštruktúry

Ochrana kritickej infraštruktúry

Dagmar Vidriková, Kamil Boc, EDIS (2013)
2. časť

Skriptá sú určené pre študentov Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, študijný odbor 8,3,7 Občianska bezpečnosť, ako aj pre odbornú verejnosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€