Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Božena Šupšáková

Našli sme 6 titulov

Vizuálna gramotnosť (Božena Šupšáková) [SK]

Publikácia kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
20,46€

Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí (Božena Šupšáková)

Božena Šupšáková, Michaela Syrová, Iris RR (2010)
Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické...

Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z výtvarnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,00€
9,30€

Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie

Božena Šupšáková, Vydavateľstvo Dolis (2010)
Publikácia Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie si vyžiadala teória i pedagogická prax. Voľne nadväzuje na predchádzajúce...

Publikácia Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie si vyžiadala teória i pedagogická prax. Voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,00€
18,60€

Detský výtvarný prejav (Božena Šupšáková)

Božena Šupšáková, Vydavateľstvo Dolis (2013)
Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku...

Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
12,09€

Vizuálna kultúra a umenie v škole (Božena Šupšáková) [SK]

Božena Šupšáková, , Digit (2004)
Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných...

Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
20,46€

Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania (Božena Šupšáková)

Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Jaroslava Markofová, Vydavateľstvo Linwe/KRAFT (2009)
Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je...

Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je predovšetkým kurikulum a súčasné tendencie v umeleckej edukácii s primárnym záujmom o oblasť kultúry a výtvarného umenia, a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€