Nový mesiac = nová 📚 akcia

Božena Šupšáková

Našli sme 11 titulov

Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove

Zámerom publikácie je upriamiť pozornosť predovšetkým na dieťa, ako tvorcu a vnímateľa výtvarného prejavu. Prostredníctvom alternatívnych prístupov a kreatívnych projektov prakticky demonštrovať, ako dokáže dieťa vnímať seba samého... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Génius loci Šariša

Božena Šupšáková, Verbum (2020)
Kultúrne dedičstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Šariša s podtitulom Kultúrne dedičstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,00€
22,50€

Génius loci Zemplína

Božena Šupšáková, Verbum (2020)
Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Zemplína s podtitulom Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,00€
22,50€

Vizuálna kultúra a umenie v škole

Božena Šupšáková, , Digit (2004)
Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných...

Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
19,80€

Génius loci Spiša

Božena Šupšáková, Verbum (2020)
Kultúrne dedičstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Spiša s podtitulom Kultúrne dedičstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,00€
22,50€

Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

Popredné odborníčky na problematiku detského výtvarného prejavu zo Slovenska a Slovinska komplexne rozoberajú výtvarný prejav detí v kontexte teórie a praxe: pertraktujú témy ako sú zistenia výskumu, výtvarný vývin a repertoár... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€
23,40€

Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie

Božena Šupšáková, Vydavateľstvo Dolis (2010)
Publikácia Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie si vyžiadala teória i pedagogická prax. Voľne nadväzuje na predchádzajúce...

Publikácia Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie si vyžiadala teória i pedagogická prax. Voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,00€

Detský výtvarný prejav

Božena Šupšáková, Vydavateľstvo Dolis (2013)
Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku...

Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Vizuálna gramotnosť

Publikácia kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
19,80€

Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania

Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Jaroslava Markofová, Vydavateľstvo Linwe/KRAFT (2009)
Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je...

Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je predovšetkým kurikulum a súčasné tendencie v umeleckej edukácii s primárnym záujmom o oblasť kultúry a výtvarného umenia, a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,00€

Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže

Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže

Božena Šupšáková, Michaela Syrová, Iris RR (2010)
Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické...

Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z výtvarnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€