🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

VSB TU Ostrava

Našli sme 42 titulov

Fyzika II a Elektromagnetické pole

Fyzika II a Elektromagnetické pole

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€

Energetika v metalurgii

Energetika v metalurgii

Pavel Hašek, VSB TU Ostrava (2002)
cvičení

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,12€

Elektronická měření II.

Elektronická měření II.

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,64€

Strojírenské materiály I

Strojírenské materiály I

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,95€

Fyzikální měření

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,98€
8,28€

Teorie Hutních Pochodů

Teorie Hutních Pochodů

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,44€

Pneumatické mechanismy díl II.

Pneumatické mechanismy díl II.

Jaroslav Kopáček, VSB TU Ostrava (2005)
Řízení pneumatických systémů

Určeno pro posluchače 4. roč. Strojní fakulty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,76€

Příručka statiky v příkladech

Příručka statiky v příkladech

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,34€

Mobilní prostředky a trakční zařízení

Mobilní prostředky a trakční zařízení

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,81€

Teorie metalurgických pochodů

Jana Dobrovská, VSB TU Ostrava (2002)
sbírka příkladů

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,79€
3,15€

Mechanika v dopravě II.

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,49€
6,22€

Elektrotepelná technika

Elektrotepelná technika

Zdeněk Hradílek, VSB TU Ostrava (2001)
simulace - počítačové programy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,43€

Teorie technologických procesů

Petr Tomčík, VSB TU Ostrava (2007)
návody na cvičení

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,87€
4,87€

Dopravní telematika II.

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,42€
6,16€

Základy elektrotechniky v letectví 1

Skriptá pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,27€
6,86€

Metody a technika řízení

Metody a technika řízení

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,26€

Těžební a zpracovatelské stroje II.

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,06€
9,18€

Nekonvenční strojírenské materiály I

Nekonvenční strojírenské materiály I

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,96€

Doprava a životní prostředí II.

Doprava a životní prostředí II.

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,97€

Mobilní prostředky a trakční zařízení

Mobilní prostředky a trakční zařízení

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,34€