🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Univerzita J.A. Komenského Praha

Našli sme 96 titulov

Úvod do práce s rodinami migrantů

Úvod do práce s rodinami migrantů

Jan Matěj Bejček, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
S udělenou mezinárodní ochranou

Odborná publikace Jana Matěje Bejčka zaměřená na oblast migrace je aktuálním příspěvkem k řešení problematiky práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou. Očividným záměrem autora bylo podat základní a využitelný... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,60€

K tradicím české sociální pedagogiky

K tradicím české sociální pedagogiky

Uceleným tématům reflektujícím historii pedagogiky (včetně období po roce 1989) byla doposud v historiografii věnována až na několik výjimek jen okrajová pozornost. V plné míře to platí o sociální pedagogice, dynamicky se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,20€

Historie mediální komunikace

Zabývat se historií obecně znamená vyvozovat poučení z objektivně poznané minulosti, abychom dokázali porozumět současnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,79€
10,03€

Úvod do filozofie výchovy

Pri analýze postupov v procesoch výchovy a vzdelávania, čiže pri formovaní osobnosti človeka, je nutné v prvom rade uvažovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,63€
7,10€

Propaganda a manipulace

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,08€
11,23€

Psychopatologie pro speciálni pedagogy

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,62€
13,60€

Sociologie médií

Sociologie médií. Obecný, široký, takřka encyklopedický název na obálce, slibující, že uvnitř bude následovat hluboký... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,54€
8,87€

K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce

Současná doba klade vysoké nároky na profesní i klíčové kompetence všech odborníků, kteří při výkonu svých profesních rolí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,44€
10,64€

Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,62€
13,60€

Kompetence ve vzdělávání dospělých

Kolega dr. Veteška patří u nás k velmi fundovaným odborníkům v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů. Jeho práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,35€
12,42€

Výzkum veřejného mínění a mediální publikum

Jaroslav Huk, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu...

Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu mírně opovrhovanou, většinou však užitečnou a přínosnou. Elementární znalost a orientace v jejich metodologii i v reáliích jejich.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,60€
13,58€

Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie

Radomír Havlík, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem...

Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem „Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie“. Obsahové zaměření vychází ze zadání zpracovat přehledný učební text k předmětům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
11,30€

Základy teorie práva

Zpěvák, Fiala, Jonáková, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak...

Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak široké veřejnosti, tak i zejména studentům vysokých škol s právní problematikou vstupující do více oborů. Komplexně se tento odborný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
13,76€

Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně...

Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě na aktuální „krizový“ vývoj.Téma knihy je pojato s velkou náročností na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,20€
14,14€

Aktuální problémy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích

Jan Barták, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Zrychlený vývoj technického pokroku, započatý již ve 20. století, vede člověka k tomu, aby se stále učil novým znalostem a...

Zrychlený vývoj technického pokroku, započatý již ve 20. století, vede člověka k tomu, aby se stále učil novým znalostem a dovednostem z hlediska jeho budoucích potřeb. Vzdělání se tak stává kapitálem jak pro každého jednotlivce... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€
12,56€

Evropská veřejná správa

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář...

Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář získá orientaci v oblasti evropského správního práva, pochopí vliv nadnárodních organizací na formování veřejné správy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,70€
22,04€

Distanční vzdělávání a eLearning

Předkládaný text je určen studentům kteří se připravují na práci v oblasti vzdělávání dospělých a potřebují získat souhrnné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,81€
10,05€

Príručka pre výchovných poradcov

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,09€
4,73€

Organizační chování

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,95€
9,25€

Primární základy penologie

Obsah: 1) rozdělení skupin kriminality 2) základní psychologie vyšetřovaného obviněného ze spáchání trestného činu 3)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,95€
9,25€