Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Univerzita J.A. Komenského Praha

Našli sme 96 titulov

Základy teorie práva

Fiala, Jonáková, Zpěvák, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak...

Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak široké veřejnosti, tak i zejména studentům vysokých škol s právní problematikou vstupující do více oborů. Komplexně se tento odborný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,10€
12,50€

Výzkum veřejného mínění a mediální publikum

Jaroslav Huk, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu...

Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu mírně opovrhovanou, většinou však užitečnou a přínosnou. Elementární znalost a orientace v jejich metodologii i v reáliích jejich.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,60€
12,30€

Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně...

Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě na aktuální „krizový“ vývoj.Téma knihy je pojato s velkou náročností na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,20€
12,10€

Historie mediální komunikace

Zabývat se historií obecně znamená vyvozovat poučení z objektivně poznané minulosti, abychom dokázali porozumět současnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,79€
8,50€

Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie

Radomír Havlík, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem...

Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem „Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie“. Obsahové zaměření vychází ze zadání zpracovat přehledný učební text k předmětům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,15€
9,80€

Sociologie médií

Sociologie médií. Obecný, široký, takřka encyklopedický název na obálce, slibující, že uvnitř bude následovat hluboký... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,54€
7,70€

K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce

Současná doba klade vysoké nároky na profesní i klíčové kompetence všech odborníků, kteří při výkonu svých profesních rolí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,44€
9,10€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,62€
11,60€

Úvod do filozofie výchovy

Pri analýze postupov v procesoch výchovy a vzdelávania, čiže pri formovaní osobnosti človeka, je nutné v prvom rade uvažovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,40€
7,30€

Propaganda a manipulace

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,30€
11,60€

Úvod do práce s rodinami migrantů

Jan Matěj Bejček, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
S udělenou mezinárodní ochranou

Odborná publikace Jana Matěje Bejčka zaměřená na oblast migrace je aktuálním příspěvkem k řešení problematiky práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou. Očividným záměrem autora bylo podat základní a využitelný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,60€
10,90€

K tradicím české sociální pedagogiky

Uceleným tématům reflektujícím historii pedagogiky (včetně období po roce 1989) byla doposud v historiografii věnována až na několik výjimek jen okrajová pozornost. V plné míře to platí o sociální pedagogice, dynamicky se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,94€
9,40€

Psychopatologie pro speciálni pedagogy

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,62€
11,60€

Obchodní právo I.

Odborná publikace „Obchodní právo I.” je první částí předkládaného komplexního zpracování materie obchodního práva v jeho základech. První část se věnuje úvodním výkladům obchodního práva (např. pojem a předmět obchodního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,90€
9,50€

Primární základy penologie

Obsah: 1) rozdělení skupin kriminality 2) základní psychologie vyšetřovaného obviněného ze spáchání trestného činu 3)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,95€
8,00€

Evropská veřejná správa

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář...

Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář získá orientaci v oblasti evropského správního práva, pochopí vliv nadnárodních organizací na formování veřejné správy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
21,10€

Príručka pre výchovných poradcov

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,09€
4,00€

Tvořivé myšlení a inovace

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,44€
8,69€

Sociální a mediální komunikace

Josef Musil, Univerzita J.A. Komenského Praha (2010)
Vysokoškolská učebnice „Sociální a mediální komunikace“ je určena posluchačům magisterského studia oborů nespecializovaných...

Vysokoškolská učebnice „Sociální a mediální komunikace“ je určena posluchačům magisterského studia oborů nespecializovaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,99€
11,10€

Organizační chování

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,90€
8,19€