📚 Júnový výpredaj kníh

Univerzita J.A. Komenského Praha

Našli sme 96 titulov

Kompetence ve vzdělávání dospělých

Kolega dr. Veteška patří u nás k velmi fundovaným odborníkům v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů. Jeho práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,35€
12,42€

Základy teorie práva

Zpěvák, Fiala, Jonáková, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak...

Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak široké veřejnosti, tak i zejména studentům vysokých škol s právní problematikou vstupující do více oborů. Komplexně se tento odborný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
12,58€

Propaganda a manipulace

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,08€
10,87€

Úvod do práce s rodinami migrantů

Úvod do práce s rodinami migrantů

Jan Matěj Bejček, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
S udělenou mezinárodní ochranou

Odborná publikace Jana Matěje Bejčka zaměřená na oblast migrace je aktuálním příspěvkem k řešení problematiky práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou. Očividným záměrem autora bylo podat základní a využitelný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,60€

Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie

Radomír Havlík, Univerzita J.A. Komenského Praha (2016)
Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem...

Studujícím společenskovědních oborů či dalších oborů se společenskovědním základem je předkládána publikace s názvem „Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie“. Obsahové zaměření vychází ze zadání zpracovat přehledný učební text k předmětům... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
10,33€

Výzkum veřejného mínění a mediální publikum

Jaroslav Huk, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu...

Průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky jsou běžnou součástí mediálního zpravodajství, tu poněkud démonizovanou, tu mírně opovrhovanou, většinou však užitečnou a přínosnou. Elementární znalost a orientace v jejich metodologii i v reáliích jejich.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,60€
13,14€

K tradicím české sociální pedagogiky

K tradicím české sociální pedagogiky

Uceleným tématům reflektujícím historii pedagogiky (včetně období po roce 1989) byla doposud v historiografii věnována až na několik výjimek jen okrajová pozornost. V plné míře to platí o sociální pedagogice, dynamicky se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,20€

Sociální psychologie

Jaroslav Koťa, Dobromila Trpišovská, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Publikace „Sociální psychologie” jako celek zdařile plní svou funkci uvádějícího průvodce, který umožní studentům seznámit...

Publikace „Sociální psychologie” jako celek zdařile plní svou funkci uvádějícího průvodce, který umožní studentům seznámit se s různými způsoby studia lidské existence a jejího společenského kontextu a pochopit rozsáhlost sociálně psychologického poznán Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,50€
10,35€

Historie mediální komunikace

Zabývat se historií obecně znamená vyvozovat poučení z objektivně poznané minulosti, abychom dokázali porozumět současnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,79€
9,71€

Sociologie médií

Sociologie médií. Obecný, široký, takřka encyklopedický název na obálce, slibující, že uvnitř bude následovat hluboký... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,54€
8,59€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,62€
12,43€

K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce

Současná doba klade vysoké nároky na profesní i klíčové kompetence všech odborníků, kteří při výkonu svých profesních rolí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,44€
10,30€

Úvod do filozofie výchovy

Pri analýze postupov v procesoch výchovy a vzdelávania, čiže pri formovaní osobnosti človeka, je nutné v prvom rade uvažovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,63€
6,87€

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,62€
13,16€

Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně...

Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě na aktuální „krizový“ vývoj.Téma knihy je pojato s velkou náročností na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,20€
13,68€

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,81€

Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch

Petr Houška, Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady...

Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady odborných předmětů vysokých škol specializovaných na obor Cestovní ruch. Struktura publikace nazvané "Environmentální aspekty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,60€
6,84€

Organizační chování

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,95€
8,96€

Evropská veřejná správa

, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář...

Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář získá orientaci v oblasti evropského správního práva, pochopí vliv nadnárodních organizací na formování veřejné správy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,70€
20,15€

Obchodní právo I.

Obchodní právo I.

Odborná publikace „Obchodní právo I.” je první částí předkládaného komplexního zpracování materie obchodního práva v jeho základech. První část se věnuje úvodním výkladům obchodního práva (např. pojem a předmět obchodního... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€