🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

UMPRUM

Našli sme 79 titulov

Moderní žena – architektka

, UMPRUM (2022)

Výchozím bodem publikace je emancipační potenciál ženských protagonistek moderny a Bauhausu, jejich role a úspěchy na příkladech z České republiky, Německa, Polska, Maďarska a Estonska v posledních více než sto letech. Zásadní je napětí mezi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,14€
26,23€

Budoucnost je skryta v přítomnosti

Veronika Rollová, Karolína Jirkalová, UMPRUM (2022)
Architektura a česká politika 1945–1989

Československá architektura po druhé světové válce prošla radikální proměnou. Byly na ni kladeny nové politické a společenské požadavky, došlo k transformaci její institucionální struktury a v architektonických kruzích byla reformulována aktuální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
23,45€
21,11€

Ester Krumbachová

Tato publikace je věnována Ester Krumbachové (1923–1996), významné filmové a divadelní kostýmní výtvarnici, scénáristce, spisovatelce, režisérce a umělkyni, spolupracovnici divadelníků Miroslava Macháčka, Ladislava Smočka či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
47,00€
42,30€

Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

Hlavním smyslem publikace je kriticky zhodnotit, jak různé podoby a poslání moderní/civilizované ženy – tedy ženy nezávislé, pracující a bojující, jež se svým vzhledem, chováním a produkcí měla oprostit od ženy staré epochy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
44,65€
40,19€

Jaroslav Benda 1882–1970

Petra Dočekalová, UMPRUM (2019)
Typografická úprava a písmo

Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,90€
29,61€

Ada Kale

Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová, Pavel Sterec, Jiří Žák, UMPRUM (2018)
Alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh. Alter Facts of the Northest Islamic Exclave in Europe After 190

Ada Kale byl ostrovní exklávou ottomanských Turků na Dunaji na území dnešního Rumunska. V 70. letech byl zatopen při stavbě přehrady Železná vrata. Nicolae Ceausescu jeho obyvatelům nabídl možnost přestěhovat se na jiný ostrov, na který dokonce nechal... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,23€

Pramen 2008–2018. Katalog Ateliéru fotografie

Primárním cílem knihy je retrospektivní pohled na Ateliér fotografie UMPRUM během let 2008–2016 za působení pedagogické dvojice Vajd–Alt. Jejich konceptuálně založená metodická umělecká praxe, reflektující režimy reprezentace ve fotografii, se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů

Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
13,96€

Metr – nástroj designéra

Výzkum metru jako nástroje s teoretickými přesahy do různých oborů a spojení tématu s designérem jako tvůrcem. Projekt se snaží vyvážit výzkum, koncepční myšlení, teorii a praxi designéra na akademickém poli tak, aby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,72€
15,95€

Síla i budoucnost jest národu národnost

Jindřich Vybíral, UMPRUM (2021)
The Strength and Future of the Nation Is National Identity

Tato kniha je výstupem projektu Architektura a česká politika v 19. – 21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Autoři nechtěli „mapovat” politickou architekturu českých zemí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
23,45€
21,11€

Dějiny českých dějin umění 1945–1969

Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,26€
24,53€

Co je designér: věci, místa, sdělení

Knížka vlivného anglického designéra, poprvé publikovaná v roce 1969 pod názvem What is a designer: things, places, messages, odkazuje k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách. Texty reagují na ustavený modernistický termín dobrý... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
13,96€

Typografie filmových titulků

Andrea Vacovská, UMPRUM (2016)
Jak vypadala typografie filmových titulků československé produkce? Kdo byli autoři takové typografie? Jak taková typografie...

Jak vypadala typografie filmových titulků československé produkce? Kdo byli autoři takové typografie? Jak taková typografie vznikala? Publikace Typografie filmových... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
19,04€

České sklo

Publikace je 2. revidovaným, doplněným a rozšířeným vydáním z roku 2001, jehož podstatná část byla zničena při povodních a mezi odbornou i laickou veřejnost se dostala pouze sporadicky. Prioritně se publikace věnuje vývoji výtvarných forem části české... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
70,50€
63,45€

Co je vlastně design?

Kniha Co je vlastně design? je určena pro laického čtenáře a čtenářku od 12 let. Jedná se o populárně naučnou publikaci, která právě jim hravou formou přibližuje oblast designu na mnoha názorných příkladech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,86€
16,07€

Brožura

Jan Hybner, UMPRUM (2022)

Brožura byla sepsána jako pracovní návod pro výrobu knižní vazby s měkkou obálkou a poprvé vyšla v roce 2010. Autor v této knížce nastínil možnosti využití konstrukčních elementů při tvůrčí práci s uměleckořemeslným předmětem. Toto téma se pak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,10€
12,69€

Adéla Matasová: Interface 2014–2017

, UMPRUM (2019)

Dlouholeté pedagogické působení Adély Matasové na UMPRUM a dalších uměleckých školách položilo základ novomediální a intermediální praxe v lokálním uměleckém kontextu. Matasová zahájila svoji pedagogickou praxi na UMPRUM hned v polistopadových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
22,56€
20,30€

Divadlo ulice / Theatre of the Street

Lada Hubatová-Vacková, UMPRUM (2021)
Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu, 1918–1938 / Theatre of the Street: Advertising and Window Display within the Context of

Teoretik Karel Teige ve dvacátých letech minulého století použil slovní metaforu „divadlo ulice“ pro pulzující, dynamický vizuálně-akustický děj, který se tou dobou odehrával v centrech větších měst... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
56,40€
50,76€

Typokniha

Filip Blažek, UMPRUM (2022)
Průvodce tvorbou tiskovin

Publikace je určena studentům a začínajícím grafickým designérům, které provede základními principy tvorby tiskovin – brožur, knih, časopisů, katalogů, plakátů ad. Příručka se zaměřuje na efektivní sazbu a zlom, přináší přehled typografických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,97€
21,57€

Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874–1876

Filip Suchomel, UMPRUM (2022)
Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského

Publikace představuje veřejnosti doposud nepublikované osobní vzpomínky korvetního kapitána rakousko-uherského námořnictva Erwina hraběte Dubského, jejichž dvousvazkový rukopis se nachází ve sbírkách knihovny na zámku Lysice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,33€
16,50€