Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy vydavateľstva UMPRUM

Našli sme 120 titulov

Typokniha

Filip Blažek, UMPRUM (2022)
Průvodce tvorbou tiskovin

Publikace je určena studentům a začínajícím grafickým designérům, které provede základními principy tvorby tiskovin – brožur, knih, časopisů, katalogů, plakátů ad. Příručka se zaměřuje na efektivní sazbu a zlom, přináší přehled typografických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,05€
18,10€

Dům & zahrada- Kafkárna

Publikace je kolektivním sborníkem a teoreticko-uměleckou reflexí projektu Centra pro umění a ekologii UMPRUM. Podobně jako archiv projektu zachycuje jeho procesuálnost v letech 2022-2024 a shrnuje jak teoreticko-metodologické, tak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
33,00€
28,05€

Moderní typografie

Robin Kinross, UMPRUM (2020)
Kriticko-historická esej

Popularizační kniha Moderní typografie: esej v kritické historii (Modern typography: an essay in critical history; vyd. 1992) představuje zásadní a hluboký příspěvek k tématu tisku a typografie a je životním dílem Robina Kinrosse, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
20,90€
14,70€

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)

Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
24,20€
15,50€

Jaroslav Benda 1882–1970

Petra Dočekalová, UMPRUM (2019)
Typografická úprava a písmo

Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
38,50€
30,30€

Tam a zpátky - prečítaná (bazár kníh)

Cyril Říha, Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, UMPRUM (2015)
Současný design, architektura a urbanismus

Kniha Tam a zpátky je pokusem o rozbor současného stavu designu, architektury a urbanismu posledních deseti let. Kritériem volby témat a příkladů byla otázka času, respektive různé roviny časů současnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,60€
15,73€

Divadlo ulice / Theatre of the Street

Lada Hubatová-Vacková, UMPRUM (2021)
Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu, 1918–1938 / Theatre of the Street: Advertising and Window Display within the Context of

Teoretik Karel Teige ve dvacátých letech minulého století použil slovní metaforu „divadlo ulice“ pro pulzující, dynamický vizuálně-akustický děj, který se tou dobou odehrával v centrech větších měst... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
33,50€

Dědictví / Heritage

Alice Klouzková, UMPRUM (2016)
Tradice, inovace, móda / Tradition, Innovation, Fashion

Cílem publikace je prezentovat výsledek doktorského studia Alice Klouzkové v Ateliéru módní tvorby UMPRUM. Tématem jsou tradiční české a moravské textilní techniky a jejich využití v současném oděvním designu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
26,95€
23,45€

Bydlení

Publikace je určena studentům, designérům a architektům, kteří se zabývají zařizováním bytového interiéru. Cílem publikace je vysvětlit základní vztah mezi rozměry lidského těla, parametry nábytku a volného prostoru v bytě.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
33,00€
28,71€

To musí jít přečíst i potmě

Publikace shrnuje téměř půl století Halounovy grafické práce pro tuzemské rockové, folkové nebo alternativní hudební skupiny a umělce (Jasná páka, Hudba Praha, Visací zámek, Michal Prokop, Vladimír Mišík,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,94€
28,50€

Co je českého na umění v Čechách?

Jindřich Vybíral, UMPRUM (2022)
Vybrané texty z let 2004–2021

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
38,50€
29,60€

Architektura a česká politika v 19.-21. století

Publikace je závěrečnou částí stejnojmenného pětiletého badatelského projektu UMPRUM, realizovaného pedagogy, absolventy a doktorskými studenty oboru teorie a dějin umění.<br> Výzkum sleduje architekturu a politiku v jejich vzájemných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,45€
21,50€

Síla i budoucnost jest národu národnost

Jindřich Vybíral, UMPRUM (2021)
The Strength and Future of the Nation Is National Identity

Tato kniha je výstupem projektu Architektura a česká politika v 19. – 21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Autoři nechtěli „mapovat” politickou architekturu českých zemí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
27,45€
20,39€

Dějiny českých dějin umění 1945–1969

Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
31,90€
21,80€

Codex Aigas

Soubor autorských knih z Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003–2018... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
26,10€

Význam tradice pro typografii

Tato drobná knížka je novým vydáním textu přednášky významného typografa Jana Tschicholda, kterou pod názvem „Význam tradice pro typografii“ proslovil na podzim roku 1964 v Památníku národního písemnictví v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
11,28€
7,70€

Budoucnost je skryta v přítomnosti

Karolína Jirkalová, Veronika Rollová, UMPRUM (2022)
Architektura a česká politika 1945–1989

Československá architektura po druhé světové válce prošla radikální proměnou. Byly na ni kladeny nové politické a společenské požadavky, došlo k transformaci její institucionální struktury a v architektonických kruzích byla reformulována aktuální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,45€
17,70€

Brožura

Jan Hybner, UMPRUM (2022)

Brožura byla sepsána jako pracovní návod pro výrobu knižní vazby s měkkou obálkou a poprvé vyšla v roce 2010. Autor v této knížce nastínil možnosti využití konstrukčních elementů při tvůrčí práci s uměleckořemeslným předmětem. Toto téma se pak... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
16,50€
14,36€

Meanwhile - Mezitím

Mezitím – kniha příběhů 21. století – je osobní obrazová kronika. Systematicky a zároveň zcela náhodně pokrývá veškerá myslitelná témata. Spravedlivě rozděluje pozornost mezi celebrity, obyčejné lidi, žhavá i zcela okrajová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
16,50€
11,30€

Metr – nástroj designéra

Výzkum metru jako nástroje s teoretickými přesahy do různých oborů a spojení tématu s designérem jako tvůrcem. Projekt se snaží vyvážit výzkum, koncepční myšlení, teorii a praxi designéra na akademickém poli tak, aby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,74€
18,04€