💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Trnavská univerzita - Filozofická fakulta

Našli sme 58 titulov

Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948

Cieľom publikácie Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948 je oboznámiť čitateľov - predovšetkým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,00€
11,16€

Vznik a perspektívy politickej vedy na Slovensku

Zborník prípevkov z vedeckej konferencie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,30€
4,00€

Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru

Kniha Ladislava Tkáčika, pedagóga katedry filozofie, „Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru“ zodpovedá nadpisu:... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania

Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,58€

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,30€
7,72€

Ideológia a racionalita v dejinách vied a živote

Georges Canguilhem, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia...

„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

Publikácia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku približuje situáciu na území Slovenska pred reformáciou a v nasledujúcom období. Jej zámerom je objasniť pojem reformácie a to, čo jej predchádzalo v dôsledku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

Zborník prezentuje výskum hospodárskych dejín vybraných panstiev, hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,00€
16,74€

Etika a kultúra

Témy, obsiahnuté v kolektívnej monografii pod názvom Etika a kultúra, sa zrodili z potreby prehĺbiť prirodzený vzťah medzi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Náuka a život Edity Steinovej

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Antisemitizmus ako archetypálny predsudok

Milan Vrbovský, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2014)
Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej...

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Základy spracovania sociologických dát pomocou SPSS

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Pravda, veda, symbol

Úvod do myslenia P. A. Florenského. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,60€
6,14€

Filozofické štúdie II.

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,60€

Filozofické štúdie I.

Ján Letz, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,60€

Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944

Úspešný vstup prvej Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu bol podmienený predovšetkým tým, aké stanovisko k nej zaujmú jednotlivé štáty sveta. Cesta k nadviazaniu diplomatických stykov s Rumunskom nebola jednoduchá... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania na Slovensku

Kniha je venovaná súčasnému veľmi nepriaznivému demografickému vývoju na Slovensku a problematike oslabenia základného piliera spoločnosti, ktorým je rodina. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia

, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2003)
Perspektíva z pohľadu logoterapie

Zborník materiálov z vedeckej konferencie Logoterapia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,00€
3,72€

Trnava 1211-2011

Vladimír Rábik, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2011)
Historické štúdie k starším dejinám mesta

historické štúdie k starším dejinám mesta Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
13,95€

Dve ohniská siločiar života

Knižný rozhovor, ktorý sa Vám dostáva do rúk, mal byť pôvodne omnoho skromnejším. Mal reflektovať profesorovo životné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€