Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Trnavská univerzita - Filozofická fakulta

Našli sme 36 titulov

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

Publikácia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku približuje situáciu na území Slovenska pred reformáciou a v nasledujúcom období. Jej zámerom je objasniť pojem reformácie a to, čo jej predchádzalo v dôsledku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,00€
13,95€

Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948 (Pavol Petruf)

Cieľom publikácie Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948 je oboznámiť čitateľov - predovšetkým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,00€
11,16€

Náuka a život Edity Steinovej

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Frazeológia (Gabriela Magalová) [SK]

Gabriela Magálová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2017)
pre pedagogickú prax Publikáciu možno použiť ako učebný text a zároveň aj ako metodický (mini) manuál. Je rozčlenená do...

Frazeológia je jednou z oblastí, ktorá poskytuje želateľnú arénu stretu jazyka, literatúry, histórie a myslenia národa. Tieto učebné texty chcú ponúknúť materiál primárne určený študentom pedagogických fakúlt, ktorí budú vzdeláva Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,65€

Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote (Georges Canguilhem) [SK]

Georges Canguilhem, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia...

„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,00€
9,30€

Človek človeku (Andrej Rajský) [SK]

Andrej Rajský, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2017)
K prameňom etickej výchovy Monografia nadväzuje na predchádzajúci publikáciu Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a...

Monografia nadväzuje na predchádzajúci publikáciu Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Už v nej bol vyjadrený zámer jednak prehĺbiť teoretické východická a atribúty prosociálnosti, v nadväznosti na otázky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Gaston Bachelard a filozofia pohľadu (Anton Vydra)

Aby sme si mohli niečo predstavovať, nepotrebujeme to vidieť. Aby mohol moderný vedec hovoriť o mnohých súčasných vedeckých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,00€
9,30€

Pravda, veda, symbol (Peter Rusnák)

Úvod do myslenia P. A. Florenského. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,60€
6,14€

Filozofické štúdie II.

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,00€
18,60€

Antropologické konštanty a sebaobraz v logoteórii

Marta Gašparíková, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
Špecifiká u adolescentov a mladých dospelých

Každý človek so svojím osobným životným príbehom vytvára - spolu s ostatnými ľuďmi - jedinečným spôsobom nepopierateľnú pravdu o dejinách sveta. Obraz o človeku, ktorý vystihuje jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,44€

Hospodárska činnosť na panstve Ostrý Kameň v 18. storočí (Adrián Lančarič)

Hospodárske dejiny sú neoddeliteľnou súčasťou historickej vedy, v rámci ktorej majú samostatné postavenie stojace na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,00€
8,37€

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (Helena Hrehová)

Helena Hrehová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2014)
19. - 20. storočie a špecifické morálne témy 21. storočia

„Dílo prof. ThDr. Heleny Hrehové, PhD., navazuje na první část, která byla již vydána a úspěšně využita pro veřejnost a pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,00€
11,16€

Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges (Katarína Karabová)

Katarína Karabová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2016)
Slovensko-latinská baroková literatúra nadväzujúca na predchádzajúce obdobie humanizmu a renesancie je charakteristická...

Slovensko-latinská baroková literatúra nadväzujúca na predchádzajúce obdobie humanizmu a renesancie je charakteristická svojím osobitým žánrovým ladením, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,44€

Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru (Ladislav Tkáčik) [SK]

Kniha Ladislava Tkáčika, pedagóga katedry filozofie, „Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru“ zodpovedá nadpisu:... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,00€
9,30€

Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgov... (Mária Kozelková)

V odbornej literatúre i v praxi sa stretávame v súvislosti s diagnostikou i liečbou detskej mozgovej obrny prednostne so... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,00€
9,30€

Etika a kultúra (Helena Hrehová)

Témy, obsiahnuté v kolektívnej monografii pod názvom Etika a kultúra, sa zrodili z potreby prehĺbiť prirodzený vzťah medzi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,44€

Filozofické štúdie I.

Ján Letz, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,00€
18,60€

Antisemitizmus ako archetypálny predsudok. Filozofická ... (Milan Vrbovský)

Milan Vrbovský, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2014)
Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej...

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
7,44€

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania (Kolektív autorov)

Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,00€
5,58€

Columba laureata (Erika Juríková) [SK]

Erika Juríková, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2014)
Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne Napriek tomu, že panegyrická spisba sa zaraďuje medzi...

Napriek tomu, že panegyrická spisba sa zaraďuje medzi funkčné žánre, medzi trnavskými panegyrikmi môžeme nájsť diela nadaných a invenčných autorov z cirkevného i svetského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,00€
12,09€