🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Trnavská univerzita - Filozofická fakulta

Našli sme 72 titulov

Acta Moralia Tyrnaviensia I

, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2006)
Ľudská sloboda, hodnoty, cnosti, vzťahy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,50€

Rings and Gems from the Roman Fort in Iža / Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži

Rímsky vojenský tábor v Iži je pohraničná pevnosť Rímskej ríše na Dunaji oproti legionárskemu táboru Brigetio (dnes Ó-Szőny)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
8,94€

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania

Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,40€

Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru

Kniha Ladislava Tkáčika, pedagóga katedry filozofie, „Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru“ zodpovedá nadpisu:... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,00€
10,80€

Vznik a perspektívy politickej vedy na Slovensku

Zborník prípevkov z vedeckej konferencie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,30€
3,87€

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,30€
7,47€

Doplnky k slovníku stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku

Miloš Marek, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2020)
Additamenta ad Glossarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae

Obsahom Doplnkov k Slovníku stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku je vyše tisíc latinských termínov z oblasti anatómie, lekárstva, farmácie, botaniky, vnútorného života cirkvi, jej správy a iných odvetví ľudskej činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
5,66€

Antisemitizmus ako archetypálny predsudok

Milan Vrbovský, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2014)
Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej...

Antisemitizmus predstavuje špecifický variant ľudskej predpojatosti, ktorého pochopenie môže prispieť k zodpovedaniu širšej otázky predsudkov. Univerzálnu a v zásade prenosnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,00€
7,20€

Ideológia a racionalita v dejinách vied a živote

Georges Canguilhem, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2015)
„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia...

„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,56€

Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia

Monografia je rozhovorom troch autorov o ruskej filozofii, o chápaní slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia. Je dialógom hľadajúcim svojho čitateľa. Rozhovorom sa kniha stáva aj preto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Dolnokrupskí Chotekovci a ich potomkovia od začiatku 19. storočia do súčasnosti

Autorka v monografii približuje každodenný život siedmich generácií chotekovského rodu v Dolnej Krupej a ich potomstva od začiatku 19. storočia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,90€
19,71€

In honorem et memoriam viri doctissimi

Miloš Marek, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2022)
Zborník k nedožitým deväťdesiatinám prof. Vincenta Sedláka.

Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín profesora Vincenta Sedláka (*02.12.1930 - +20.01.2009)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€
15,21€

Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania na Slovensku

Kniha je venovaná súčasnému veľmi nepriaznivému demografickému vývoju na Slovensku a problematike oslabenia základného piliera spoločnosti, ktorým je rodina. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€

Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944

Úspešný vstup prvej Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu bol podmienený predovšetkým tým, aké stanovisko k nej zaujmú jednotlivé štáty sveta. Cesta k nadviazaniu diplomatických stykov s Rumunskom nebola jednoduchá... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€

Filozofické štúdie II.

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,00€

Pravda, veda, symbol

Úvod do myslenia P. A. Florenského. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,60€
5,94€

Dve ohniská siločiar života

Knižný rozhovor, ktorý sa Vám dostáva do rúk, mal byť pôvodne omnoho skromnejším. Mal reflektovať profesorovo životné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,20€

Gaston Bachelard a filozofia pohľadu

Aby sme si mohli niečo predstavovať, nepotrebujeme to vidieť. Aby mohol moderný vedec hovoriť o mnohých súčasných vedeckých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€