📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Studio JB

Našli sme 19 titulov

1999 - Fotografie české společnosti

Studio JB (2000)
Photographs of Czech Society

Katalog k výstavě v Nejvyšším purkrabství na Pražském hradě 28.4 - 18.6.2000 vydalo občanské sdružení České foto, které si klade za cíl věnovat pozornost ochraně historického fotografického dědictví. Fotografický projekt... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,05€
13,07€

Bořivoj Borovský

Jaroslav Bárta, Studio JB (2018)
1933-2012

Rozsáhlé dílo Bořivoje Borovského je málo známé. Monografie představuje Borovského jako velmi svébytného umělce, jehož soustředěná introvertní tvorba charakteristická sugestivním barevným až... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,03€
21,42€

Anatomie skoku do prázdna

Studio JB (2018)
Rok 1968 a výtvarné umění v Československu

Publikace Anatomie skoku do prázdna představuje umělecká díla a realizace, které vznikly jako bezprostřední reakce na násilné potlačení pražského jara vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, a na následné období, kterým zmítaly jak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,41€
21,77€

Karel Vaňura 1937–2018

Studio JB (2021)

První ucelený pohled na v mnoha směrech inovativní malířské a sklářské dílo Karla Vaňury, s množstvím reprodukcí obrazů, asambláží, skleněných vitrají a realizací v architektuře, a se vzpomínkami jeho kolegů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
27,73€
25,79€

Český svět 1948–1989

Studio JB (2008)
Kulisy let 1948 - 1989

Od pádu komunismu v tehdejším Československu už uplynulo 17 let a mnoho projevů té doby lze vysledovat ve společnosti dodnes. Jsou zde, někdy i nenápadně, zakonzervovány a jsou tak připomínkou oné doby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
27,73€
25,79€

Mulaj

Tomáš Sedlák, Studio JB (2019)
Když se člověk k duši vrací

Žil obyčejný život jako Vy až do chvíle, kdy přišel o To nejcennější, co člověk v sobě nosí. Aby To ztracené získal zpět, musel se vydat na dlouhou cestu. Na ní se musel brodit sněhem hor i pískem pouští. Musel prožít a překonávat mnohé zkoušky, dokud... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,66€
10,84€

Starou Prahou Václava Jansy

Výpravná publikace srovnávacích obrazových dvojic, kde výchozí stav tvoří série legendárních akvarelů Václava Jansy převážně z 90. let 19 století a stav současný fotografie stejných míst po sto letech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,27€
17,92€

Legenda o orlích lidech

Kdesi za vlnami veliké řeky, v neprobádaných lesích tajgy, se ukrývá jeskyně. V ní je zaznamenán příběh dvou lidí, kteří dokázali vzlétnout a bez zábran letět. Ten, kdo jeskyni objeví a rozluští kresby na stěnách, pochopí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,66€
10,84€

Vesnice

Studio JB (2009)
Kniha fotografií studentů Katedry fotografie FAMU, pořízených v letech 2008-2009 pod vedením Jaroslava Bárty, je pohledem...

Kniha fotografií studentů Katedry fotografie FAMU, pořízených v letech 2008-2009 pod vedením Jaroslava Bárty, je pohledem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,75€
16,51€

Ivan Lutterer 1954–2001

Helena Musilová, Jaroslav Bárta, Studio JB (2014)
Fotografická monografie představuje dosud nepublikované fotografické dílo předčasně zesnulého autora. Ivan Lutterer s...

Fotografická monografie představuje dosud nepublikované fotografické dílo předčasně zesnulého autora. Ivan Lutterer s vysokou obrazovou kulturou zachycuje citlivě situace zcela všední, obyčejné, které jsou esencí českého bytí v té době. Jemné dotyky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,46€
14,38€

Příběhy posbírané z doby bláta

Zdeněk Eda Nosek, Studio JB (2009)
Vyprávění svérázných příběhů ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy působil Zdeněk Eda Nosek jako listonoš v okolí Semil.

Vyprávění svérázných příběhů ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy působil Zdeněk Eda Nosek jako listonoš v okolí Semil. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,12€
4,76€

Sborník-Tvář naší země 2002

Studio JB (2007)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
27,73€
25,79€

Mnichov - zářící metropole umění 1870 - 1918

Aleš Filip, Roman Musil, Studio JB (2015)
Mnichov byl v době kolem roku 1900 živou kulturní metropolí přitažlivou pro umělce z celého světa. Mnichovská Akademie umění...

Mnichov byl v době kolem roku 1900 živou kulturní metropolí přitažlivou pro umělce z celého světa. Mnichovská Akademie umění si postupně vybudovala pověst nejprestižnějšího uměleckého učiliště ve střední Evropě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,53€
43,27€

Erwin Raupp - Moravská Hellas 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904

Erwin Raupp (1863-1931) byl jedním z prvních a nejvýznamnějších secesních fotografů. Kniha představuje všechny dosud známé fotografie uložené ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,68€
19,23€

Krajiny na kraji/Lands on the Edge

, Studio JB (2005)
Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU. Cílem studentu bylo zachytit obraz současného...

Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU. Cílem studentu bylo zachytit obraz současného stavu krajiny a společnosti v oblastech při hranicích České republiky, které prodělaly zvlášte v době po druhé světové válce významn Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
36,90€
34,32€

Starou Prahou Jana Minaříka

Pavla Státníková, Studio JB (2009)
Obrazy malíře Jana Minaříka (1862 - 1937) s náměty mizející Prahy let 1880-1937 jsou v publikaci konfrontovány se...

Obrazy malíře Jana Minaříka (1862 - 1937) s náměty mizející Prahy let 1880-1937 jsou v publikaci konfrontovány se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,27€
17,92€

Prostor k úvaze

Prostor k úvaze

Ivan Dejmal, Studio JB (2009)
Texty z let 1987 - 2007

Kniha zahrnuje většinu textů Ivana Dejmala z let 1987–2007, určených širší veřejnosti. Kromě publicistických článků, v nichž se autor vyjadřuje nejen k ekologickým problémům, ale i k obecně politickým či etickým tématům... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,04€

Letem českým světem 1898-1998

Letem českým světem 1898-1998

Studio JB (1999)
Obraz proměny českých zemí v odstupu století

Reprezentativní publikace zachycuje proměnu různých míst dnešní České republiky na 373 fotografiích pořízených v odstupu sta... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
159,09€

Vznešenost & zbožnost

, Studio JB (2015)
Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,53€
43,27€