📚 Júnový výpredaj kníh

Slovenské národné múzeum

Našli sme 22 titulov

Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 - 1940

Pavol Komora, Slovenské národné múzeum (2017)
Publikácia v samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie...

Publikácia v samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorskýc Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,00€
19,80€

Umenie orientu

Katarína Malečková, Slovenské národné múzeum (2015)
Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu.

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
26,20€
23,58€

Palkovské štúdie II.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2014)
Publikácia nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Palkovské štúdie I. Kniha obsahuje súbor príspevkov zameraných na...

Publikácia nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Palkovské štúdie I. Kniha obsahuje súbor príspevkov zameraných na atribúcie známych i doteraz neurčených prác zaujímavého, i keď doteraz menej frekventovaného stredoeurópskeho maliara tvoriaceho v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
102,60€
92,34€

Len čas musel dozrieť...

Eva Králiková, Slovenské národné múzeum (2017)
Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy,...

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy, kultúry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,00€
15,30€

Bratislavský hrad na grafikách

Peter Barta, Slavomír Pjatek, Slovenské národné múzeum (2016)
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum má vo svojich zbierkach vyše 1200 grafík rôznych tematických zobrazení a...

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum má vo svojich zbierkach vyše 1200 grafík rôznych tematických zobrazení a techník. Vynález kníhtlače, okrem zaznamenania písomného prejavu, umožnil aj značné rozšírenie obrazového materiálu. Vo veľkom sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Palné zbrane

Zbierkový fond Slovenského národného múzea - Múzea v Bojniciach obsahuje okrem maľby a sôch aj hodnotné umelecké remesla, vrátane pomerne rozsiahlej zbierky zbraní a zbroje. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,00€
5,40€

Záhada jedného obrazu

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2012)
Maulbertsch, Bergl alebo Palko? Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno...

Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno storočie k nevyriešeným záhadám neskorobarokového maliarstva strednej Európy . Sprevádzajú ho rozpaky a pochybnosti, ktoré sa týkajú nielen identity... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€
23,40€

Palkovské štúdie I.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2010)
Čo s Františkom Antonom Palkom (1717 - 1766) na Morave?

František Anton Palko ( Vratislav, 1717 - Viedeň 1766) patrí k najzáhadnejším stredoeurópskym maliarom z obdobia neskorého baroka. Krátko po predčasnej smrti bol zaradený medzi najvýznamnejších portrétistov všetkých čias. Neskôr jeho tvorba upadla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
30,00€
27,00€

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Dušan Škvarna, Beáta Mihalkovičová, Slovenské národné múzeum (2015)
Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného...

Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného múzea-Múzea Ľudovíta Štúra. Publikácia približuje nielen Štúra ako sociálneho reformátora významného v rámci strednej Európy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,00€
14,40€

Naše kresťanské mená

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2010)
Výstava k príležitosti roka kresťanskej kultúry na Slovensku

Rok 2010 bol Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickou radou cirkví Slovenskej republiky, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,00€
18,00€

Chladné zbrane a zbroj

Katarína Malečková, Slovenské národné múzeum (2014)
Kniha predstavuje čitateľom ďalšiu časť zbierky zbraní, a to zbrane chladné a zbroj. V knihe sa môžete presvedčiť, že v...

Kniha predstavuje čitateľom ďalšiu časť zbierky zbraní, a to zbrane chladné a zbroj. V knihe sa môžete presvedčiť, že v Bojniciach sa nachádza niekoľko skutočných skvostov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
34,00€
30,60€

Bratislavský hrad

Peter Barta, Slovenské národné múzeum (2017)
Nový sprievodca predstavuje vôbec po prvýkrát ucelene Bratislavský hrad po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Autor Peter Barta,...

Nový sprievodca predstavuje vôbec po prvýkrát ucelene Bratislavský hrad po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Autor Peter Barta, ktorý sa dlhodobo zaoberá dejinami Bratislavského hradu, píše o jeho histórií a o objektoch v hradnom areáli. Venuje sa tiež... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,50€

Secesia

Secesia

Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Secesia Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Poklad z Mojmíroviec

Poklad z Mojmíroviec

Marek Budaj, Slovenské národné múzeum (2017)
Svedectvo nepokojných časov

Kniha detailne analyzuje jeden z najvýznamnejších nálezov 15. storočia objavených na území Slovenska. Bližšie sa venuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€

Palko Studies I.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2011)
What about František Anton Palko (1717 - 1766) in Moravia ?

František Anton Palko (1717 - 1766) belongs to the most mysterious late Baroque painters in Central Europe. Soon after his untimely death he was ranked among the most significant portrait painters of all times. Palko s work was forgotten later to be redis Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
30,00€
27,00€

The Mystery of a Paintig

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2012)
Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno storočie k nevyriešeným záhadám...

Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno storočie k nevyriešeným záhadám neskorobarokového maliarstva strednej Európy . Sprevádzajú ho rozpaky a pochybnosti, ktoré sa týkajú nielen identity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
26,00€
23,40€

Historizmus v umeleckom remesle

Historizmus v umeleckom remesle

Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavi Historizmus v umeleckom remesle Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Znalectvo umenia / umenie(?) znalectva

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2016)
Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Ďalej sa...

Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Ďalej sa zaoberá vzťahom dejín umenia a znalectva umenia, druhmi umenia atď. Čitateľovi poskytuje prehľad o vývoji znaleckých prístupov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,00€
24,18€

...about a picture in the Museum

Register Foreword From Francesco Albani to Marcantonio Franceschini Franceshinis original Variations of Franceschinis composition Marcantonio Franceschini and Adam Friedrich Oeser The artistic character of the picture in Bojnice Oesers metamorphose Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
34,60€
31,14€

Palko Studies II.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2014)
The book comprises a series of contributions which focus on attributions of the known and hitherto unidentified works of the...

The book comprises a series of contributions which focus on attributions of the known and hitherto unidentified works of the interesting, although less frequented Central European artist who was active during the latter third of the 18th... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
182,00€
163,80€