Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Slovenské národné múzeum

Našli sme 33 titulov

Clementisova hviezda

Clementisova hviezda (e-kniha)

Druhý zväzok z edície Zamerané na predmet ponúka príbeh Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa, ktoré bolo zavedené v roku 1955. Úvod knihy zachytáva ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Fosílne chobotnáče v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea

Chobotnáče (Proboscidea) boli rozšírené na území Slovenska v období mladších treťohôr (neogén) až starších štvrtohôr (pleistocén)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,00€
17,39€

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Beáta Mihalkovičová, Dušan Škvarna, Slovenské národné múzeum (2015)
Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného...

Táto publikácia v skrátenej a mierne obmenenej podobe predstavuje textovú časť stálej expozície Slovenského národného múzea-Múzea Ľudovíta Štúra. Publikácia približuje nielen Štúra ako sociálneho reformátora významného v rámci strednej Európy a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
11,50€

Clementisova hviezda

Druhá publikácia z edície Zamerané na predmet ponúka príbeh Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa, ktoré bolo zavedené v roku 1955. Úvod knihy zachytáva stručnú históriu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
6,50€

Naše kresťanské mená

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2010)
Výstava k príležitosti roka kresťanskej kultúry na Slovensku

Rok 2010 bol Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickou radou cirkví Slovenskej republiky, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,00€
14,90€

Empírové šaty

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a čin-nosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
6,50€

Palkovské štúdie I.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2010)
Čo s Františkom Antonom Palkom (1717 - 1766) na Morave?

František Anton Palko ( Vratislav, 1717 - Viedeň 1766) patrí k najzáhadnejším stredoeurópskym maliarom z obdobia neskorého baroka. Krátko po predčasnej smrti bol zaradený medzi najvýznamnejších portrétistov všetkých čias. Neskôr jeho tvorba upadla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
30,00€
23,70€

Palkovské štúdie II.

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2014)
Publikácia nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Palkovské štúdie I. Kniha obsahuje súbor príspevkov zameraných na...

Publikácia nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Palkovské štúdie I. Kniha obsahuje súbor príspevkov zameraných na atribúcie známych i doteraz neurčených prác zaujímavého, i keď doteraz menej frekventovaného stredoeurópskeho maliara tvoriaceho v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
102,60€
77,70€

Bratislavský hrad na grafikách

Peter Barta, Slavomír Pjatek, Slovenské národné múzeum (2016)
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum má vo svojich zbierkach vyše 1200 grafík rôznych tematických zobrazení a...

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum má vo svojich zbierkach vyše 1200 grafík rôznych tematických zobrazení a techník. Vynález kníhtlače, okrem zaznamenania písomného prejavu, umožnil aj značné rozšírenie obrazového materiálu. Vo veľkom sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,00€
8,69€

Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 - 1940

Pavol Komora, Slovenské národné múzeum (2017)
Publikácia v samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie...

Publikácia v samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorskýc Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
15,60€

Len čas musel dozrieť...

Eva Králiková, Slovenské národné múzeum (2017)
Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy,...

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, vedy, kultúry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,00€
12,20€

Bratislavský hrad

Peter Barta, Slovenské národné múzeum (2017)
Nový sprievodca predstavuje vôbec po prvýkrát ucelene Bratislavský hrad po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Autor Peter Barta,...

Nový sprievodca predstavuje vôbec po prvýkrát ucelene Bratislavský hrad po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Autor Peter Barta, ktorý sa dlhodobo zaoberá dejinami Bratislavského hradu, píše o jeho histórií a o objektoch v hradnom areáli. Venuje sa tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,00€
4,70€

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku

V publikácii sú uverejnené príspevky venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými výskumami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,00€
17,60€

Umenie orientu

Katarína Malečková, Slovenské národné múzeum (2015)
Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu.

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Umenie Orientu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,20€
19,89€

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku (e-kniha)

V publikácii sú uverejnené príspevky venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,00€

Záhada jedného obrazu

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2012)
Maulbertsch, Bergl alebo Palko? Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno...

Takzvaný Autoportrét Maulbertscha v zbierkach Rakúskej galérie vo Viedni patrí vyše jedno storočie k nevyriešeným záhadám neskorobarokového maliarstva strednej Európy . Sprevádzajú ho rozpaky a pochybnosti, ktoré sa týkajú nielen identity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,00€
19,00€

Empírové šaty

Empírové šaty (e-kniha)

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a činnosti, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Človek v čase a priestore

Alena Šefčáková, Slovenské národné múzeum (2023)
Pár slov o Homo sapiens sapiens

Človek rozumný (Homo sapiens sapiens) je biosociálna bytosť, ktorá vznikla ako produkt dlhého biologického a sociálneho vývoja. Takto stroho znie jedna z charakteristík nášho vlastného, niekedy až príliš sebavedomého druhu. Na jednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,00€
50,70€

Pečate bratislavských cechov

Cechová organizácia predstavovala na našom území od prelomu 14. a 15. storočia bázu rozvoja remeselnej výroby, o ktorú sa opieralo hospodárstvo výsadných kráľovských miest a zemepanských miest. Cechy vytvárali ekonomické zázemie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,40€
19,30€

Chladné zbrane a zbroj

Katarína Malečková, Slovenské národné múzeum (2014)
Kniha predstavuje čitateľom ďalšiu časť zbierky zbraní, a to zbrane chladné a zbroj. V knihe sa môžete presvedčiť, že v...

Kniha predstavuje čitateľom ďalšiu časť zbierky zbraní, a to zbrane chladné a zbroj. V knihe sa môžete presvedčiť, že v Bojniciach sa nachádza niekoľko skutočných skvostov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
34,00€
25,90€