Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Sagit

Našli sme 53 titulov

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit (2019)
Podle stavu k 10. 6. 2019

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit (2018)

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,53€
6,20€

Daňové zákony 2019

Sagit (2019)

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,53€
6,07€

ÚZ č. 1321 - Celní předpisy

ÚZ č. 1321 - Celní předpisy

Sagit (2019)
Podle stavu k 13. 5. 2019

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví; v dubnu 2019 byly novelizován celní zákon... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit (2019)

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,18€

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit (2019)
Podle stavu k 18. 2. 2019

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,71€
3,45€

ÚZ č. 1272 - Zdravotní služby

Sagit (2018)
Podle stavu k 1. 8. 2018

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byla dotčena vyhláška... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,59€
5,20€

ÚZ č. 1274 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit (2018)
Podle stavu k 20. 8. 2018

Od posledního vydání došlo k několika menším změnám živnostenského zákona; zásadní změnou prošel zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu, který významně posiluje postavení zákazníků. Publikace dále obsahuje zákona o podpoře malého a středního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,06€
5,64€

ÚZ č. 1269 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit (2018)
Podle stavu k 16. 7. 2018

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo k podstatné změně vyhlášky o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnost k 1. 7. 2018 a k 1. 1. 2019 – v publikaci jsou úplná znění k oběma... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,01€

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit (2017)
Podle stavu k 1. 8. 2017

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,18€

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit (2017)
Podle stavu k 20. 2. 2017

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Manuál k daňovému řádu 2013

Sagit (2013)
Podle stavu k 21. 1. 2013

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ostatní hmotně-právní daňové předpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
32,01€
29,77€

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty

, Sagit (2019)

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€
7,10€

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit (2019)
Podle stavu k 4. 3. 2019

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,71€

ÚZ č. 1315 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1315 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit (2019)

Právní úprava daně z hazardních her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti zdanění vracených vkladů, limitů pro započtení výher, přepočtu cizích měn a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů. Publikace dále obsahuje zákon o hazardních hrách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Cenová regulace (Alexander Bělohlávek) [CZ]

Alexander Bělohlávek, Renáta Hótová, Sagit (2008)
Titul je kombinací právního a ekonomického rozboru problematiky cenové regulace. Vzhledem k tomu, že problematika v této...

Titul je kombinací právního a ekonomického rozboru problematiky cenové regulace. Vzhledem k tomu, že problematika v této... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,74€
18,36€

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

Sagit (2019)
Podle stavu k 14. 1. 2019,

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,23€
7,65€

ÚZ č. 1294 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

Sagit (2019)
Podle stavu k 7. 1. 2019

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€
6,95€

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

Sagit (2019)
Podle stavu k 4. 3. 2019

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly změněny především zákony... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,44€
6,15€

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit (2019)
Podle stavu k 18. 3. 2019

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,65€