📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Sagit

Našli sme 200 titulov

Úplné Znění - 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit (2021)
Podle stavu k 9. 8. 2021

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€
3,72€

Úplné Znění - 1442 Vnitřní správa

Úplné Znění - 1442 Vnitřní správa

Sagit (2021)
Podle stavu k 9. 8. 2021

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,53€

Úplné Znění - 1444 Cizinci, azyl

Úplné Znění - 1444 Cizinci, azyl

Sagit (2021)
podle stavu k 16. 8. 2021

Publikace obsahuje aktuální soubor 21 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od srpna 2021 je velmi rozsáhle změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR a v menším rozsahu změněn zákon o azylu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,31€

Úplné Znění - 1429 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Úplné Znění - 1429 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit (2021)
Podle stavu k 22. 3. 2021

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,65€

Úplné Znění - 1426 Celní předpisy

Úplné Znění - 1426 Celní předpisy

Sagit (2021)
Podle stavu k 22.2.2021

Od ledna 2021 se změnily všechny zákony upravující celní problematiku – celní zákon (změny v úpravě ručení, jistoty, doměření cla a další), zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,65€

Úplné Znění - 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Úplné Znění - 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit (2021)
podle stavu k 1. 7. 2021

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,65€

ÚZ 1325 Pracovněprávní předpisy

ÚZ 1325 Pracovněprávní předpisy

Sagit (2019)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,53€

Úplné Znění - 1439 Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Úplné Znění - 1439 Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit (2021)
podle stavu k 1. 7. 2021

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Úplné Znění - 1409 Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2021

Úplné Znění - 1409 Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2021

Sagit (2021)
podle stavu k 11.1.2021

Od ledna 2021 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,71€

Úplné Znění - 1413 Účetnictví nevýdělečných organizací 2021

Úplné Znění - 1413 Účetnictví nevýdělečných organizací 2021

Sagit (2021)
podle stavu k 18.1.2021

Publikace obsahuje všechny právní předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,24€

Úplné Znění - 1433 Zemědělství, Lesnictví

Úplné Znění - 1433 Zemědělství, Lesnictví

Sagit (2021)
Podle stavu k 26. 4. 2021

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,96€

Úplné Znění - 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Úplné Znění - 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit (2020)
podle stavu k 19. 10. 2020

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,71€

Úplné Znění - 1397 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Úplné Znění - 1397 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit (2020)
podle stavu k 1.1.2021

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká novela zákona... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit (2017)
Podle stavu k 1. 8. 2017

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,18€

Úplné Znění - 1412 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Úplné Znění - 1412 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit (2021)
podle stavu k 18.1.2021

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,65€

Vysoké školství

Vysoké školství

Sagit (2019)
ÚZ 1332

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po dvou menších novelách z poloviny roku 2019; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,18€

Úplné Znění - 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment

Úplné Znění - 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment

Sagit (2021)
podle stavu k 1. 9. 2021

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,23€

ÚZ 1324 Služební poměr, Policie

ÚZ 1324 Služební poměr, Policie

Sagit (2019)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,44€

Úplné Znění - 1367: Stavební zákon

Úplné Znění - 1367: Stavební zákon

Sagit (2020)

Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,17€

Úplné Znění - 1435 Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Úplné Znění - 1435 Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit (2021)
podle stavu k 28. 6. 2021

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,72€