🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Refugium Velehrad-Roma

Našli sme 311 titulov

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti

Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,11€
5,68€

O extázi (Marie Magdaléna de’ Pazzi) [CZ]

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdaleny de’ Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€
8,30€

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,99€
6,63€

Průvodce duchovním životem

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,34€
8,58€

Fórum pastorálních teologů VI.

Refugium Velehrad-Roma (2007)
Pastorační situace jako výzva k ekumenismu

Velehradská tradice byla jakási první průprava k dnešnímu ekumenismu. Jsou ovšem i dnes takoví, co dokazují, že je unionismus opak ekumenismu.Odpověď lze hledat takto: Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Není to... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Od tradice k reflexi

Ve třetí sérii Miscellanea jesuitica předkládáme příspěvky s tématy: W. Ockham (V. Richter – český jezuita a dlouholetý profesor na innsbrucké univerzitě); L. Wittgenstein a víra (W. Baum), Filosof přemosťování mezi Kantem a idealismem – K. L. Reinhold... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Novéna ke svatému Františku Xaverskému

Novéna ke svatému Františku Xaverskému

Novénou – devítidenní modlitbou se sv. Františkem Xaverským si vyprošujeme to, co každý z nás nejpřiléhavěji potřebuje pro každodenní autentický život v Bohu. Modlitba je proložena historickými texty k životopisu světce. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,65€

Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly

Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly

Novénou – devítidenní modlitbou s Luísem da Câmara, životopiscem svatého Ignáce z Loyoly, si vyprošujeme to, co každý z nás nejpřiléhavěji potřebuje pro každodenní autentický život v Bohu. Otec Câmara (1519–1575) si pečlivě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,65€

Svatá Františka Římská

Valenti Roncová, Refugium Velehrad-Roma (2019)
Osvědčená přímluvkyně

Po ztrátě synů a manžela přijala úděl vdovy. Její dřívější palác se proměnil v útočiště chudých a nemocných. V době, kdy Řím strádal politickými spory a lidé houfně umírali na mor, s diskrétní „aristokracií ducha“ slouží... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,05€
6,56€

Čteme bibli s církevními otci (Maria Campatelli) [CZ]

Maria Campatelli, Refugium Velehrad-Roma (2012)
Jak číst Písmo svaté s vírou

Bible formuje každou generaci křesťanů a kulturní společnost vůbec. Autorka, znalá patristiky, předkládá pravidla, která... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,19€
7,62€

Křest (Maria Campatelli) [CZ]

Maria Campatelli, Refugium Velehrad-Roma (2010)
Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství...

Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,28€
6,77€

Filokalie I.

Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality – vedle tradice ikon – se obecně považuje „encyklopedie“ duchovních textů zvaná Filokalie. Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,61€
27,54€

Žijeme v době papeže Františka (Michal Altrichter)

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,45€
15,30€

Dorota z Montau (Hilde Firtelová) [CZ]

Dorota z Montau (1347-1394), německá mystička, patronka řádu Německých rytířů, osobnost doby prolínání kultur severního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,23€
3,93€

Svatý Jiří

Refugium Velehrad-Roma (2020)
Životopis a legendy

Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,17€
4,81€

Vítězný domov

Soubor meditativních básní Vítězný domov se obrací k Panně Marii, keKristovým ranám a českým světcům. Zahrnuje vánoční a velikonoční cyklus... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,41€
5,03€

Tragická existence

Alfred Delp, Refugium Velehrad-Roma (2007)
S přiloženými svědectvími z vězení

Německý filosof, umučený nacisty, jehož stoleté výročí od narození si připomínáme, patří nejen mezi jakostní znalce Kanta či Heideggera, ale nadto je respektován pro báječně srozumitelný styl svého sdělení i coby jejich skvělý... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,87€
9,18€

Hledám své bratry

Ivan Marko Rupnik, Refugium Velehrad-Roma (2018)
Lectio divina o Josefu Egyptském

Meditativní texty o biblickém tématu Josefa Egyptského rozvíjejí naši citlivost pro realitu vztahů, v nichž si vytváříme postoje k hodnotám. V Rupnikově textu čteme o závisti, svárlivosti, mstivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,17€
4,81€

Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi

Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi

Novéna – série devíti dní proložená historickými texty k životopisu svatého Jana Maria Vianneye, prosbami a modlitbou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,36€

Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? (Leopold Škarek) [CZ]

Leopold Škarek, Refugium Velehrad-Roma (2010)
Životopis Josefa Pignatelliho SJ

Pignatellimu vděčí světové Tovaryšstvo za obnovu společného života. Podrobný životopis klíčové osobnosti řádu (pro mezi­dobí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,93€
12,02€