📚 Aktuálne knižné zľavy

Refugium Velehrad-Roma

Našli sme 327 titulov

Integrální poznání

Tomáš Špidlík, Refugium Velehrad-Roma (2015)
Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€
12,68€

Teologicky milovat církev

Pavel Ambros, Refugium Velehrad-Roma (2004)
Vybrané statě z pastorální teologie

Systematické shrnutí dosavadního teologického myšlení pedagoga Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci k otázkám, které si často klademe. Nemusí být samozřejmé, že teolog s církví souzní. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
16,61€

Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly

Provokativní interpretace ignaciánského odkazu duchovních dějin a exercicií. Autor se dále podnětně pokouší o analýzu psychologického pozadí osobností Descarta, Hegela a existenciální filosofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,65€
14,55€

Tragická existence

Alfred Delp, Refugium Velehrad-Roma (2007)
S přiloženými svědectvími z vězení

Německý filosof, umučený nacisty, jehož stoleté výročí od narození si připomínáme, patří nejen mezi jakostní znalce Kanta či Heideggera, ale nadto je respektován pro báječně srozumitelný styl svého sdělení i coby jejich skvělý... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,87€
9,18€

Fórum pastorálních teologů VI.

Refugium Velehrad-Roma (2007)
Pastorační situace jako výzva k ekumenismu

Velehradská tradice byla jakási první průprava k dnešnímu ekumenismu. Jsou ovšem i dnes takoví, co dokazují, že je unionismus opak ekumenismu.Odpověď lze hledat takto: Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Není to... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Od tradice k reflexi

Ve třetí sérii Miscellanea jesuitica předkládáme příspěvky s tématy: W. Ockham (V. Richter – český jezuita a dlouholetý profesor na innsbrucké univerzitě); L. Wittgenstein a víra (W. Baum), Filosof přemosťování mezi Kantem a idealismem – K. L. Reinhold... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Životní styl a duchovní život

Michal Altrichter, Refugium Velehrad-Roma (2015)
Odpovědi k otázkám

Autor analyzuje aktuální otázky k tématům víry a duchovního života. Na životní styl křesťana se oprávněně kladou nároky, které předkládaný text systematizuje. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,87€
9,18€

Svatý Jiří

Refugium Velehrad-Roma (2020)
Životopis a legendy

Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,81€

Krásné slovo otce Špidlíka – 3. a 4. díl (Tomáš Špidlík) [CZ]

Tomáš Špidlík, Refugium Velehrad-Roma (2016)
Kristus u slovanských myslitelů – 1. a 2. část

V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,82€

Krásné slovo otce Špidlíka – 5. a 6. díl

Tomáš Špidlík, Refugium Velehrad-Roma (2016)
Teologie ikony - 1. a 2. část

V letech 1994-1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,82€

Krásné slovo otce Špidlíka – 9. a 10. díl

Tomáš Špidlík, Refugium Velehrad-Roma (2017)
Teologie sexuality a O církvi; Umění jako teologie

V letech 1994-1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,82€

Cestou všeobecného kňazstva

Rehoľná sestra a mystička sr. Mária Stanislava Ernstová, OSU napísala svoju autobiografiu, ktorá je reflexiou jej životnej cesty, už ako sedemdesiatročná (*6. 1. 1891). Po celý svoj život sa táto nadaná sestra, učiteľka a hudobníčka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,90€
6,42€

Rodina – světlo v temnotě světa

Pavel Ambros, Refugium Velehrad-Roma (2016)
Záměr papeže Františka – dát podnět k pastoraci manželů a rodin – se díky dvěma biskupským synodám naplnil nad očekávání....

Záměr papeže Františka – dát podnět k pastoraci manželů a rodin – se díky dvěma biskupským synodám naplnil nad očekávání. Církev dneška je rodinám velmi blízko. Pastorační analýza prof. Pavla Ambrose SJ je snahou nalézt v současných podmínkách mnohem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
14,42€

Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka

Ivan Alexandrovič Ilijin, Refugium Velehrad-Roma (2008)
Kniha Ivana Alexandroviče Iljina Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka byla vydána v Moskvě na samém...

Kniha Ivana Alexandroviče Iljina Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka byla vydána v Moskvě na samém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,85€
24,04€

Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze

Jan Koblížek, Refugium Velehrad-Roma (2014)
Kniha pojednává o teorii společenské smlouvy u španělského jezuity Františka Suáreze (1548–1617). Většinou jsme zvyklí...

Kniha pojednává o teorii společenské smlouvy u španělského jezuity Františka Suáreze (1548–1617). Většinou jsme zvyklí spojovat toto téma s novověkými humanisty, jako jsou například Thomas Hobbes, John Locke nebo Jean Jacques Rousseau... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,05€
6,56€

Velehradské dialogy I.

Robert Svatoň, , Refugium Velehrad-Roma (2013)
Kolekce příspěvků k cyrilometodějskému jubileu 863-2013

Příspěvky kolektivní monografie spojuje z různých úhlů téma Velehradu: místa tvořivé síly cyrilometodějské tradice; místa setkání hojícího rány rozštěpení; cesty, jež putujícího přivádí k Jedinému. Sborník je výsledkem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,10€
13,11€

Sarkofág otce Tomáše Špidlíka

Sarkofág otce Tomáše Špidlíka

Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,28€

O extázi

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdaleny de’ Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,30€

Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly

Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly

Novénou – devítidenní modlitbou s Luísem da Câmara, životopiscem svatého Ignáce z Loyoly, si vyprošujeme to, co každý z nás nejpřiléhavěji potřebuje pro každodenní autentický život v Bohu. Otec Câmara (1519–1575) si pečlivě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,65€

Hledám své bratry

Ivan Marko Rupnik, Refugium Velehrad-Roma (2018)
Lectio divina o Josefu Egyptském

Meditativní texty o biblickém tématu Josefa Egyptského rozvíjejí naši citlivost pro realitu vztahů, v nichž si vytváříme postoje k hodnotám. V Rupnikově textu čteme o závisti, svárlivosti, mstivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,17€
4,81€