📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár

Našli sme 15 titulov

Úvod do Biblie

William A. Anderson, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2020)
Prehľad, historický kontext a kultúrne perspektívy

Čítanie Biblie nás môže desiť. Je to zložitá kniha a mnohí ju aj v dobrej vôli začnú čítať, no potom úplne zmätení prestanú. Je preto dobré mať sprievodcu a jedným z nich je aj Katolícka biblická škola Liguori..... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,20€
6,70€

Ostať v Ježišovi

Krzysztof Wons SDS, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2020)
Duchovné cvičenia so sv. Jánom

Duchovné cvičenia lectio divina s Jánom sú pozvaním k modlitbovému uvažovaniu o svojej viere v Ježiša Učiteľa a Ženícha. Táto kniha završuje cyklus formácie nazvaný: štyri evanjeliá ako štyri etapy kresťanského života.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
23,00€
21,39€

Kňazstvo

Józef Augustyn, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2014)
spiritualita a služba - súčasné výzvy Veľmi hodnotná kniha o kňazstve od známeho poľského jezuitu o. Józefa Augustyna....

Veľmi hodnotná kniha o kňazstve od známeho poľského jezuitu o. Józefa Augustyna. Venuje sa v nej týmto témam: kňazská identita, kňazská modlitba a služba, čistota kňazského srdca, seminár je prípravou na kňazstvo, exkňazi – spytovanie svedomia pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
5,00€
4,65€

Blahoslavený Metod Dominik Trčka

Atanáz Daniel Mandzák, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2006)
Prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (1945 – 1950)

Jednou z duchovných osobností Cirkvi na Slovensku minulého storočia bol Metod Dominik Trčka, uznal to aj sv. Otec Ján Pavol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,90€
9,21€

Vyslobodení a vyslobodzujúci

Titul Vyslobodení a vyslobodzujúci hovorí o kruciáte oslobodenia človeka. Teda o tom, čo vedie ľudí k abstitencii a čo takýto život prináša nielen tým, ktorí podpísali kruciátu a zaviazali sa žiť bez alkoholu. Kniha tiež ponúka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,30€
4,00€

Novéna k Duchu Svätému; Novéna k Božskému srdcu

Novéna k Duchu Svätému; Novéna k Božskému srdcu

V jednej knihe sú dve novény od sv. Alfonza de Liguori. Na konci knihy sa ešte nachádzajú duchovné rady sv. Alfonza tzv. životné maximy kresťana. Alfonzové novény sa skladajú z krátkej meditácie a vrúcnych modlitieb. Ich centrálnou témou je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,20€

Evanjelium podľa Matúša

William A. Anderson, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2020)
hlasovanie Ježišovho pôsobenia

Kto bol Matúš? Člen jednej z týchto komunít, vzdelaný židokresťan, začal zhromažďovať materiál, aby sa jeho spoločenstvo mohlo učiť o Ježišovi a jeho posolstve. V danom čase mal k dispozícii Markovo evanjelium a neskorší rukopis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,40€
8,74€

Krížová cesta za svätú jednotu Cirkvi

Krížová cesta za svätú jednotu Cirkvi

Otec Ivan, ako mnohí nazývali Jána Mastiliaka, úprimne hľadal praktický spôsob, ako do rozvadenej Cirkvi vniesť opäť jednotu. Pevne veril, že základnými kameňmi na tejto neľahkej ceste je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
0,70€

Blahoslavení

Blahoslavení

Miroslav Gavala, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2014)
Piesne na česť Gojdiča, Hopka a Trčku

Brožúra, kde je 15 piesni aj s notami na česť bl. Petra Pavla Gojdiča, bl. Vasiľa Hopka, bl. Metoda D. Trčku, bl. Jozafaty Hordaševskej, bl. Tarzície Mackovej, bl. Zdenky Schelingovej a príležitostné piesne k sv. Demeterovi, sv. Kozmu a Damiá Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,50€

Prehĺbiť vieru v Ježiša

Krzysztof Wons, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2019)
Duchovné cvičenia so sv. Lukášom

Vstupujeme do tretej etapy formácie.1 Po duchovných cvičeniach so sv. Markom a so sv. Matúšom nás ďalej povedie sv. Lukáš. Lukášovo evanjelium je evanjelium lekára, určené tým, ktorí hľadajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,10€
15,90€

Voľba a rozlišovanie Božej vôle

Pawel Drobot, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2017)
Cesta k plnosti života

V honbe za vysnívaným šťastím mnohí ľudia žijú tak, akoby Boha nebolo. Ukazuje sa však, že ak Ho odstránime z horizontu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,50€
8,84€

Stalo sa Slovo

Kniha, ktorá vznikla z adventnej duchovnej obnovy, ktorej téma bola Slovo sa stalo telom. Titul hovorí o Božom slove, ktoré sa uskutočňuje v každom z nás a na ktoré môžeme odpovedať vierou. Je rozprávaním o nádejí, ktorú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,10€
3,81€

Apoštol živej Cirkvi

Anna Wojtas, Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2016)
František Blachnický

Vo Vatikáne prebieha proces blahorečenia Božieho služobníka otca Františka Blachnického, ktorý je známy predovšetkým ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,75€
2,56€

Pekný príbeh o Medžugorí pre deti a tých, čo sa im podobajú

Sestra Emmanuela, ktorá už niekoľko rokov žije v Medžugorí, pútavým a jednoduchým spôsobom predstavuje zaujímavé udalosti z Medžugoria. Vysvetľuje začiatky údajných zjavení Panny Márie, duchovnú cestu vizionárov ako aj praktické a duchovné posolstvo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€
2,79€

Gréckokatolícky kalendár 2019

Gréckokatolícky kalendár 2019

Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár (2018)
stolový kalendár

Stolový a zároveň týždenný gréckokatolícky kalendár na rok 2019... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,40€