🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Prodama

Našli sme 3 titulov

Občan a štát v moderných dejinách Slovenska

Juraj Benko, , Prodama (2010)

Faktografická kniha o vzťahu medzi štátom a občanom, ktorý sa v dôsledku striedania politických režimov na Slovensku dramaticky menil a varioval. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,00€
5,95€

Československá zahraničná politika 1945-1992

Pavol Petruf, Prodama (2007)
Vybrané udalosti a fakty v dátumoch

Autor tejto chronologickej príručky vychádzal pri jej príprave z uvedených skutočností, ale zároveň aj praxou overeného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€

November '89.

Jozef Žatkuliak, , Prodama (2009)
Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext

Jadrom publikácie je chronologický prehľad udalostí, spojených s Novembrom 89, ktoré sa viažu predovšetkým na Slovensko, pochopiteľne v celočeskoslovenskom kontexte. Prehľad je členený do dvoch časovo vymedzených celkov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,51€