🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Našli sme 8 titulov

Aktivity z etológie 2

Aktivity z etológie 2 (e-kniha)

Predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít pre učiteľov a študentov, ktoré vám pomôžu apliko Zobraziť viac


Komáre a biocídy

Komáre a biocídy (e-kniha)

Otázka problematiky komárov zasahuje do mnohých oblastí týkajúcich sa samospráv, životného prostredia, verejného zdravia, občianskeho komfortu, pesticídov, ekosystémových Zobraziť viac


Pesticídy okolo nás

Pesticídy okolo nás (e-kniha)

Skupina la?tok, ktora? sa su?hrne nazy?va pestici?dy, sa dostala do povedomia l?udi? aj vd?aka me?dia?m. Mnoz?stvo neu?plny?ch informa?cii o pestici?doch, ktore? sa dostanu? na verejnost?, mo?z?e viest? k nespra?vnemu pochopeniu prob Zobraziť viac


Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia

Blanka Kudláčová, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (2007)
Monografia Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia vychádza v druhom prepracovanom vydaní. Mapuje antropologické...

Monografia Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia vychádza v druhom prepracovanom vydaní. Mapuje antropologické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,10€
10,89€

Nechemická údržba miest a obcí

Nechemická údržba miest a obcí (e-kniha)

Problematika pesticídov je širokospektrálna téma zasahujúca nie len do extravilánu (územie ležiace mimo obce, ktoré pozostáva predovšetkým z poľnohospodárskych a lesny&#76 Zobraziť viac


Environmentalistika pre pedagogické fakulty

Environmentalistika pre pedagogické fakulty (e-kniha)

Environmentalistika ako vedná disciplína, ktorá rieši problémy o životnom prostredí sa opiera o poznatky ekológie. V skriptách opisujeme príčiny javov, ktoré vedú k environmenta Zobraziť viac


Manuál citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry

Manuál citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry (e-kniha)

Predkladaný materiál predovšetkým slúži študentom vysokých škôl, ako doplnkový študijný materiál pri tvorbe záverečných, rigoróznych a habilitačných pra& Zobraziť viac


Aktivity z etológie 1

Aktivity z etológie 1 (e-kniha)

Predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít pre učiteľov a študentov, ktoré vám pomôžu apliko Zobraziť viac