📚 Horúce knižné zľavy

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

Našli sme 4 titulov

Kazuistika v špeciálnej pedagogike

Kazuistika v špeciálnej pedagogike

Pojem kazuistika nie je doteraz jasne definovaný, najčastejšie sa odvodzuje z latinského slova casus (prípad, udalosť, náhoda) vo význame "prvoradý a vyčerpávajúci popis, analýza určitého prípadu, väčšinou jeho genéza a konfontácia s ním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,29€

Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím

Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím

Predložená učebnica prináša poznatky z oblasti sexuálnych a partnerských vzťahov ľudí nielen s mentálnym postihnutím. Ľudí, ktorí hľadajú v uvedenej oblasti poučenie rovnako ako všetci z nás... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou

Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou

Predložená monografia prináša prehľadné spracovanie poznatkov z pomerne málo známej, resp. málo uvedomovanej stránky edukačného procesu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,50€

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím

Predložený vysokoškolský učebný text prináša poznatky z oblasti sexuálnych a partnerských vzťahov osôb s mentálnym postihnutím a realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu a sexuálnej výchovy u týchto osôb... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€