🌸 Majáles knižných zliav 📚

Nucleus HK

Našli sme 25 titulov

Kontroverze v onkologii 2013

Jaroslav Vaňásek, Iveta Kolářová, Nucleus HK (2013)
Sborník přednášek

Sborník přednášek. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,75€
5,74€

…ze sedla kola

Celoživotní zpověď příležitostního cyklisty aneb Čtení pro cyklistické nadšence a nejen pro ně. (2. rozšířené vydání, 2014). První vydání této knihy vyšlo v poměrně malém nákladu. Nedělal jsem si iluzi, že to bude... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
11,59€

Kapslová endoskopie

Kapslová endoskopie

Kapslová endoskopie se stala v posledních letech nedílnou součástí diagnostického algoritmu onemocnění tenkého střeva. Tato metoda je nyní v České republice relativně dobře dostupná a zavedená. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,18€

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti

Tkáňové inženýrství je odvětvím medicíny, spojujícím poznatky biologie, medicíny, fyziky a chemie, jehož cílem je obnovit nebo nahradit tkáně a orgány poškozené onemocněním, zraněním, nebo vrozenou anomálií. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,56€

Obecná virologie

Obecná virologie

Předkládaná publikace z obecné virologie je určena převážně studentům. Uvádí je srozumitelnou formou do základů obecné veterinární virologie a rozšiřuje možnosti přednášek této disciplíny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,45€

Restenóza v koronárním stentu

Restenóza v koronárním stentu

Tato kniha se zabývá limity a problémy při stentování věnčitých tepen. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

60 let nitrooční čočky

60 let nitrooční čočky

"Kniha je rozdělena do několika tématických celků. V první části je pozornost věnována především historii vývoje nitroočních čoček a operačních technik operace katarakty a to jak ve světě tak v Československu a později v České republice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,58€

Mikroaerofilní aktinomycety a aktinomykóza

Mikroaerofilní aktinomycety a aktinomykóza

Publikace obsahuje přehledně uspořádané relevantní informace z literárních zdrojů, které autor vhodně doplnil a rozšířil vlastními poznatky, svědčícími o hluboké znalosti problému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,30€

Střevní mikrobiota u idiopatických střevních záňetů a kolorektálních neoplázií

Střevní mikrobiota u idiopatických střevních záňetů a kolorektálních neoplázií

Sporadická forma kolorektálního karcinomu představuje závažný problém moderní medicíny, a to zejména v České republice, kde je výskyt tohoto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

Klinická kardiologie

Klinická kardiologie

Jan Vojáček, Jiří Kettner, Nucleus HK (2009)
NUCLEUS HK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 926 str. - ISBN: 978-80-87009-58-1 - Kniha

NUCLEUS HK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 926 str. - ISBN: 978-80-87009-58-1 - Kniha Zobraziť viac

🍎 Vypredané
56,88€

Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950

Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950

Encyklopedie zahrnuje nejen výtvarníky (řezbáře, tvůrce dekorací, kostýmů apod.), ale též některé loutkáře a loutková divadla... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
166,95€

Úloha prostého snímku hrudníku v kardiologii

Úloha prostého snímku hrudníku v kardiologii

Leo Steinhart, Radek Pudil, Endrys Jiří, Nucleus HK (2012)
Na otázku proč je dobré nadále využívat v kardiologii klasické RTG snímky Vám odpoví nový titul Úloha prostého snímek...

Na otázku proč je dobré nadále využívat v kardiologii klasické RTG snímky Vám odpoví nový titul Úloha prostého snímek hrudníku v kardiologii od autorů: Leo Steinhart, Radek Pudil a Jiří Endrys. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,27€

Monoklonální imunoglobuliny

Monoklonální imunoglobuliny

Vladimír Maisnar, Miloš Tichý, , Nucleus HK (2012)
Kniha „Monoklonální gamapatie“ kolektivu autorů vedeného doc. Vladimírem Maisnarem a prof. Milošem Tichým nabízí ucelený...

Kniha „Monoklonální gamapatie“ kolektivu autorů vedeného doc. Vladimírem Maisnarem a prof. Milošem Tichým nabízí ucelený přehled o dominantní problematice diagnostiky a sledování nemocných s monoklonálními gamapatiemi, kterou je stanovení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,41€

🍎 Vypredané
5,31€

Hemokoagulace a játra

Hemokoagulace a játra

Jiří Charvát, Nucleus HK (2009)
Vliv jater na tvorbu trombocytů, Tvorba koagulačních a fibrinolytických faktorů v játrech, Hematologické změny při selhání...

Vliv jater na tvorbu trombocytů, Tvorba koagulačních a fibrinolytických faktorů v játrech, Hematologické změny při selhání... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,82€

Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii

Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii

Dechové testy jsou v gastroenterologii novou metodou. Naším cílem bylo vypracovat metodologii dechových testů a zavést je do klinické praxe v České republice. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€

Běžná variabilní imunodeficience

Běžná variabilní imunodeficience

Jak z pohledu klinické manifestace, tak z pohledu znalostí příčin některých případů CVID sa nepochybně jedná o heterogenní skupinu chorob. Pouze u malé části nemocných byly popsané mutace, které jsou považovány za vyvolávajíci příčinu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

Vlasatobuněčná leukemie a přínos 2-chlorodeoxyadenosinu vléčbě

Monografie je rozdělena na 2 hlavní části. Vprvní části jsou shrnuty znalosti o vlasatobuněné leukemii. Vlastní léčebné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,71€
6,24€

Glaukom - vybrané kapitoly

Glaukom - vybrané kapitoly

Kniha pokrýva problematiku glaukomu, ale není standardní učebnicí glaukomu. Kniha vychází při příležitosti dne glaukomu - 1. března 2008 jako příspěvek k lepší orientaci v problematice, která souvisí s touto společensky závažnou chorobou. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,62€

Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii

Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii

Každá nová monografie přináší aktualizovaný a komplexní pohled na příslušnou problematiku a tak je tomu i v tomto případě. Na jejích stránkách jsou ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,53€