Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Nucleus HK

Našli sme 23 titulov

Vlasatobuněčná leukemie a přínos 2-chlorodeoxyadenosinu vléčbě (Pavel Žák)

Monografie je rozdělena na 2 hlavní části. Vprvní části jsou shrnuty znalosti o vlasatobuněné leukemii. Vlastní léčebné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,71€
6,24€

Klinická kardiologie - 2. vydanie (Jan Vojáček) [CZ]

Klinická kardiologie - 2. vydanie (Jan Vojáček) [CZ]

Jan Vojáček, Jiří Kettner, , Nucleus HK (2009)
Od prvního vydání monografie "Klinická kardiologie" uplynuly 4 roky, autoři se rozhodli pro druhé vydání především proto, že...

Od prvního vydání monografie "Klinická kardiologie" uplynuly 4 roky, autoři se rozhodli pro druhé vydání především proto, že kardiologie se v posledních letech nesmírně rychle vyvíjí, především v oblasti arytmologie, ale také v řadě jejích podoborů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
103,12€

Běžná variabilní imunodeficience

Běžná variabilní imunodeficience

Jak z pohledu klinické manifestace, tak z pohledu znalostí příčin některých případů CVID sa nepochybně jedná o heterogenní skupinu chorob. Pouze u malé části nemocných byly popsané mutace, které jsou považovány za vyvolávajíci příčinu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

Monoklonální imunoglobuliny (Vladimír Maisnar) [CZ]

Monoklonální imunoglobuliny (Vladimír Maisnar) [CZ]

Vladimír Maisnar, Miloš Tichý, , Nucleus HK (2012)
Kniha „Monoklonální gamapatie“ kolektivu autorů vedeného doc. Vladimírem Maisnarem a prof. Milošem Tichým nabízí ucelený...

Kniha „Monoklonální gamapatie“ kolektivu autorů vedeného doc. Vladimírem Maisnarem a prof. Milošem Tichým nabízí ucelený přehled o dominantní problematice diagnostiky a sledování nemocných s monoklonálními gamapatiemi, kterou je stanovení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,41€

Hemokoagulace a játra (Jiří Charvát) [CZ]

Hemokoagulace a játra (Jiří Charvát) [CZ]

Jiří Charvát, Nucleus HK (2009)
Vliv jater na tvorbu trombocytů, Tvorba koagulačních a fibrinolytických faktorů v játrech, Hematologické změny při selhání...

Vliv jater na tvorbu trombocytů, Tvorba koagulačních a fibrinolytických faktorů v játrech, Hematologické změny při selhání... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,82€

Klinická kardiologie (Jan Vojáček; Jiří Kettner) [CZ]

Klinická kardiologie (Jan Vojáček; Jiří Kettner) [CZ]

Jan Vojáček, Jiří Kettner, Nucleus HK (2009)
NUCLEUS HK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 926 str. - ISBN: 978-80-87009-58-1 - Kniha

NUCLEUS HK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 926 str. - ISBN: 978-80-87009-58-1 - Kniha Zobraziť viac

🍎 Vypredané
56,88€

Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950

Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950

Encyklopedie zahrnuje nejen výtvarníky (řezbáře, tvůrce dekorací, kostýmů apod.), ale též některé loutkáře a loutková divadla... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
166,95€

Kazuistiky z oftalmologie III (Naďa Jirásková) [CZ]

Kazuistiky z oftalmologie III (Naďa Jirásková) [CZ]

Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval, Nucleus HK (2010)
Kniha Kazuistiky z oftalmologie III je soubor 40-ti zajímavých případů z očního lékařství. Kniha není zaměřena pouze na...

Kniha Kazuistiky z oftalmologie III je soubor 40-ti zajímavých případů z očního lékařství. Kniha není zaměřena pouze na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,95€

Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku

Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku

Text této publikace vychází z dizertační práce postgraduálního doktorského studia. Spoluautoři se podíleli především na vypracování ozařovacích technik, léčbě souboru nemocných, následné dispensarizaci a statistickému hodnocení výsledků. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,41€

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti

Tkáňové inženýrství je odvětvím medicíny, spojujícím poznatky biologie, medicíny, fyziky a chemie, jehož cílem je obnovit nebo nahradit tkáně a orgány poškozené onemocněním, zraněním, nebo vrozenou anomálií. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,56€

Dentální implantologie

Dentální implantologie

Snahou autorů bylo vytvořit první implantologickou monografii, která by podala souhrnnou, přehlednou a relativně stručnou informaci o oboru a která by brala v úvahu specifika naší stomatologie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
87,63€

Střevní mikrobiota u idiopatických střevních záňetů a kolorektálních neoplázií

Střevní mikrobiota u idiopatických střevních záňetů a kolorektálních neoplázií

Sporadická forma kolorektálního karcinomu představuje závažný problém moderní medicíny, a to zejména v České republice, kde je výskyt tohoto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

🍎 Vypredané
5,31€

Glaukom - vybrané kapitoly

Glaukom - vybrané kapitoly

Kniha pokrýva problematiku glaukomu, ale není standardní učebnicí glaukomu. Kniha vychází při příležitosti dne glaukomu - 1. března 2008 jako příspěvek k lepší orientaci v problematice, která souvisí s touto společensky závažnou chorobou. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,62€

60 let nitrooční čočky

60 let nitrooční čočky

"Kniha je rozdělena do několika tématických celků. V první části je pozornost věnována především historii vývoje nitroočních čoček a operačních technik operace katarakty a to jak ve světě tak v Československu a později v České republice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,58€

Restenóza v koronárním stentu

Restenóza v koronárním stentu

Tato kniha se zabývá limity a problémy při stentování věnčitých tepen. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,86€

Preklinická parodontologie

Preklinická parodontologie

Učebnica vysokých škôl. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,10€

Obecná virologie

Obecná virologie

Předkládaná publikace z obecné virologie je určena převážně studentům. Uvádí je srozumitelnou formou do základů obecné veterinární virologie a rozšiřuje možnosti přednášek této disciplíny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,45€

Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii

Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii

Dechové testy jsou v gastroenterologii novou metodou. Naším cílem bylo vypracovat metodologii dechových testů a zavést je do klinické praxe v České republice. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€

Mikroaerofilní aktinomycety a aktinomykóza

Mikroaerofilní aktinomycety a aktinomykóza

Publikace obsahuje přehledně uspořádané relevantní informace z literárních zdrojů, které autor vhodně doplnil a rozšířil vlastními poznatky, svědčícími o hluboké znalosti problému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,30€