Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Nová tiskárna Pelhřimov

Našli sme 57 titulov

Výklad snů (Sigmund Freud) [CZ]

Sigmund Freud, Nová tiskárna Pelhřimov (2005)
Základní práce vědeckého výzkumu snů. Co všechno sen umí a co všechno lze z něj vyčíst. Freud na základě snů, často na první...

Základní práce vědeckého výzkumu snů. Co všechno sen umí a co všechno lze z něj vyčíst. Freud na základě snů, často na první... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Svět jako vůle a představa I., II. (Arthur Schopenhauer) [CZ]

Arthur Schopenhauer, Nová tiskárna Pelhřimov (1996)
První kompletní české vydání hlavního Shopenhauerova díla ve dvou svazcích.

První kompletní české vydání hlavního Shopenhauerova díla ve dvou svazcích. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,70€
21,11€

Jako bychom dnes zemřít měli (Miloš Doležal) [CZ]

Miloš Doležal, Nová tiskárna Pelhřimov (2012)
Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina, nedělní dopoledne 11. prosince. V malém kostele v Číhošti se při kázání...

Autor této knihy se zdaleka nespokojil s tím, že by začal vypravovat životní příběh kněze Josefa Toufara (1902 až 1950) dnem jeho příjezdu do Číhoště... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,81€
13,77€

Linie touhy

Monografie věnovaná aktu ve výtvarném umění. Akt je vnímán jako umělecké zachycení krásy nahého lidského těla a pokud mistrně popíše zdařilé intimní křivky a linie, je rovněž jeho oslavou. Prostřednictvím kresby, malby a fotografie nabízejí autoři aktu l Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,51€
14,42€

Kapitoly z dějin cestovního ruchu (Jan Štemberk) [CZ]

Jan Štemberk, Nová tiskárna Pelhřimov (2013)
Tato kolektivní monografie navazuje na systematický výzkum katedry společenských věd Vysoké školy obchodní v oblasti...

Tato kolektivní monografie navazuje na systematický výzkum katedry společenských věd Vysoké školy obchodní v oblasti cestovního ruchu. Historický výzkum cestovního ruchu je dosud v české historiografii opomíjenou záležitostí. Základním časovým úsekem se s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,87€
9,18€

Kolovrz (Pavel Šmidrkal) [CZ]

Pavel Šmidrkal, Nová tiskárna Pelhřimov (2014)
Předkládaná publikace se zaobírá reklamou a hlavně reklamním prvorepublikovým plakátem. Zahrnuje meziválečný reklamní plakát...

Předkládaná publikace se zaobírá reklamou a hlavně reklamním prvorepublikovým plakátem. Zahrnuje meziválečný reklamní plakát firmy Baťa, ateliéru Rotter, nakladatelství Melantrich, návrhy vývěsních štítů, ... Tato publikace soustřeďuje prvorepublikové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,52€
10,71€

Jednadevadesátníci

Jan Ciglbauer, Nová tiskárna Pelhřimov (2019)
Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu

Českobudějovický 91. pěší pluk patří mezi nejznámější útvary bývalé rakousko-uherské armády. Ne však díky svým skutečným zásluhám a válečné historii, ale díky spisovateli Jaroslavu Haškovi, který do kulis pluku zasadil příběh o... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,43€
30,16€

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600–1610)

Miroslav Žitný, Nová tiskárna Pelhřimov (2016)
Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia...

Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby. Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
15,30€

Konvertita a exulant Jiří Holík

Marie Ryantová, Nová tiskárna Pelhřimov (2017)
Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku

Kniha představuje jednu z nepříliš známých osobností 17. století – Jiřího Holíka (1635–1700/1710?), který pocházel z české nekatolické rodiny, ale stal se členem dominikánského řádu a dokonce se podílel na vyhledávání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,98€
14,86€

Kronika květnových dnů (Josef Mottl) [CZ]

Kronika květnových dnů v Třešti obsahuje dramatické a autentické svědectví událostí, které městečko pod Špičákem prožilo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,09€
3,80€

V národních barvách (Martin Minařík)

Martin Minařík, Nová tiskárna Pelhřimov (2017)
Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869 - 1945

Hospodářská síla, politický vliv a sociální prestiž byly v českých zemích v polovině 19. století koncentrovány převážně na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,96€
12,98€

Munice domácí fronty (Pavel Šmidrkal) [CZ]

Pavel Šmidrkal, Nová tiskárna Pelhřimov (2016)
Po dobu trvání první světové války "pomáhaly v boji" tisíce druhů úderných plakátů, z nichž zúžený výběr s důrazem...

Po dobu trvání první světové války "pomáhaly v boji" tisíce druhů úderných plakátů, z nichž zúžený výběr s důrazem na ty vytvořené ve Velké Británii a USA, představuje předkládaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
14,42€

Moment, ostřím tužku!

Žánrové kresby z kaváren a jazzových klubů naplněné atmosférou šedesátých let minulého století, doplňuje grafická tvorba Jiřího Suchého z divadla Semafor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,87€
9,18€

Krásné hlasy

Próza Jitky Černíkové “Krásné hlasy” není román, ačkoliv by to tak podle rozsahu na první pohled mohlo vypadat. Dílo, na němž autorka pracovala dvě desetiletí, je svébytná rodově – rodinná kronika, místy mající... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,72€
12,76€

Karol Molnár (Pavel Šmidrkal) [CZ]

Pavel Šmidrkal, Nová tiskárna Pelhřimov (2017)
Zvláště v poslední době si malířské dílo Karola Molnára, prokazující výraznou uměleckou kvalitu a vzácnou dokumentární...

Zvláště v poslední době si malířské dílo Karola Molnára, prokazující výraznou uměleckou kvalitu a vzácnou dokumentární hodnotu našlo cestu k divákovi. Jeho obrazy je možné vidět jak v galeriích, tak i v soukromých sbírkách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,98€
14,86€

Babráci

Literární grotesky o lidech, kteří se v životě namáhali, ale nenašli to, co hledali. Člověk se v životě mnohokrát lopotí bez výsledku. Prohry a propady, líčené v devíti povídkách nadlehčeným tónem, jsou příběhem zklamaných osob, které si většinou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,35€
8,70€

Čas skautů (Otto Janka) [CZ]

Otto Janka, Nová tiskárna Pelhřimov (2009)
Publicista a spisovatel, autor známých knih o skautech ( Tábor nad vodopády, Černá je řeka legionářů a další), v tomto...

Publicista a spisovatel, autor známých knih o skautech ( Tábor nad vodopády, Černá je řeka legionářů a další), v tomto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,60€
10,79€

Čas moderny (Dagmar Blümlová) [CZ]

Nová tiskárna Pelhřimov (2006)
Vědecké sympozium Čas moderny pořádané Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo 28. - 29....

Vědecké sympozium Čas moderny pořádané Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo 28. - 29.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,74€
11,85€

Čekání na krále (Jaromír Hořák) [CZ]

Jaromír Hořák, Nová tiskárna Pelhřimov (2013)
Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl...

Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spárech římskoněmecký král... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,28€
6,77€

Na všech frontách boj (Ladislav Říha) [CZ]

Ladislav Říha, Václav Šmídrkal, František Vocetka, Nová tiskárna Pelhřimov (2014)
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916–1942) a...

Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916 – 1942) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky (1913 – 1941), kteří po okupaci českých zemí tak jako řada dalších nesložili ruce do klína... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,16€
8,52€