💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Národní památkový ústav

Našli sme 75 titulov

Zrcadlo moci

Marian Hochel, Národní památkový ústav (2018)
Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
43,24€
40,21€

Památky jižních Čech 3

Třetí svazek Památek jižních Čech přináší studie o památkovém fondu v Jihočeském kraji i informace o důležitých realizacích památkové péče v poslední době. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o kostele Sv. Petra a Pavla ve Starých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,35€
12,42€

Adaptace zámku

Vít Hrbek, Národní památkový ústav (2018)
v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo

ublikace představuje zámek v dosud málo známých či opomíjených souvislostech. Již ne jen jako jeden z mnoha veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků u nás, ale jako objekt, který měl významné postavení v dějinách republiky a památkové péče krátce po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,50€
21,86€

Hraběcí obory

Renata Tišerová, Národní památkový ústav (2019)
Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor

Publikace shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
20,21€
18,80€

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Jan Adámek, Národní památkový ústav (2015)
Miscellanea – svazek 11.

Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,92€
15,74€

Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě

Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
35,20€
32,74€

Hradní muzeum Český Krumlov

Národní památkový ústav (2010)
Barevnými fotografiemi bohatě doplněná publikace shrnuje historii českokrumlovského Hrádku, pozoruhodné stavby těsně...

Barevnými fotografiemi bohatě doplněná publikace shrnuje historii českokrumlovského Hrádku, pozoruhodné stavby těsně přiléhající k jednomu ze symbolů jižních Čech, renesančně zdobené věži. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,15€
12,23€

O Plečnikovi

Tomáš Valena, Národní památkový ústav (2017)
Příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla

Kniha, vycházející k 145. výročí narození a 60. výročí úmrtí fenomenálního architekta Jože Plečnika (1872–1957), obsahuje deset kapitol, které poskytují interpretaci Plečnikova díla především na Pražském hradě, v Lánech a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
27,68€
25,74€

Móda a oděv doby renesance

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 19. října 2017. Obsah: Veronika Pilná / Formy oděvu 16. století a jejich střihová..d Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
23,27€
21,64€

Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,45€
35,76€

Tatíčku, vrať se k nám!

Publikace se věnuje osudům pomníků velké války na území okresu Louny. Kniha přibližuje okolnosti vzniku pomníků, jejich symboliku i pozdější osudy, které mnohdy zrcadlí složitost politických poměrů našeho prostoru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,52€
10,71€

Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Obrazově bohatě vybavená publikace přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury. Autoři, kteří se v rámci památkářské práce dlouhodobě věnují jihočeskému venkovu, představuje nejen historickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
25,38€
23,60€

Památky jižních Čech 4

Čtvrtý svazek sborníku Památek jižních Čech přináší rozsáhlejší studie a aktuální zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Jako již tradičně svazek otevírá text věnovaný historii památkové péče, tentokrát faktograficky i fotograficky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,35€
12,42€

Pomníky Velké války na jihu Čech

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století masivně vstoupil do veřejného prostoru měst, městeček a vesnic českých zemí nový typ memoriálních staveb – pomníky připomínající oběti první světové války. Patřily mezi ně jak drobné křížky či nevelké... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,74€
18,36€

Letní rezidence Pražanů

Šárka Koukalová, Národní památkový ústav (2016)
Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje pětapadesát staveb vilové architektury řazených podle čísel popisných – počínaje dobřichovickým zámkem čp. 1... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
65,33€
60,76€

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy

Šárka Belšíková, Národní památkový ústav (2013)
Osvícenství zdola v okrsku světa

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,92€
15,74€

Zámecké kuchyně

Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
48,08€
44,71€

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Stejně jako vedle obecných velkých dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle velký dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami. Průzkumem lokálních památek... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,02€
28,85€

Královská založení na jihu Čech

, Národní památkový ústav (2016)
Za vlády posledních Přemyslovců

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za odvěké nepřátele královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,31€
21,68€

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918 - 1938

Jiří Bureš, Lenka Hájková, Marta Pavlíková, Národní památkový ústav (2020)
2. díl: Firemní kolonie a státní domy

Autoři publikace se zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení je začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
30,32€
28,20€