Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Národní památkový ústav

Našli sme 50 titulov

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
15,30€

Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov (Kateřina Cichrová) [CZ]

Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav (2014)
Tapiserie reprezentují jeden z nejušlechtilejších a nejkrásnějších řemeslných výtvorů, který kdy zdobil a zútulňoval lidské...

Tapiserie reprezentují jeden z nejušlechtilejších a nejkrásnějších řemeslných výtvorů, který kdy zdobil a zútulňoval lidské příbytky. Zřejmě nejrozsáhlejší hradozámeckou kolekcí nástěnných koberců na území České.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,81€
43,53€

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Region Třeboňska a Hlubocka je možné vymezit rozsahem zdejších bývalých panství. Činnost jejich majitelů proměňovala podobu této části jihočeské krajiny po celá staletí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
29,05€
27,02€

Schwarzenbergové 1615-1789

Schwarzenbergové 1615-1789

Obrazově bohatě vybavená brožura seznamuje čtenáře populární formou s prvními pěti generacemi Schwarzenbergů v Čechách. Je přehledně členěna dle jednotlivých vladařských párů, přináší jejich portréty a vystihuje nejen hlavní směry jejich veřejných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,02€

The Village of Holašovice in the Context of South Bohemian Rural Architecture

Pavel Hájek, Národní památkový ústav (2019)
The Exhibition Catalogue

The Bohemian south is the epitome of the rural environment that retains a certain harmony more than other regions of the Czech Republic, based on the preservation of historic spatial pattern and the enduring natural sense for the symbiosis of... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
34,12€
31,73€

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii (Zdeněk Bezecný) [CZ

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,49€
29,29€

Průvodce pražskou archeologií

Ivana Boháčová, Národní památkový ústav (2018)
Památky známé, neznámé i skryté

2. upravené vydání Autorský kolektiv: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr St Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,41€
18,05€

Zlatý věk obor

David Tuma, Národní památkový ústav (2018)
Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Publikace se zabývá dosud opomíjenou historií loveckých a chovných obor ve světě, a především v českých zemích. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními způsoby lovu, pro něž se kompozičně upravovalo prostředí nově... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,02€
28,85€

Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
38,45€
35,76€

Zrcadlo moci

Marian Hochel, Národní památkový ústav (2018)
Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,67€
26,66€

Johann Georg de Hamilton (1672–1737) (Ludmila Ourodová-Hronková) [CZ]

Ludmila Ourodová-Hronková, Národní památkový ústav (2016)
Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní...

Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
47,94€
44,58€

Řeč středověké fortifikační architektury

Vladislav Razím, Národní památkový ústav (2018)
terminologie a její souvislosti

První systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území České republiky, podaný v širších evropských souvislostech. Výkladová část představuje druhy opevněných staveb a sídel, jejich strukturu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,51€
20,93€

Móda a oděv doby renesance

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 19. října 2017. Obsah: Veronika Pilná / Formy oděvu 16. století a jejich střihová..d Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,27€
21,64€

Castle Museum in Český Krumlov

Národní památkový ústav (2011)
Barevnými fotografiemi bohatě doplněná publikace shrnuje historii českokrumlovského Hrádku, pozoruhodné stavby těsně...

Barevnými fotografiemi bohatě doplněná publikace shrnuje historii českokrumlovského Hrádku, pozoruhodné stavby těsně přiléhající k jednomu ze symbolů jižních Čech, renesančně zdobené věži. Publikace je v angličtině. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,15€
12,23€

Gotické kachle z Jindřichova Hradce

Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkového... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
12,24€

Even zikaron

Iva Steinová, Národní památkový ústav (2018)
Paměť židovských náhrobních kamenů v Telči

Drobná publikace vydaná v češtině a v angličtině seznamuje zájemce o památky s dvěma zdejšími hřbitovy. Je průvodcem po starém telčském hřbitově situovaném nedaleko Velkého Pěčína a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,58€
6,12€

Poklady zbrojnic

Petr Czajkowski, Národní památkový ústav (2017)
na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

bsáhlá dvojjazyčná publikace (anglická verze na přiloženém CD) představuje sbírky zbraní a zbrojí, jež se uchovávaly pro potřebu různých vojenských funkcí, jako doklad řemeslné dovednosti či krásy, a které často patří mezi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
45,68€
42,48€

Památky jižních Čech 4

Čtvrtý svazek sborníku Památek jižních Čech přináší rozsáhlejší studie a aktuální zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Jako již tradičně svazek otevírá text věnovaný historii památkové péče, tentokrát faktograficky i fotograficky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,35€
12,42€

Renesanční sídlo pánů z Hradce

Eva Lukášová, Národní památkový ústav (2019)
v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku

Autorky knihou prezentují v širokých souvislostech dva pozdně renesanční soupisy vnitřního vybavení zámku Jindřichova Hradce, významné rezidence jednoho z předních českých šlechtických rodů této doby. Starší z nich vlastnoručně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,35€
18,93€

Královská založení na jihu Čech

, Národní památkový ústav (2016)
Za vlády posledních Přemyslovců

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za odvěké nepřátele královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,31€
21,68€