🌸 Majáles knižných zliav 📚

Národní památkový ústav

Našli sme 98 titulov

Telč v průběhu staletí

Katalog k výstavě Telč v průběhu staletí je jedním z výstupů projektu „Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století“, jehož výsledky přispěly k... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 25. 5. 2022
31,02€
26,37€

Tatíčku, vrať se k nám! 3

Jiří Bureš, Marta Pavlíková, Národní památkový ústav (2021)
Pomníky velké války na Litoměřicku

Třetí díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Litoměřicku. Rozsah práce a množství dosud zdokumentovaných pomníků zřetelně přibližuje význam tohoto fenoménu v meziválečném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
27,59€
23,45€

Památky jižních Čech 3

Třetí svazek Památek jižních Čech přináší studie o památkovém fondu v Jihočeském kraji i informace o důležitých realizacích památkové péče v poslední době. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o kostele Sv. Petra a Pavla ve Starých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,35€
11,35€

Zrcadlo moci

Marian Hochel, Národní památkový ústav (2018)
Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
43,24€
36,75€

Adaptace zámku

Vít Hrbek, Národní památkový ústav (2018)
v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo

ublikace představuje zámek v dosud málo známých či opomíjených souvislostech. Již ne jen jako jeden z mnoha veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků u nás, ale jako objekt, který měl významné postavení v dějinách republiky a památkové péče krátce po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,85€
21,97€

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Jan Adámek, Národní památkový ústav (2015)
Miscellanea – svazek 11.

Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
14,38€

Hraběcí obory

Renata Tišerová, Národní památkový ústav (2019)
Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor

Publikace shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,21€
17,18€

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
28,76€
24,45€

Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
38,45€
32,68€

Malostranská rotunda svatého Václava v Praze

Předkládaná monografie je výsledkem snahy využít a zhodnotit pramenný materiál získaný terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné památky v letech 2004 a 2005. Díky projektu financovaného z norských fondů v letech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
42,44€
36,07€

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Stejně jako vedle obecných velkých dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle velký dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami. Průzkumem lokálních památek... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,02€
28,85€

Památky Vysočiny 2017-2018

Publikace mapuje akce a události z oblasti památkové péče. Přiblíží čtenáři barokní kulturní krajinu, osobnost zbožné mecenášky, tajemné chodby či znovuzrozenou krásu staré venkovské fary. První část knihy představují odborné články. Kromě příspěvků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,78€
20,21€

Dědictví pout zbavené

Naďa Goryczková, Národní památkový ústav (2019)
30 památkových obnov za 30 let demokracie

Desítky let zanedbávané kulturní dědictví patřilo k nejsmutnějším odkazům komunistického režimu. Stovky chátrajících i záměrně likvidovaných památek se staly nejen svědectvím o nekulturnosti reálného socialismu, ale také velkou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
51,04€
43,38€

Ve znamení Merkura

Petr Pavelec, Národní památkový ústav (2020)
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
154,82€
131,60€

Středověká opevnění českých měst 3/2

Do rukou čtenáře se dostává druhý svazek knihy (dvojsvazek), kterou Národní památkový ústav vydává z praktických důvodů postupně v letech 2019–2021... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
126,85€
120,51€

Pomníky Velké války na jihu Čech

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století masivně vstoupil do veřejného prostoru měst, městeček a vesnic českých zemí nový typ memoriálních staveb – pomníky připomínající oběti první světové války. Patřily mezi ně jak drobné křížky či nevelké... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,74€
16,78€

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy

Šárka Belšíková, Národní památkový ústav (2013)
Osvícenství zdola v okrsku světa

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,92€
14,38€

Zámecké kuchyně

Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
48,08€
40,87€

Tatíčku, vrať se k nám!

Publikace se věnuje osudům pomníků velké války na území okresu Louny. Kniha přibližuje okolnosti vzniku pomníků, jejich symboliku i pozdější osudy, které mnohdy zrcadlí složitost politických poměrů našeho prostoru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,52€
9,79€

Památky jižních Čech 4

Čtvrtý svazek sborníku Památek jižních Čech přináší rozsáhlejší studie a aktuální zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Jako již tradičně svazek otevírá text věnovaný historii památkové péče, tentokrát faktograficky i fotograficky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,35€
11,35€