Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Národní památkový ústav

Našli sme 113 titulov

Schwarzenbergové 1615-1789

Obrazově bohatě vybavená brožura seznamuje čtenáře populární formou s prvními pěti generacemi Schwarzenbergů v Čechách. Je přehledně členěna dle jednotlivých vladařských párů, přináší jejich portréty a vystihuje nejen hlavní směry jejich veřejných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,37€
1,78€

Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
44,99€
34,20€

Nepohodlná sestra modernizace

Martin Gaži, Národní památkový ústav (2023)
Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl

I památkáři mají své velké příběhy. Jeden z těch, který si mezi lety 1919 a 1989 předávali z generace na generaci, reagoval na dlouhodobou snahu technické inteligence, vedení státu a nemalé části širší veřejnosti o zbudování... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
43,29€
33,29€

Hraběcí obory

Renata Tišerová, Národní památkový ústav (2019)
Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor

Publikace shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
20,21€
18,19€

Zrcadlo moci

Marian Hochel, Národní památkový ústav (2018)
Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,57€
20,50€

Heimatstil

Lubomír Zeman, Národní památkový ústav (2021)
Architektura ve službách vlasti a národa

Publikace se zabývá specifikami architektury na území dnešního Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje od poloviny 19. století až po konec druhé světové války, tedy v období, kdy tato část česko-německého pohraničí byla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
57,20€
43,60€

Portrétní miniatury ve sbírkách Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích

Fotograficky bohatě vybavená kniha je výsledkem dlouhodobého výzkumu cca dvou set padesáti malovaných portrétních miniatur, které ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
99,72€
76,40€

Památky jižních Čech 3

Třetí svazek Památek jižních Čech přináší studie o památkovém fondu v Jihočeském kraji i informace o důležitých realizacích památkové péče v poslední době. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o kostele Sv. Petra a Pavla ve Starých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,62€
10,00€

Adaptace zámku

Vít Hrbek, Národní památkový ústav (2018)
v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo

ublikace představuje zámek v dosud málo známých či opomíjených souvislostech. Již ne jen jako jeden z mnoha veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků u nás, ale jako objekt, který měl významné postavení v dějinách republiky a památkové péče krátce po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
21,78€
14,90€

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Jan Adámek, Národní památkový ústav (2015)
Miscellanea – svazek 11.

Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,80€
13,60€

Tatíčku, vrať se k nám! 3

Jiří Bureš, Marta Pavlíková, Národní památkový ústav (2021)
Pomníky velké války na Litoměřicku

Třetí díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Litoměřicku. Rozsah práce a množství dosud zdokumentovaných pomníků zřetelně přibližuje význam tohoto fenoménu v meziválečném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
32,29€
19,60€

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
33,66€
22,10€

Malostranská rotunda svatého Václava v Praze

Předkládaná monografie je výsledkem snahy využít a zhodnotit pramenný materiál získaný terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné památky v letech 2004 a 2005. Díky projektu financovaného z norských fondů v letech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
49,67€
35,20€

Dědictví pout zbavené

Naďa Goryczková, Národní památkový ústav (2019)
30 památkových obnov za 30 let demokracie

Desítky let zanedbávané kulturní dědictví patřilo k nejsmutnějším odkazům komunistického režimu. Stovky chátrajících i záměrně likvidovaných památek se staly nejen svědectvím o nekulturnosti reálného socialismu, ale také velkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
59,73€
46,00€

Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Obrazově bohatě vybavená publikace přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury. Autoři, kteří se v rámci památkářské práce dlouhodobě věnují jihočeskému venkovu, představuje nejen historickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
29,70€
20,80€

Terénní stopy obléhání hradů v husitském století

Kniha zhodnocuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu dobývání hradů v České republice. V centru zájmu stojí terénní relikty, které souvisejí s činností obléhatelů v pozdním středověku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
87,95€
79,16€

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy

Šárka Belšíková, Národní památkový ústav (2013)
Osvícenství zdola v okrsku světa

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,80€
12,00€

Ve znamení Merkura

Petr Pavelec, Národní památkový ústav (2020)
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
181,17€
163,05€

Památky jižních Čech 4

Čtvrtý svazek sborníku Památek jižních Čech přináší rozsáhlejší studie a aktuální zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Jako již tradičně svazek otevírá text věnovaný historii památkové péče, tentokrát faktograficky i fotograficky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,62€
14,06€

Skryté půvaby českých sídlišť

Hana Řepková, Národní památkový ústav (2024)
Architektura, urbanismus, památkový potenciál

Publikace Skryté půvaby českých sídlišť vznikla v rámci výzkumného cíle Moderní architektura 20. století, dílčí cíl VI. 3 Urbanistické celky, financovaného z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
82,45€
68,09€