📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Matice moravská

Našli sme 46 titulov

Ad iustitiam et bonum commune

Libor Jan, Matice moravská (2010)
Proměny zemského práva v českých zemích

Tématem knihy je zemské právo, které představuje klíčový právní okruh rozhodujícím způsobem určující chod českého státu a jeho společnosti. Tvořilo nejen právní řád potřebný ke každodennímu chodu země, ale bylo i vnějším... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,82€
6,34€

Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci

Rozsáhlá korespondence mezi Josefem Šustou a Františkem Hrubým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,76€
7,22€

Farní organizace na středověké západní Moravě

Petr Jokeš, Matice moravská (2011)
Kniha ukazuje, jak ve středověku postupně na území západní Moravy vznikala síť kostelů. Od skromných počátků v dobách Velké...

Kniha ukazuje, jak ve středověku postupně na území západní Moravy vznikala síť kostelů. Od skromných počátků v dobách Velké Moravy až po vrcholný středověk kostelů neustále přibývalo a s postupným rozšiřováním osídlení se stávala se přítomnost farních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,17€
4,81€

Od moravských luk k balkánským horám

Petr Stehlík, Matice moravská (2020)
Václavu Štěpánkovi k šedesátinám

Kniha vznikla u příležitosti šedesátých narozenin historika, slavisty a všestranného balkanisty Václava Štěpánka, docenta Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a je dílem jeho přátel a žáků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,04€
13,99€

Šlechtické spory o čest na rené novověké Moravě

První část knihy obsahuje historickou studii, která je věnována zachycení kategorie cti v obecných normách moravského a českého zemského práva, druhá je tvořena kritickou edicí rokové knihy moravského zemského hejtmana Václava z Ludanic... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,29€
6,78€

Osobnosti moravských dějin II.

Druhý svazek publikace Osobnosti moravských dějin je věnován významným postavám, které se zapsaly do dějin Moravy a byly svou činností spjaty s Maticí moravskou. Motivací k jeho sestavení byla dvě výročí, jež si Matice moravská... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,62€
20,11€

Promýšlet Evropu dvacátého století

Jana Škerlová, Matice moravská (2016)
Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších...

Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,28€
10,49€

Vnitřní odsun 1947-1953

Tomáš Dvořák, Matice moravská (2014)
Kniha odhaluje a rozebírá málo známou kapitolu moderních českých dějin – realizované nebo jen naplánované projekty nuceného...

Kniha odhaluje a rozebírá málo známou kapitolu moderních českých dějin – realizované nebo jen naplánované projekty nuceného přesídlení neodsunutých německých obyvatel z pohraničí do vnitrozemí, soustředění zbylých Němců do oblasti těžby uranu či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,11€
9,40€

Z počátků husitské revoluce

V roce 1417 dal Čeněk z Vartenberka, přívrženec Husova učení a jeden z nejvýznamnějších zemských úředníků, unést na svůj hrad Lipnici pražského světícího biskupa Hermanna z Mindelheimu a ten zde musel vysvětit na kněze řadu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,33€
17,05€

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii

Tomáš Parma, Matice moravská (2011)
Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve

Kardinál František Dietrichstein (1575-1636) je jednou z klíčových postav pohnuté doby počátku 17. století, doby politických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,52€
5,76€

Promýšlet Evropu dvacátého století

, Matice moravská (2014)
Proměny hranic

Publikace se zabývá posuny hranic mezi státy i mezi rozsáhlejšími celky v geopolitické a mezinárodní rovině, a také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,28€
10,49€

Umění putovat

Martin Pelc, Matice moravská (2009)
Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až...

Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€
12,28€

Maloměšťáci s otevřenou myslí

Jan Růžička, Matice moravská (2016)
Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850–1914)

Kniha se zabývá fungováním obecních samospráv dvou malých měst na jižní Moravě – Bučovic a Slavkova u Brna – ve druhé polovině 19. století. Nejedná se pouze o regionální studii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,63€
12,68€

Občanská společnost na Moravě

Jiří Malíř, Matice moravská (2014)
Spolky, strany, elity

Publikace je reprezentativním výborem z díla významného historika Jiřího Malíře, zaměřeným na tři významné oblasti jeho badatelské práce – dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,16€
8,52€

Knihy nábožné a prosté

Hana Bočková, Matice moravská (2009)
K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní

Sondy do nábožensky vzdělávací literatury zejména doby barokní. Práce sleduje cesty, kterými byla pomocí četby kultivována zbožnost širokých čtenářských vrstev... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,58€
6,12€

Od Moravy k Moravě III

Ladislav Hladký, Matice moravská (2018)
Z historie česko-srbských vztahů

Publikace je v pořadí již třetím knižním výstupem úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi Maticí moravskou a Maticí srbskou.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
14,42€

Promýšlet Evropu dvacátého století

Jana Škerlová, Matice moravská (2018)
Hybatelé dějin

Kniha je již čtvrtým svazkem ze série kolektivních publikací mezinárodního týmu mladých badatelů nazvané Promýšlet Evropu 20. století. Tentokrát se autoři zaměřili na tzv. hybatele dějin. Zajímalo je, které osobnosti, události, orga Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,28€
10,49€

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

Kolektivní monografie trojice autorů brněnské Masarykovy univerzity L. Fasory, J. Hanuše a J. Malíře otevírá dosud badatelsky neprozkoumané téma – sekularizaci venkovského prostoru v rámci střední Evropy v 19. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,64€
5,25€

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní

Anna Pumprová, Matice moravská (2012)
Publikace přináší kritickou edici dosud nevydaného Výkladu Písně písní (Compilatio super Cantica canticorum) Roberta...

Publikace přináší kritickou edici dosud nevydaného Výkladu Písně písní (Compilatio super Cantica canticorum) Roberta Olomouckého. Jde o dílo v kontextu dobové českolatinské literatury zcela ojedinělé. Inspirací k sepsání Výkladu byla jeho autorovi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,23€
7,65€

Obrazy očistce

Tomáš Malý, Matice moravská (2014)
Studie o barokní imaginaci

Kniha nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. Je založena na rozboru asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,16€
8,52€