💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Maquita

Našli sme 102 titulov

Prvé detské objavy

Prvé detské objavy

Maquita (2014)
Pracovný zošit je určený na rozvoj matematických predstáv detí. V pracovnom zošite si deti hravou formou rozvíjajú a...

Pracovný zošit je určený pre 4 - 5 ročné dieťa. Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Prvé počty

Prvé počty

Mária Tašková, Maquita (2016)
Hravý pracovný zošit Moje počty je zameraný na rozvoj presného myslenia detí v predškolskom veku, teda 4 až 5 ročné. Zároveň...

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
1,04€

Ja som

Ja som

Milena Lipnická, Maquita (2013)
Edukačný zošit má 5-6 ročnému dieťaťu pomôcť v poznávaní seba v životne blízkych situáciách a činnostiach. Cieľom edukačného...

Edukačný zošit má 5-6 ročnému dieťaťu pomôcť v poznávaní seba v životne blízkych situáciách a činnostiach. Cieľom edukačného zošita je rozvíjať vedomosti, schopnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,45€

Šikovné počty - pracovný zošit - Matematické predstavy predškoláka

Šikovné počty - pracovný zošit - Matematické predstavy predškoláka

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 5 - 6 rokov (2/4)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,35€

Začínam rozprávať - Pracovný zošit 5-6 rokov

Začínam rozprávať - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková, Maquita (2019)
Jazyková výchova

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,19€

Šikovná ceruzka - pracovný zošit - Grafomotorika predškoláka

Šikovná ceruzka - pracovný zošit - Grafomotorika predškoláka

Mária Tašková, Maquita (2020)
5 - 6 rokov (1/4)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,35€

Veselé rátanie - Matematické predstavy

Veselé rátanie - Matematické predstavy

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 4 - 5 rokov (2/3)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Šikovný jazýček - pracovný zošit - Jazyková výchova

Šikovný jazýček - pracovný zošit - Jazyková výchova

Mária Tašková, Maquita (2020)
5 - 6 rokov (4/4)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,35€

Farebný svet pastelky

Farebný svet pastelky

Maquita (2014)
Písanka predškoláka Pracovný zošit pre 5 - 6 ročné deti vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 -...

Pracovný zošit pre 5 - 6 ročné deti vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,40€

Maťkové zvedavé tykadlá 1.

Maťkové zvedavé tykadlá 1.

Maquita (2008)
Prírodoveda pre 3. ročník

Pracovný zošit k učebnici prírodovedy pre 3. ročník - I. časť. Je určený pedagógom, rodičom, starým rodičom a žiakom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,40€

Veselé objavy - Rozvoj poznania

Veselé objavy - Rozvoj poznania

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 4 - 5 rokov (3/3)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Veselá pastelka  - Grafomotorika

Veselá pastelka - Grafomotorika

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 4 - 5 rokov (1/3)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,29€

Šikovná hlavička - pracovný zošit - Rozvoj poznania predškoláka

Šikovná hlavička - pracovný zošit - Rozvoj poznania predškoláka

Mária Tašková, Maquita (2020)
5 - 6 rokov (3/4)

Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,35€

Čarovný svet objavov

Čarovný svet objavov

Mária Tašková, Maquita
Objavy predškoláka Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania. Dieťa sa vzdeláva z prírody,...

Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania. Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,29€

Slovenský jazyk pre 1.ročník

Slovenský jazyk pre 1.ročník

Maquita (2005)

Pracovný zošit pozostáva zo súboru samostatných prác, ktorý je určený tým, ktorí sa rozhodli zistiť, do akej miery si prváci osvojili učivo slovenského jazyka. Každá samostatná práca obsahuje úlohy usporiadané podľa náročnosti. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,49€

Detský svet - rozvíjanie poznania pre 5-6 roč. deti

Detský svet - rozvíjanie poznania pre 5-6 roč. deti

Maquita (2003)

Pracovný zošit je určený pre 5 - 6 ročné deti. Vychádza z úloh programu výchovnej práce a vzdelávania v MŠ. Zošit splní svoj účel nielen na úrovni rozumového rozvíjania dieťaťa, ale i orientácie, grafických zručností a rečového prejavu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,19€

Počítajme so slniečkom

Počítajme so slniečkom

Maquita (2004)

Počítajme so slniečkom je dvojfarebný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv. Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovávaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,29€

Naša rodina - prosociálna výchova pre 5-6. ročné deti

Naša rodina - prosociálna výchova pre 5-6. ročné deti

Maquita (2004)

Zošit je určený pre prácu s predškolákmi, ale i žiakmi prvých ročníkov ZŠ. Pomáha rozvíjať prosociálnu výchovu - výchovu k rodičovstvu, ktorá je veľmi aktuálna. Čoraz viac sa hovorí o otázkach rodičovstva a vzťahoch v rodine. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,19€

Matematika - Súbor samostatných prác

Matematika - Súbor samostatných prác

Renáta Sivoková, Maquita (2007)
Súbor samostatných prác od autorky Mgr. Renáty Sivokovej je spracovaný ako súbor samostatných prác v časovej postupnosti...

Súbor samostatných prác od autorky Mgr. Renáty Sivokovej je spracovaný ako súbor samostatných prác v časovej postupnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,65€

Zábavné rapotanie

Zábavné rapotanie

Mária Tašková, Maquita (2015)
pracovný zošit

Zošit určený 5 - 6 ročným deťom rozvíja správnu výslovnosť: - rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie - podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,35€