🌸 Majáles knižných zliav 📚

Maquita

Našli sme 112 titulov

Hravý jazýček

Hravý jazýček

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 4/4 - Jazyková výchova predškoláka - 5 - 6 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,35€

Hravá ceruzka

Hravá ceruzka

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 1/4 - Grafomotorika predškoláka - 5 - 6 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
1,35€

Hravé počty

Hravé počty

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 2/4 - Matematické predstavy predškoláka - 5 - 6 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,35€

Hravé objavy

Hravé objavy

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 3/4 - Rozvoj poznania predškoláka - 5 - 6 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce. Dieťa sa vzdeláva z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,35€

Kúzelné objavy

Kúzelné objavy

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 3/3 - Rozvoj poznania - 4-5 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Veselé objavy - Rozvoj poznania

Veselé objavy - Rozvoj poznania

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 4 - 5 rokov (3/3)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,04€

Kúzelné rátanie

Kúzelné rátanie

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 2/3 - Matematické predstavy - 4-5 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Maťkové zvedavé tykadlá 1.

Maťkové zvedavé tykadlá 1.

, Maquita (2008)
Prírodoveda pre 3. ročník

Pracovný zošit k učebnici prírodovedy pre 3. ročník - I. časť. Je určený pedagógom, rodičom, starým rodičom a žiakom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,40€

Kúzelná pastelka

Kúzelná pastelka

Mária Tašková, Maquita (2021)
Pracovný zošit 1/3 - Grafomotorika - 4-5 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Naša rodina - prosociálna výchova pre 5-6. ročné deti

Naša rodina - prosociálna výchova pre 5-6. ročné deti

, Maquita (2004)

Zošit je určený pre prácu s predškolákmi, ale i žiakmi prvých ročníkov ZŠ. Pomáha rozvíjať prosociálnu výchovu - výchovu k rodičovstvu, ktorá je veľmi aktuálna. Čoraz viac sa hovorí o otázkach rodičovstva a vzťahoch v rodine. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,19€

Slovenský jazyk pre 1.ročník

Slovenský jazyk pre 1.ročník

, Maquita (2005)

Pracovný zošit pozostáva zo súboru samostatných prác, ktorý je určený tým, ktorí sa rozhodli zistiť, do akej miery si prváci osvojili učivo slovenského jazyka. Každá samostatná práca obsahuje úlohy usporiadané podľa náročnosti. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,49€

Počítajme so slniečkom

Počítajme so slniečkom

, Maquita (2004)

Počítajme so slniečkom je dvojfarebný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv. Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovávaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,29€

Detský svet - rozvíjanie poznania pre 5-6 roč. deti

Detský svet - rozvíjanie poznania pre 5-6 roč. deti

, Maquita (2003)

Pracovný zošit je určený pre 5 - 6 ročné deti. Vychádza z úloh programu výchovnej práce a vzdelávania v MŠ. Zošit splní svoj účel nielen na úrovni rozumového rozvíjania dieťaťa, ale i orientácie, grafických zručností a rečového prejavu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,19€

Matematika - Súbor samostatných prác

Matematika - Súbor samostatných prác

Renáta Sivoková, Maquita (2007)
Súbor samostatných prác od autorky Mgr. Renáty Sivokovej je spracovaný ako súbor samostatných prác v časovej postupnosti...

Súbor samostatných prác od autorky Mgr. Renáty Sivokovej je spracovaný ako súbor samostatných prác v časovej postupnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,65€

Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 3. ročník

Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 3. ročník

Miriam Pružincová, Maquita (2005)
Ako sa nebáť pravopisu

Tretí ročník je veľmi dôležitý z hľadiska osvojenia si základov pravopisnej normy. Práve v tomto období si žiaci vytvárajú vzťah k pravopisu. A to vzťah pozitívny alebo negatívny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,63€

Veselé písanie predškoláka

Veselé písanie predškoláka

Mária Tašková, Maquita (2008)
Grafomotorika

Dvojfarebný zošit určený 5-6 ročným deťom. Úlohou zošita je precvičovanie základných prvkov písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiare, kruhu, slučke. Vyfarbovanie pracovného listu rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,63€

Maťkove objavy

Maťkove objavy

, Maquita (2006)
5- 6 rokov

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,36€

Objavy predškoláka

Objavy predškoláka

Zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,63€

Šikovná ceruzka

Šikovná ceruzka

Mária Tašková, Maquita (2017)
pracovný zošit

Tento titul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,19€

Šikovné počty - pracovný zošit - Matematické predstavy predškoláka

Šikovné počty - pracovný zošit - Matematické predstavy predškoláka

Mária Tašková, Maquita (2020)
pracovný zošit 5 - 6 rokov (2/4)

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,35€