📝Späť do školy s kráľovskou cenou

MCM.Matice cyrilometodějská

Našli sme 12 titulov

Kostelník

MCM.Matice cyrilometodějská (2019)
Praktická příručka

Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře, vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,53€
6,07€

Ani oko nevidělo...

Detailní teologické pojednání o věčné blaženosti. Autor vysvětluje nejen podstatu blaženého patření na Boží tvář, ale rovněž nabízí mystický vhled, jakým způsobem je budeme prožívat v závislosti na svém pozemském životě.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,61€
4,29€

Budovatelé katolické akce

Jan Larisch, MCM.Matice cyrilometodějská (2020)
Předmluva Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Tato publikace připomíná jednu ze zapomenutých kapitol dějin olomoucké arcidiecéze. Původním záměrem Katolické akce, této významné aktivity církve v 1. polovině 20. století, iniciované papeži, byla aktivizace laiků pro práci na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,90€
4,56€

Živá voda z Turzovky

Karel Židlický, MCM.Matice cyrilometodějská (2019)
Rozhovory s Pannou Marií

19. října 2008 byla vyhlášena hora Živčáková (v katastru obce Turzovka na Slovensku) za mariánské poutní místo a místo modlitby. Stalo se tak v roce 50. výročí zjevení Panny Marie lesnímu dělníkovi M. Lašútovi. Pro svou věrnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,31€
4,94€

Don Gobbi - život a dílo

Mariadele Tavazzi, MCM.Matice cyrilometodějská (2018)
Farář celého světa

První životopis zakladatele Mariánského kněžského hnutí (MKH), italského kněze Dona Stefana Gobbiho (19302011). Autorka předkládá portrét obyčejného člověka s mimořádnou vírou a hlubokou mariánskou úctou. Zdá se nemožným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,64€
11,76€

Svatý Šarbel Machlúf a další libanonští světci

Svatý Šarbel Machlúf a další libanonští světci

Jiří Gračka, MCM.Matice cyrilometodějská (2020)
Modlitby k maronitským světcům

Tato knížka, která vyšla s církevním schválením, seznamuje českého čtenáře se třemi světci a jedním blahoslaveným z prostředí Blízkého východu Libanonu. Všichni byli mniši a mnišský život v sobě skrývá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Černí andělé

Černí andělé

Francouzský spisovatel F. Mauriac (1885 - 1970) byl nositelem Velké ceny Francouzské akademie, v roce 1952 mu byla udělena Nobelova cena. Román Černí andělé je jedním z jeho velmi úspěšných děl, kladně přijímaných čtenáři i kritikou. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,24€

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Historická monografie profesora Woodse přináší alternativní pohled na úlohu katolické církve ve vývoji západní civilizace a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,23€

Nebe nad močály

Nebe nad močály

MCM.Matice cyrilometodějská (2008)
Životopis Marie Goretti

Životopis sv. Marie Goretti, dvanáctileté mučednice panenské čistoty, která odpustila svému vrahovi. Když se v Itálii promítal působivý film o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,40€

Mystické město Boží I. Početí

MCM.Matice cyrilometodějská (2019)
Životopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy

První ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (16021665), představené... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,29€
23,52€

Záhada Vassula

Záhada Vassula

Jacques Neirynck, MCM.Matice cyrilometodějská (2011)
Hovoří opravdu s Bohem?

Nezávislý švýcarský vědec a spisovatel Jacques Neirynck z podnětu nakladatele připravil knihu rozhovorů s Vassulou. Bez hlubšího teologického vzdělání, s nedůvěrou k mysticismu, bystrými až neodbytnými konfrontačními dotazy shromáždil... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,91€

Matky svatých

Matky svatých

V dějinách lidstva najdeme mnoho matek, jejichž děti se staly opravdu vznešenými syny a dcerami Božími. Tyto matky totiž v přímé návaznosti na katechizaci začaly s utvářením charakteru svých dětí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€