📚 Veľký knižný výpredaj

Múzeum SNP

Našli sme 71 titulov

Pramene obrany

Jozef Turanec, Múzeum SNP (2012)
Memoáre popredného slovenského generála, ktorý bol v roku 1944 hlavným vojenským veliteľom slovenskej armády. Text pamätí,...

Memoáre popredného slovenského generála, ktorý bol v roku 1944 hlavným vojenským veliteľom slovenskej armády. Text pamätí, ktorí vznikol počas jeho uväznenia a čakania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,80€
16,92€

Slovenské národné povstanie 1944

Stanislav Mičev, , Múzeum SNP (2010)
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici touto publikáciou spláca dlhoročný dlh voči účastníkom Povstania i...

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici touto publikáciou spláca dlhoročný dlh voči účastníkom Povstania i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,00€
29,70€

Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka

Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka (e-kniha)

Súčasťou histórie 2. svetovej vojny sú aj osudy vojnových zajatcov, ktorí sa ocitli v zajateckých táboroch bojujúcich armád. Medzi nimi boli aj tisíce príslušníkov povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku, ktorí padli do nemeckého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Siločiary pomoci SNP a západní spojenci / Lines of force of the aid to the Slovak national uprising and the westrern alies

Ján Stanislav, Jaroslav Švacho, Múzeum SNP (2016)
Touto publikáciou chce autorská dvojica priblížiť vojenskopolitické pozadie, ako sa kreovala spojenecká pomoc pripravovanému...

Touto publikáciou chce autorská dvojica priblížiť vojenskopolitické pozadie, ako sa kreovala spojenecká pomoc pripravovanému povstaniu na čs. území, resp. SNP. Paralelne s tým chce stručne zmapovať a zhodnotiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
21,33€

Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny

Zborník Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny predstavuje najnovšie štúdie 23 slovenských a zahraničných historikov k téme rokov 1944-1945... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,00€

Slovensko a Európa v roku 1948

Slovensko a Európa v roku 1948 (e-kniha)

Publikácia ponúka 22 fundovaných príspevkov slovenských, českých, poľských a talianskych historikov o „roku nula“ tzv. Studenej vojny. S prioritným dôrazom na opis a analýzu politického, ekonomického, kultúrneho či... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Východoslovenská armáda

Východoslovenská armáda (e-kniha)

Helena Pažurová, Múzeum SNP (2012)
Horúce leto 1944 na východnom Slovensku

Východoslovenská armáda bola na slovenské pomery považovaná za elitnú vojenskú jednotku. Bola solídne vystrojená, vyzbrojená a vycvičená. Na prelome júla a augusta... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Slovenský partizánsky zväzok Čapajev

Slovenský partizánsky zväzok Čapajev (e-kniha)

Po úspešnom spracovaní problematiky tzv. Východoslovenskej armády sa autorka rozhodla priblížiť čitateľom, venujúcim sa dejinám II. svetovej vojny na Slovensku, nemenej... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Rafinéria Apollo v perimetri dokumentov

Ján Stanislav, Jaroslav Švacho, Múzeum SNP (2017)
Kniha osvedčenej autorskej dvojice prináša na viac ako 400 strán veľkého formátu A4 stovky autentických amerických,...

Kniha osvedčenej autorskej dvojice prináša stovky autentických amerických, nemeckých a slovenských dokumentov o nálete amerického letectva na rafinériu ropy Apollo. Cudzojazyčné dokumenty vo forme faksimile sú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,00€
25,20€

Tí z prvej línie

Stanislav V. Chytka, Oldřich Vaněk, Múzeum SNP (2017)
Kniha autorskej dvojice Chytka – Vaněk sumarizuje ich dlhoročný výskum v oblasti odboja v podtatranskej oblasti. Ponúka 17...

Kniha autorskej dvojice Chytka – Vaněk sumarizuje ich dlhoročný výskum v oblasti odboja v podtatranskej oblasti. Ponúka 17 kapitol venovaných zaujímavým osudom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
10,00€

Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín

Viera Kováčová, Múzeum SNP (2016)
Obojstranná kniha

Publikácia ponúka v slovenskej aj ruskej verzii 21 príspevkov, venovaných dejinám Ruska, Slovenska a ich vzájomným vzťahom v 20. storočí. Slovenskí, ruskí i českí autori jednotlivých kapitol ponúkajú pestrý obraz slovensko-ruských a slo Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
9,50€

Ľudovít Kukorelli

Helena Pažurová, Múzeum SNP (2015)
Životný príbeh vojaka a partizána Životný príbeh vojaka a partizána ponúka na 144 stranách obraz doby a životných osudov...

Životný príbeh vojaka a partizána ponúka na 144 stranách obraz doby a životných osudov významného slovenského letca, odbojára a partizánskeho veliteľa Ľ. Kukorelliho. Na základe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,52€
8,57€

Deň po dni - SNP

František Cséfalvay, Stanislav Mičev, Múzeum SNP (2012)
Kniha Deň po dni - SNP - to je šesťdesiat dní Slovenského národného povstania v knižnej podobe, ktorá vo forme kalendára...

Kniha Deň po dni - SNP - to je šesťdesiat dní Slovenského národného povstania v knižnej podobe, ktorá vo forme kalendára popisuje každý deň... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,00€
8,10€

Augustín Morávek od arizácií k deportáciám

Trestné oznámenie na Augustína Morávka podala odbočka Štátnej bezpečnosti v Bratislave 24. apríla 1947... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,90€
8,91€

Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945

Takmer 500 stranová publikácia Eduarda Nižňanského "Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945",... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,80€
29,52€

Mojich sto rokov

Unikátna kniha učiteľa z nováckeho židovského pracovného tábora z rokov II. svetovej vojny, ktorý skonal krátko po ukončení tejto knihy a oslávení svojej storočnice v novembri 2019, nerozpráva iba príbeh uznávaného bojovníka proti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
6,00€

Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy

Bilinguálna slovensko-anglická publikácia je zložená z 13 vedeckých príspevkov a 3 spomienkových a historicko-filozofických reflexií od slovenských, českých, poľských, nemeckých, talianskych a rumunských historikov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,30€
6,15€

Slovensko v roku 1945

Viera Kováčová, , Múzeum SNP (2020)
Oslobodenie Slovenska 1944-1945

Kolektívna publikácia obsahuje 42 príspevkov mapujúcich medzinárodný kontext, politický, vojenský, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska v poslednom roku druhej svetovej vojny, zvlášť s dôrazom na oslobodzovanie krajiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
44,45€
40,01€

Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938-1945

Eduard Nižňanský, Katarína Psicová, Múzeum SNP (2022)
Antisemitismus und Holocaust in der Slowakei in Dokumenten deutscher Provenienz von 1938 bis 1945

Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 1945 sprístupňuje čitateľovi dokumenty rozličných nemeckých inštitúcii, ktoré sledovali, písali, snažili sa ovplyvňovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
48,00€
43,20€

Jegorovova partizánska brigáda

Jegorovova partizánska brigáda (e-kniha)

Helena Pažurová, Múzeum SNP (2017)
Prvá čs. partizánska brigáda J. V. Stalina

Nová kniha už overenej autorky literatúry faktu Heleny Pažurovej sa opäť vracia k problematike spracovania témy partizánske hnutia v rokoch II. svetovej vojny na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€