⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

L. Marek

Našli sme 40 titulov

Marxova filozofie dějin

Autor ve své knize podává výklad teoretických kořenů Marxovy filozofie, zařazuje ji do dobového sociálního kontextu, který... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,14€
3,85€

Hameln

Hra - vyšetřování, zda je dítě z jedné nemajetné rodiny zneužíváno dospělým člověkem. Zatímco se soudce snaží dopátrat toho, co se dítěti stalo, sám má potíže s navazováním komunikace se svým vlastním dítětem, které postupně ztrácí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,23€
3,93€

Závody

Politický thriller na autentickém základě z posledního stadia studené války. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,28€
10,49€

Kluk z poslední lavice

„Z poslední lavice vidíš všechny, ale tebe nevidí nikdo.“ Právě v poslední lavici sedí Claudio, tichý a samotářský středoškolský student, který překvapí Germána, profesora literatury, písemnou prací na téma „Můj poslední... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,23€
3,93€

Zámky naděje

Pavel Kohn, L. Marek (2012)
Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, mají mnoho společného i rozdílného. Popudem k...

Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, mají mnoho společného i rozdílného. Popudem k jejímu vzniku však bylo to společné: všichni jako děti anebo mladí lidé prodělali období nacistického vyhlazování Židů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Reykjavík

Juan Mayorga, L. Marek (2017)
Hra o šachu, umění, které jako sám život je založeno na paměti a představivosti. Také je to hra o studené válce. Henry...

Hra o šachu, umění, které jako sám život je založeno na paměti a představivosti. Také je to hra o studené válce. Henry Kissinger, Stalinův duch, nejvyšší sovět, černý kůň ohrožující bílého střelce, nepřítomní otcové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,23€
3,93€

Podobenství a nápovědi rabiho Izáka ben Jehudy

José Jiménez Lozano, L. Marek (2001)
1325-1402

Kniha apokryfů španělského spisovatele a historika, který touto formou vykládá duchovní podstatu své země. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,64€
5,25€

(Můj) umrlý kraj

(Můj) umrlý kraj

Kniha <i>(Můj) umrlý kraj</i> je autentickým popisem pohnutého osudu rodného kraje a ohlédnutím nad hodnotami... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,76€

Židovský snář

Markéta Holubová, L. Marek (2015)
Ha-Ro'e

Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
12,68€

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,56€
20,98€

Jistebnický kancionál.

David R. Holeton, Hana Vlhová-Wörner, L. Marek (2020)
2. svazek - Cantionale

Jistebnický kancionál je všeobecně znám jako nejstarší doklad celé řady duchovních a světských písní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,03€
21,42€

Spáč pod plamenem

Robert Konečný, L. Marek (2006)
Básně, kritiky, vyznání

Básně, kritiky, vyznání... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,23€
3,93€

Valentim Fernandes de Morávia

Pavel Štěpánek, L. Marek (2006)
Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v Lisabonu na přelomu 15. a 16. století – představitele manuelského umění.

Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v Lisabonu na přelomu 15. a 16. století – představitele manuelského umění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,64€
5,25€

Kartograf

Juan Mayorga, L. Marek (2018)
Varšava, 1:400 000

Hra - legenda, podle níž si starý kartograf v ghettu předsevzal, že zatímco všechno kolem něho umírá, nakreslí mapu onoho ohroženého světa. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,23€
3,93€

Domenico Martinelli

L. Marek (2018)
Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur

Martinelli působil od 80. let 17. století na římské Accademii di San Luca jako profesor architektury a perspektivy. Roku 1690 byl povolán do Vídně a v následujících letech zasahoval svou tvorbou i do Čech a zejména na Moravu. Publikace obsahuje vedle... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Za Gaudím v Kappadokii

Juan Goytisolo, L. Marek (2005)
a jiné eseje

Soubor esejů o inspirativní síle kultury islámských zemí napsal španělský spisovatel a kritik evropské civilizace. Z textů lze vyčíst autorovo zaujetí různými složkami islámské kultury i určitou skepsi nad hodnotami, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,64€
5,25€

Zběhové

Pedro Corral, L. Marek (2014)
Občanská válka, o které nechce nikdo vyprávět

Kniha Zběhové líčí španělskou občanskou válku (1936-1939) bez heroismu a idealismu jako konflikt, v němž se tisíce mužů vyhýbaly vojenské povinnosti a jediný únik před hrůzami válečné fronty našly ve zběhnutí. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,67€

Berlínský deník

William L. Shirer, L. Marek (2007)
William L. Shirer (1904–1994) pracoval v letech před druhou světovou válkou a během ní jako novinový dopisovatel a...

William L. Shirer (1904–1994) pracoval v letech před druhou světovou válkou a během ní jako novinový dopisovatel a rozhlasový hlasatelspolečnosti CBS. Mezi jeho úspěšné a kritikou uznávané knihy patří bestsellery The Rise... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Kinolandie

Ramón Gómez de la Serna, L. Marek (2015)
Město Kinolandie, jež vzniklo a žije jen pro fi lmové umění, představuje utopický alternativní obraz budoucího světa. Z...

Město Kinolandie, jež vzniklo a žije jen pro filmové umění, představuje utopický alternativní obraz budoucího světa. Z dálky připomíná bizarní syntézu světových metropolí seskupených na jednom místě. Jeho obyvatelé žijí ve zvláštním líném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,46€
7,87€