🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jihočeská univerzita

Našli sme 15 titulov

Causa efficiens

Tomáš Machula, Jihočeská univerzita (2009)
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti...

Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,83€
5,81€

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,70€
7,42€

Teskný historik Ladislav Hofman

Životopisná monografie o předčasně zesnulém historikovi L. K. Hofmanovi (1876-1903), vrstevníky považovaném za největší talent historické vědy své generace. Autorka, kulturní historička, se pokouší vysvětlit jeho osobnost z indicií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,16€
11,19€

Podobenstvo o žene s džbánom

Július Pavelčík, Jihočeská univerzita (2016)
Tomášovo evanjelium, log. 97

Koptské Tomášovo evangelium může být zajímavé jak pro novozákonní badatele, tak i pro badatele v oblasti raně křesťanské literatury. Podobenství o ženě se džbánem postrádá paralely v jiných náboženských textech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,82€
5,80€

Stopy pragmatismu

, Jihočeská univerzita (2016)
Tato kolektivní monografie se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších filosofických proudů dvacátého století – pragmatismus....

Tato kolektivní monografie se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších filosofických proudů dvacátého století – pragmatismus. Kniha sleduje jeho recepci v českém prostředí ve dvacátých a třicátých letech, a to v dílech tak různých autorů, jako byli Karel... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
7,99€

České překlady francouzské literatury (1960 - 1969)

Kateřina Drsková, Jihočeská univerzita (2011)
Studie ukazuje tematickou i žánrovou rozmanitost beletristických překladů z francouzštiny v rámci knižní překladové produkce...

Studie ukazuje tematickou i žánrovou rozmanitost beletristických překladů z francouzštiny v rámci knižní překladové produkce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,38€
9,67€

Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou

Rostislav Smíšek, Monika Konrádová, Jihočeská univerzita (2021)
Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657–1658 / Prameny k českým dějinám 16.–18. století

Dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů tvoří již od konstituování historie jako vědeckého oboru počátkem 19. století jedno z nejdůležitějších badatelských témat. Už německý historik Leopold von Ranke (1795–1886) se svými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,45€
13,98€

Křesťanství v tóze

Ondřej Doskočil, Jihočeská univerzita (2013)
Lactantius a počátky latinské teologie

Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,29€
6,20€

Zbožnost, účelnost, reprezentace

Kateřina Horníčková, Jan Ivanega, Michal Šroněk, Jihočeská univerzita (2020)
Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století

Kniha zpracovává jedinečně dochovanou kolekci obrazových a písemných archivních materiálů z období 1662-1788, týkajících se pořizování vnitřního vybavení kostelů na schwarzenberských (ve třech položkách ještě eggenberských)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,10€
11,99€

Církev a společnost

František Štěch, Roman Míčka, Jihočeská univerzita (2014)
Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o...

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,65€
11,60€

Slovosled ve španělštině

Miroslava Aurová, Jihočeská univerzita (2011)
Předkládaná práce je kritickou revizí stávajících metodologických přístupů k analýze slovosledu, a to jak v rovině obecné,...

Předkládaná práce je kritickou revizí stávajících metodologických přístupů k analýze slovosledu, a to jak v rovině obecné,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,38€
9,67€

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,40€
7,99€

Válka jako nemoc

Emil Flusser, Jihočeská univerzita (2017)
Kniha ozřejmuje psychické faktory patologické povahy, které svou živoucí součinností hrají roli ve válce a v jejích...

Kniha ozřejmuje psychické faktory patologické povahy, které svou živoucí součinností hrají roli ve válce a v jejích přípravách. MUDr. Emil Flusser (4. 5. 1888 – po 28. 4. 1942) – působil mezi dvěma světovými válkami jako dětský... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,17€
7,79€

Konstantin

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých se stal císařem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
17,98€

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství

Jaroslav Dibelka, Jihočeská univerzita (2012)
Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století

V centru zájmu této publikace stanuli konkrétní muži a ženy, kteří byli na třeboňském panství v období přelomu 17. a 18. století obviněni z různých sexuálních deliktů. Po nezbytném úvodním vymezení tématu a kritickém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,40€
7,99€