Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Našli sme 69 titulov

Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona

David Strnad, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Obsahem publikace je pohled na život a dílo amerického pedagoga a choreografa Lestera Hortona (23. 1. 1906 – 2. 11. 1953),...

Obsahem publikace je pohled na život a dílo amerického pedagoga a choreografa Lestera Hortona (23. 1. 1906 – 2. 11. 1953), který je považován za jeden z pilířů moderního tance. Stručný životopis Lestera Hortona seznámí čtenáře s jeho uměleckým životem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,26€
11,93€

Progrese formových tvarů v hudbě 20. století s přihlédnutím ke vztahům k hudebnímu obsahu

Michal Indrák, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2014)
Disertační práce se zabývá vývojem formování hudby ve 20. století s přihlédnutím k použitému hudebnímu materiálu a hudebním...

Disertační práce se zabývá vývojem formování hudby ve 20. století s přihlédnutím k použitému hudebnímu materiálu a hudebním prostředkům. Práce sleduje vybrané kompozice skladatelů 20. století a podrobuje tato díla analýzám uspořádání formové struktury... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,73€
6,96€

Salón původní tvorby 2015

, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU – 22. ročník festivalu Salón původní tvorby

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU – 22. ročník festivalu Salón původní tvorby. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
8,91€

Basetový roh – historický vývoj a dnešní použití

Daňhel Lukáš, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Publikace Lukáše Daňhela se zabývá basetovým rohem, méně známým dechovým nástrojem patřícím do velké rodiny dřevěných...

Publikace Lukáše Daňhela se zabývá basetovým rohem, méně známým dechovým nástrojem patřícím do velké rodiny dřevěných jednoplátkových nástrojů. Práce pojmenovává a objasňuje konstrukční, zvuková a hráčská specifika basetového rohu. Historická část... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,17€
10,05€

Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje

Dějiny kytary vzhledem k jejich délce, počtu historických artefaktů, vyobrazení, literatury i k šíři jejího použití a rozšíření jsou velmi zajímavé. Autor se snažil zpracovat nové výzkumy a poznatky v oblasti kytarové historie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,80€
16,92€

Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje

Publikace pojednává o základních oblastech hry na bicí nástroje, obecně přijímaných jako nejrelevantnější pro vzdělávání. Jednotlivé části jsou věnovány malému bubnu, orchestrálním a melodickým bicím nástrojům, perkusím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,44€
10,30€

Technika Lestera Hortona v obrazech

David Strnad, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2019)
Lester Horton's technique in pictures

Publikace se snaží zaplnit bílé místo mezi českojazyčnými dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, toužícími se seznámit s technikou Lestara Hortona. Strnad volí formu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,83€
20,55€

Pure Data

Jan Kavan, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2013)
Platforma pro tvorbu interaktivního díla

Platforma pro tvorbu interaktivního díla je v současné době jedinou českou publikací, která se praktickým způsobem zabývá tvorbou interaktivních hudebních systémů. Autor přístupnou formou seznamuje čtenáře se základy tvorby vlastníc Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,23€
14,61€

Historie scénických technologií

Skriptum je shrnutím technologií prostoru, stavby, světla a zvuku od divadla řeckého až po současnost. Zabývá se také pronikáním technických vynálezů do divadelního prostředí a důvody jejich využívání. Představuje nejzajímavější (i kontroverzní) řešení. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,37€
16,53€

O přesahu v herectví

Lukáš Rieger, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2006)
Teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercícií Ignáce z Loyaly

Disertační práce předkládá analýzu herectví jako fenoménu veřejného vystupování závisejícího na kvalitě duchovní existence. V rovině metodologické představuje pokus o objektivní výpověď nevylučující osobní zkušenost autora. K názorné explikaci konkrétní Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,56€
17,68€

Rytmus jako prostředek jevištního projevu neslyšícího herce

Práce vychází z podrobného pochopení problematiky skupiny Neslyšících spoluobčanů v jejich míře, způsobu a úrovni vzdělání, jisté výlučnosti kultury, způsobů komunikace mezi sebou a se světem a potřebám kreativního vyjádření i sebevyjádření. Protože... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,80€
21,16€

Příběh totálního herectví

Luboš Mareček, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2019)
Divadelní herečka Vlasta Fialová (1928-1998)

Příběh totálního herectví přibližuje osobnost a zachycuje kompletní jevištní tvorbu a podoby divadelního herectví přední české umělkyně Vlasty Fialové (19281998), která byla jednou z nejvýznamnějších hereckých osobností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
19,80€

Marsyas, Apollón... a Dionýsos I.

Marsyas, Apollón... a Dionýsos I. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,59€
12,23€

Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů

Většina pozornosti při výchově tanečníka je zaměřena na fyzické atributy tance. Zanedbáním psychických aspektů však může dojít k negativnímu ovlivnění tanečních výsledků – tedy k horším výkonům. Psychika sice stojí v pozadí, avšak determinuje kvalitu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,06€
22,19€

Cesty k herectví

Josef Karlík je nejen vynikajícím a nezapomenutelným hercem, jedním z nejpozoruhodnějších z těch, které jsme kdy na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,90€
13,04€

Brněnská kompoziční škola na přelomu 20. a 21. století

Pavel Šnajdr, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2014)
Publikace je pokusem zachytit alespoň kousek z atmosféry, jaká panovala na poli hudební artificiální tvorby na přelomu...

Publikace je pokusem zachytit alespoň kousek z atmosféry, jaká panovala na poli hudební artificiální tvorby na přelomu století v Brně. Autor měl to štěstí osobně zažít tvůrce a hybatele moderní avantgardy 60. let 20. století, jakož i jejich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,73€
9,66€

Kulturní i nekulturní

Pavel Švanda, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2014)
Sbírka esejů brněnského spisovatele, básníka, esejisty a profesora vyučujícího na Divadelní fakultě JAMU: "NENÍ to deník,...

Sbírka esejů brněnského spisovatele, básníka, esejisty a profesora vyučujícího na Divadelní fakultě JAMU: "NENÍ to deník, záměrně jsem přestavěl časovou následnost textů. Ze záznamů, jež vznikaly den po dni a rok po roce, jsem vybral na vyzvání Mirka Pleš Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,93€
6,24€

Jaroslav Ježek. Klavírní dílo

Kritická edice klavírního díla J. Ježka přináší kompletní dochované dílo tohoto skladatele pro jeho oblíbený nástroj,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,85€
8,87€

Hudba 20. století

Miloš Schnierer, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2014)
Rozsáhlá práce je příkladem učebního textu, kterých je na českém trhu stále nedostatek. Systematicky postupuje ve výkladu...

Rozsáhlá práce je příkladem učebního textu, kterých je na českém trhu stále nedostatek. Systematicky postupuje ve výkladu hudebních stylů a jejich zástupců. Text nezatěžuje slovníkovými údaji, které jsou každému studentovi běžně dostupné, ale především... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,69€
13,22€

Cesty divadelní tvorby Petera Brooka

Monografie mapuje tvůrčí dráhu jednoho z nejvýznamnějších divadelních režisérů druhé poloviny 20. století Petera Brooka. Sleduje vývoj jeho kariéry od jejích počátků v Anglii v polovině čtyřicátých let až do současnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,01€
14,41€