📚 Júnový výpredaj kníh

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Našli sme 68 titulov

Salón původní tvorby 2015

, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU – 22. ročník festivalu Salón původní tvorby

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU – 22. ročník festivalu Salón původní tvorby. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,20€
5,58€

Basetový roh – historický vývoj a dnešní použití

Daňhel Lukáš, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Publikace Lukáše Daňhela se zabývá basetovým rohem, méně známým dechovým nástrojem patřícím do velké rodiny dřevěných...

Publikace Lukáše Daňhela se zabývá basetovým rohem, méně známým dechovým nástrojem patřícím do velké rodiny dřevěných jednoplátkových nástrojů. Práce pojmenovává a objasňuje konstrukční, zvuková a hráčská specifika basetového rohu. Historická část... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,30€

Progrese formových tvarů v hudbě 20. století s přihlédnutím ke vztahům k hudebnímu obsahu

Michal Indrák, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2014)
Disertační práce se zabývá vývojem formování hudby ve 20. století s přihlédnutím k použitému hudebnímu materiálu a hudebním...

Disertační práce se zabývá vývojem formování hudby ve 20. století s přihlédnutím k použitému hudebnímu materiálu a hudebním prostředkům. Práce sleduje vybrané kompozice skladatelů 20. století a podrobuje tato díla analýzám uspořádání formové struktury... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,73€
6,96€

Historie scénických technologií

Skriptum je shrnutím technologií prostoru, stavby, světla a zvuku od divadla řeckého až po současnost. Zabývá se také pronikáním technických vynálezů do divadelního prostředí a důvody jejich využívání. Představuje nejzajímavější (i kontroverzní) řešení. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,49€
10,34€

Technika Lestera Hortona v obrazech

David Strnad, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2019)
Lester Horton's technique in pictures

Publikace se snaží zaplnit bílé místo mezi českojazyčnými dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, toužícími se seznámit s technikou Lestara Hortona. Strnad volí formu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,51€
17,56€

Pure Data

Jan Kavan, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2013)
Platforma pro tvorbu interaktivního díla

Platforma pro tvorbu interaktivního díla je v současné době jedinou českou publikací, která se praktickým způsobem zabývá tvorbou interaktivních hudebních systémů. Autor přístupnou formou seznamuje čtenáře se základy tvorby vlastníc Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,14€
9,13€

Příběh totálního herectví

Luboš Mareček, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2019)
Divadelní herečka Vlasta Fialová (1928-1998)

Příběh totálního herectví přibližuje osobnost a zachycuje kompletní jevištní tvorbu a podoby divadelního herectví přední české umělkyně Vlasty Fialové (19281998), která byla jednou z nejvýznamnějších hereckých osobností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€
16,92€

O přesahu v herectví

Lukáš Rieger, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2006)
Teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercícií Ignáce z Loyaly

Disertační práce předkládá analýzu herectví jako fenoménu veřejného vystupování závisejícího na kvalitě duchovní existence. V rovině metodologické představuje pokus o objektivní výpověď nevylučující osobní zkušenost autora. K názorné explikaci konkrétní Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,49€
11,47€

Rytmus jako prostředek jevištního projevu neslyšícího herce

Práce vychází z podrobného pochopení problematiky skupiny Neslyšících spoluobčanů v jejich míře, způsobu a úrovni vzdělání, jisté výlučnosti kultury, způsobů komunikace mezi sebou a se světem a potřebám kreativního vyjádření i sebevyjádření. Protože... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,15€
13,73€

Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona

David Strnad, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2015)
Obsahem publikace je pohled na život a dílo amerického pedagoga a choreografa Lestera Hortona (23. 1. 1906 – 2. 11. 1953),...

Obsahem publikace je pohled na život a dílo amerického pedagoga a choreografa Lestera Hortona (23. 1. 1906 – 2. 11. 1953), který je považován za jeden z pilířů moderního tance. Stručný životopis Lestera Hortona seznámí čtenáře s jeho uměleckým životem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,30€
7,47€

Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje

Dějiny kytary vzhledem k jejich délce, počtu historických artefaktů, vyobrazení, literatury i k šíři jejího použití a rozšíření jsou velmi zajímavé. Autor se snažil zpracovat nové výzkumy a poznatky v oblasti kytarové historie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€
16,92€

Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje

Publikace pojednává o základních oblastech hry na bicí nástroje, obecně přijímaných jako nejrelevantnější pro vzdělávání. Jednotlivé části jsou věnovány malému bubnu, orchestrálním a melodickým bicím nástrojům, perkusím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,78€
8,80€

Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů

Většina pozornosti při výchově tanečníka je zaměřena na fyzické atributy tance. Zanedbáním psychických aspektů však může dojít k negativnímu ovlivnění tanečních výsledků – tedy k horším výkonům. Psychika sice stojí v pozadí, avšak determinuje kvalitu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,95€
14,41€

Taneční technika Lestera Hortona

Dlouho očekávaný, spolehlivý průvodce zásadami tance a tréninku, vyvinutými Lesterem Hortonem (19061953). Ozdoben předmluvou Alvina Aileyho, napsanou krátce před jeho smrtí, a vzpomínkami na rané období vzniku Hortonovy techniky od... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
11,84€

Téma

, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2019)
Salón původní tvorby 2019

Jaké je tvé téma? Která témata provázejí kulturu už od samých počátků? O jakých tématech se dnes píše? Jaké téma hýbe dnešní společností? Kolik témat je schopen člověk za svůj život vstřebat? Jakému tématu se lidé dnes... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,80€
7,02€

Od číslované opery k opernímu dramatu

Miloš Schnierer, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2017)
Vybrané kapitoly k strukturální charakteristice powagnerovského operního vývoje

Publikace se zabývá ústřední myšlenkou chápat v nynější době s výhledem do budoucnosti operní divadlo jako nejvyšší hudebnědramatický útvar, který vyžaduje vícestranný progresivní pohled na soulad práce všech uměleckých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,53€

Šťastně v Říši

Vojen Drlík, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (2018)
Brněnské německé divadlo za protektorátu

Publikace představuje činnost brněnského německého divadla za protektorátu. Kniha se věnuje činnosti brněnského německého divadla v období od záběru Sudet v roce 1938 až po druhou polovinu roku 1944, kdy byl ukončen profesionální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,41€
11,17€

Jaroslav Ježek. Klavírní dílo

Kritická edice klavírního díla J. Ježka přináší kompletní dochované dílo tohoto skladatele pro jeho oblíbený nástroj,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,41€
7,57€

Slova o mimu

Tato kniha je první, která byla o tomto umění napsána. Čtenář najde v tomto díle úvahy Étienna Decrouxe, který byl především mužem jeviště: texty přednášek, jež přednesl v Evropě a ve Spojených státech, časopisecké články... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,88€
11,59€

Hledání souřadnic a kontextů divadla

Kniha uzavírá výbor Roubalových spisů, jehož první díl vyšel pod názvem Divadlo jako neodhozený žebřík v roce 2015. Obě publikace poskytují čtenáři přehled o myšlenkovém prostoru, který Roubal ve své odborné práci ohledával... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,34€
12,91€