📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Ján Reichl

Našli sme 13 titulov

Vesmír je zložený z celých čísiel

Vesmír je zložený z celých čísiel

Kniha je o metóde krokov na podklade duchovného obsahu čísiel, použitá na veľký počet prírodných a ľudských javov. Objavy Pythagora, Keplera a Agrippu z Nettesheimu boli ďalej rozvinuté... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Scientific and esoteric Way to the Health

In the book is the method of steps for comparison of scientific and esoteric methods presented. The first chapter describes models of metabolism, the second is about fine energies... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,65€

28 partnerských tancov s predvedením krokov / 28 Partner Dances with performance of steps

28 partnerských tancov s predvedením krokov / 28 Partner Dances with performance of steps

Ján Reichl (2011)

On the DVD are presented historicial, modern and folk partner dances... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

S láskou sa dostaneš všade

S láskou sa dostaneš všade

Ján Reichl, Ján Reichl (2011)
Autobiografia

Kniha je životopis málo známej osoby. Toto sú dôvody, ktoré by mohli vzbudiť záujem o prečítanie knihy: Kraj, v ktorom sa dej v rokoch 1931 - 2011 odohráva, je presne v strede Európy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Vedecká a ezoterická cesta k zdraviu

Vedecká a ezoterická cesta k zdraviu

V knihe je prezentovaná metóda krokov, ktorá umožňuje porovnať vedecké a ezoterické metódy. Prvá kapitola sa zaoberá premenou látok v tele, druhá sa venuje jemným energiám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Otvor sa univerzálnej láske

Otvor sa univerzálnej láske

Kniha je v podstate kapitola o liečení myšlienkami, prevzatá z knihy Vesmír je zložený z celých čísiel. Najviac sú v nej uvedené niektoré osobné skúsenosti s použitím tejto metódy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,00€

The Universe is Composed of Whole Numbers

The book is about the Method of steps based on the spiritual content of numbers, applied to many natural and human phenomena. THe discsoveries of Pythagoras, Kepler and Agrippa von Nettesheim are further developed. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,00€
7,44€

Open Yourself to the Universal Love

Open Yourself to the Universal Love

The book is in principle the chapter about healing with thoughts from the book The universe is composed of whole numbers. In addition, presented are some personal experiences about the use of the method... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Domáci fitnes / Home Fitness

Domáci fitnes / Home Fitness

Ján Reichl (2011)
Warmup-workout-stretching

On the DVD are presented home exercises for arms, legs a body... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Slovenské ľudové tance s predvedením krokov / Slovak Folk Dances with performace of steps

Slovenské ľudové tance s predvedením krokov / Slovak Folk Dances with performace of steps

Ján Reichl (2011)

On the DVD are presented partner dances from regions: Terchová, Turiec, Liptov, Ždiar, Šariš, Zemplín, Spiš, Čierny Balog, Detva, Hrochoť, Nitra, Myjava... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

You get Everywhere with Love

You get Everywhere with Love

Ján Reichl, Ján Reichl (2011)
Autobiography

In the book is biography of less known person. These are reasons, which could awake an interest for reading the book: The county, where the events in 1931 - 2011 occured, is exactly in the centre of Europe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Wissenschaftlicher und esoterischer Weg zur Gesundheit

Wissenschaftlicher und esoterischer Weg zur Gesundheit

In dem Buch ist die Methode der Schritte zum Vergleich der wissenschaftlichen und esoterischen Methoden präsentiert. Das erste Kapitel betrachtet den Stoffwechsel... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Rozcvičenie tancom / Body Exercise with Dance

Rozcvičenie tancom / Body Exercise with Dance

Ján Reichl (2011)
Funk, Reggae, Merengue, Samba, FOlk, COuntry

On the DVD are dances withou and with step for body exercises by various rhythms... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€